Kaufland Management SK s.r.o.

Adresa: Trnavská cesta 41/A, Bratislava
IČO: 35 788 542
Základné imanie: €6 639

Aktualizácia záznamu prebehla 14. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015