Aktualizácia záznamu prebehla 27. marca 2015.

€2 031 007
Verejné obstarávanie

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015