AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.10.2007

FOMA s.r.o.

Aktuálna adresa od 12.07.2012

Hviezdoslavova 315, Senica, 90501
(historické adresy)

Od 17.01.2008 V.P. Tótha 30, Senica, 90501

Od 10.10.2007 Štefánikova 701/13, Senica, 90501


Aktualizácia záznamu prebehla 24.apríla 2017.
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
penetračné nátery
demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
upratovacie práce
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
vedenie účtovníctva
prevádzkovanie biliardových stolov
automatizované spracovanie dát
finančný leasing
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
prípravné práce k realizácii stavby
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
grafické práce na počítači
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
činnosť účtovných poradcov
prenájom hnuteľných vecí
predaj nenahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
marketing a prieskum trhu
usporadúvanie tanečných zábav a diskozábav pre verejnosť v rozsahu voľnej živnosti
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
údržba zelene a výsadba
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
mechanizované zemné práce
ochranné nástreky izolačných materiálov
výroba nekovových minerálnych výrobkov z betónu, sadry a cementu
asfaltérske práce
reklamná a propagačná činnosť
výroba a montáž tieniacej techniky
čistiace a upratovacie služby
povrchové úpravy plechov natieraním
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
čistenie kanalizačných systémov
maliarstvo - natieračstvo
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu
Obdobie
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
1.apríla 2010 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
17.novembra 2009 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017
10.októbra 2007 21.apríla 2017