AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.03.1992

NAFTA a.s.

Aktuálna adresa od 23.03.1992

Naftárska 965, Gbely, 90845


Aktualizácia záznamu prebehla 8.júla 2016.
výroba nástrojov
laboratórne analýzy vody a zemného plynu
uskladňovanie ekologicky závadných tekutých odpadov do podzemných priestorov
ťažobná geológia a ložiskové inžinierstvo pre ťažbu živíc pri otvárke a ťažbe ložísk
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
činnosť ekonomických poradcov
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
rekultivácia kontaminovaných pôd
vodoinštalatérstvo
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
stavba strojov s mechanickým pohonom
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
hľbenie /vŕtanie/ banských diel v tuzemsku i zahraničí
opravy motorových vozidiel
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
plynoinštalatérstvo
inžinierska činnosť
prenájom strojov, zariadení a vrtného náradia
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
bansko-meračské a geodetické práce
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
kovoobrábanie
údržba, opravy a revízie vyhradených zariadení a servis pre sondy podzemných zásobníkov a plynové zariadenia
automatizované spracovanie dát
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
strojárenská a stavebno-montážna činnosť
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
kúrenárske práce
potápačstvo
banská záchranná služba
vrtná činnosť spojená s ťažbou a otvárkov objavených ložísk
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
skladová evidencia
osobitné zásahy do zemskej kôry
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, na zriaďovanie, prevádzkovanie a prenájom rádiových zariadení
nákup a predaj zemného plynu
elektroinštalatérstvo
viazačské práce
projektovanie stavieb
výroba plynu, dodávka plynu, uskladňovanie plynu
emisné kontroly motorových vozidiel
činnosť účtovných poradcov
opravy karosérií
vystrojovanie sond vrátane sond podzemných zásobníkov
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových kotlov a tlakových nádob
príprava, výstavba a prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu v tuzemsku, v rozsahu udeleného oprávnenia
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
revízia a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
vykonávanie geologicko-prieskumných vrtných prác na vyhľadávanie ložísk, uhľovodíkov a iných nerastov
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
projektovanie v rozsahu udeleného oprávnenia
technik požiarnej ochrany
projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
projektovanie, príprava, výstavba a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
revízie elektrických zariadení
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a naväzujúcich vnútorných slaboprúdových rozvodov a ich pripojovaniek jednotnej telekomunikačnej sieti typu: pobočkové telefónne ústredne Ericsson a jeho PCM systémy; RR prenosové zariadenia Ericsson a Alcatel Telettra; telefaxov
výkup, rozvod plynu
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum
prenájom technologických plynárenských zariadení
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
brúsenie a leštenie kovov okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
využitie geotermálnej energie podzemných vôd
tesárstvo
vyhľadávanie a využívanie tepla geotermálnych vôd a stavby k tomu potrebných zariadení
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôdy kontaminovanej ropnými produktami
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
vykonávanie školení
pokrývačstvo
kopírovacie a rozmnožovacie práce
práčovňa a súvisiace služby
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
vedenie účtovníctva
získavania jódu a brómu z podzemných vôd
prevádzkovanie autoumyvárne
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
servis zabezpečovacích zariadení BH - SALA, záchranného evakuačného systému SAUVMATIC a TROLMATIC
projektovanie elektrických zariadení
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
cestná motorová doprava
poskytovanie záruky na zabezpečenie colného dlhu
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, hlavne:
opravy a vystrojovanie banských diel vybudovaných za účelom dobývania a uskladňovania uhľovodíkov a odpadov
zámočníctvo
podlahárstvo/kladenie podlahových krytín/
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
ubytovacie služby
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác, vrátane geotermálnych vôd
banská záchranná služba
intenzívne využívanie vyťažených podzemných priestorov na budovanie a prevádzkovanie podzemných zásobníkov plynu, ropy, príp. derivátov v spolupráci so zahraničnými partnermi
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
prevádzka zariadení pre vzdelanie pracovníkov a výchovu učňov
vykonávanie priemyselných stavieb
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
sprostredkovateľská činnosť
krajčírstvo
vrtné práce v zahraničí
ťažba živíc vrátane intenzifikácie, úpravy a separácie vedľajších produktov, podzemné opravy sond
projektová činnosť v investičnej výstavbe
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
vykonávanie inžinierskych stavieb
nákup a predaj, uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov, mazivá, oleje
ekologická činnosť s využitím baktérií na rekultiváciu pôd
bansko-meračské a geodetické práce
pohostinská činnosť
získavanie jódu a brómu z podzemných vôd
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
prenájom nehmotného majetku
správa bytového fondu
rekultivácia kontaminovaných pôd
kováčstvo
stolárstvo
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
skrutkovanie pažníc a stupačiek
defektoskopia
diagnostika trasovania a porých podzemných trubných a kabelových vedení
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu, geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie technických prác pre geologický výskum a prieskum.
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
klampiarstvo
vykonávanie priemyselných stavieb
otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie
zahranično-obchodná činnosť
výroba a vývoj vrtných súprav
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení, plnenie tlakových nádob na plyn
Obdobie
25.novembra 1992 21.októbra 2004
1.augusta 1997 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
14.júla 1999 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.júla 1996 1.júla 1998
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.októbra 2004 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.júna 2005
1.augusta 1997 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
18.februára 2006 30.júna 2006
23.júla 1996 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
29.júna 2001 21.júna 2005
1.augusta 1997 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.marca 1992 24.novembra 1992
18.januára 2000 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
25.novembra 1992 28.júna 2001
29.júna 2001 30.júna 2006
23.septembra 2002 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
14.júla 1999 21.októbra 2004
19.júna 2000 17.februára 2006
22.októbra 2004 28.februára 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
1.augusta 1997 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.júna 2005
25.novembra 1992 1.júla 1998
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
15.októbra 1996 30.júna 2006
14.júla 1999 30.júna 2006
25.novembra 1992 1.júla 1998
1.augusta 1997 30.júna 2006
15.októbra 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.júna 2005
23.júla 1996 1.júla 1998
25.novembra 1992 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 1.júla 1998
14.júla 1999 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.júna 2005
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
2.júla 1998 21.júna 2005
23.júla 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
2.júla 1998 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
22.júna 2005 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
14.júla 1999 21.júna 2005
2.júla 1998 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 1.júla 1998
22.júna 2005 30.júna 2006
22.júna 2005 30.júna 2006
29.júna 2001 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.júla 1996 21.októbra 2004
23.marca 1992 24.novembra 1992
1.augusta 1997 30.júna 2006
2.júla 1998 30.júna 2006
15.októbra 1996 21.októbra 2004
25.novembra 1992 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
25.novembra 1992 1.júla 1998
22.októbra 2004 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
25.novembra 1992 21.júna 2005
1.augusta 1997 22.septembra 2002
15.októbra 1996 30.júna 2006
2.júla 1998 21.júna 2005
1.marca 2006 30.júna 2006
22.októbra 2004 30.júna 2006
25.novembra 1992 21.októbra 2004
22.júna 2005 30.júna 2006
25.novembra 1992 30.júna 2006
23.marca 1992 24.novembra 1992
23.marca 1992 24.novembra 1992
25.novembra 1992 30.júna 2006