Aktualizácia záznamu prebehla 14. apríla 2015.

€199 164
Daňový nedoplatok

platný k 31. decembru 2004

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015