IFF spoločnosť, a.s.

Adresa: Lesná 12, Banka
IČO: 36 275 590
Základné imanie: €34 000

Aktualizácia záznamu prebehla 8. decembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014