AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.12.2006

VSK MINERAL s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.12.2006

Južná trieda 125, Košice, 04001


Aktualizácia záznamu prebehla 26.apríla 2017.
prípravné práce k realizácii stavby
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
sprostredkovateľská činnosť v oblasti so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
§2 písm. e) zákona: zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
§2 písm. b) zákona: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
prenájom strojov a zariadení
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
vedenie účtovníctva
§2 písm. c) zákona: zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
§2 písm. b) zákona: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
§3 písm. a) zákona: dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou ložiskového geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
§2 písm. d) zákona: úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
vykonávanie trhacích prác
geodetické a kartografické činnosti
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
§3 písm. a) zákona: dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Obdobie
24.februára 2015 ---
2.decembra 2006 ---
24.februára 2015 ---
26.apríla 2017 ---
2.decembra 2006 ---
15.augusta 2015 ---
24.februára 2015 ---
2.decembra 2006 ---
26.apríla 2017 ---
2.decembra 2006 ---
2.decembra 2006 14.augusta 2015
2.decembra 2006 ---
15.augusta 2015 ---
2.decembra 2006 ---
2.decembra 2006 ---
18.augusta 2016 ---
30.apríla 2008 ---
24.februára 2015 ---
26.apríla 2017 ---
2.decembra 2006 14.augusta 2015
24.februára 2015 ---