Aktualizácia záznamu prebehla 18. decembra 2014.

€2 031 007
Verejné obstarávanie

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014