AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 31.10.2001

Západoslovenská energetika, a.s.

Aktuálna adresa od 31.10.2001

Čulenova 6, Bratislava, 81647


Aktualizácia záznamu prebehla 22.mája 2019.
Prípravné práce k realizácii stavby
personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
činnosť vodohospodárstva
administratívne služby
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého
umývanie a čistenie motorových vozidiel
Počítačové služby
výkon činnosti stavebného dozoru
technik bezpečnosti práce
masérske služby
Prenájom hnuteľných vecí
informatívne meranie fyzikálnych veličín
grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností
ciachovanie elektromerov, meracích súprav
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/
vedenie účtovníctva
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
overovanie určených meradiel
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
bezpečnostnotechnické služby
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti
poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov, servis hydraulických zariadení
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
vykonávame odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách v rozsahu voľnej živnosti
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc a vedení 22 kV
zámočníctvo
montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
montáž a opravy plynových technických zariadení
prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefónnej služby
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
oprava pracovných strojov, cestných motorových vozidiel a karosérií
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
oprava a údržba motorových vozidiel
technik požiarnej ochrany
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky
opravy určených meradiel
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
projektová činnosť v investičnej výstavbe
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
vedenie ekonomickej a mzdovej agendy
poskytovanie software
montáž a opravy meračov tepla
marketing, reklamná a propagačná činnosť
prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení
ubytovacie služby spolu s vykonávaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
revízia elektrických zariadení
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
overovanie určených meradiel
verejné obstarávanie
správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
tranzit elektriny
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
podnikanie v oblasti nakladania s inýn než nebezpečným odpadom
výkup elektriny
montáž, opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení (do 1000 V nad 1000 V)
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
rozvod elektriny
pohostinstvo a ubytovanie
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
montáž určených meradiel
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformovní
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. NN
opravy určených meradiel
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
výkon činnosti stavbyvedúceho
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
inštalácia meracích súprav a ich výmena
autorizovaný bezpečnostný technik
odborné prehliadky a skúška tlakových zariadení
prenajímanie mechanizmov s vodičmi
poskytovanie verejne dostupných informácií
automatizované spracovanie dát
verejná cestná nákladná doprava
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
správa registratúry
vnútroštátna nákladná cestná doprava
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/
Obdobie
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 ---
16.marca 2016 ---
17.decembra 2008 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
15.apríla 2015 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
22.augusta 2018 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
24.mája 2004 10.júla 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
24.marca 2012 ---
24.mája 2004 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
17.decembra 2008 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
7.decembra 2018 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
24.mája 2004 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
15.apríla 2015 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
15.septembra 2016 ---
24.mája 2004 13.septembra 2012
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
24.mája 2004 10.júla 2018
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 ---
27.januára 2012 26.januára 2015
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 13.februára 2018
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
22.augusta 2018 ---
24.mája 2004 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 26.januára 2015
24.marca 2012 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 ---
9.januára 2002 26.júna 2013
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
9.januára 2002 26.júna 2013
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
16.marca 2016 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
9.januára 2002 26.júna 2013
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
27.januára 2012 26.januára 2015
19.júla 2017 ---
29.júna 2007 ---
29.júna 2007 26.januára 2015
29.júna 2007 13.februára 2018
7.decembra 2018 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
24.mája 2004 26.januára 2015
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
31.októbra 2001 23.mája 2004
7.decembra 2018 ---
29.júna 2007 13.februára 2018
24.mája 2004 26.januára 2015
29.júna 2007 ---
31.októbra 2001 23.mája 2004
29.júna 2007 ---