Záhradnícka, s.r.o.

Adresa: Nám.SNP 2, Bratislava
IČO: 35 761 962
Základné imanie: €6 147 514

Aktualizácia záznamu prebehla 20. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015