Aktualizácia záznamu prebehla 7. apríla 2015.

€27 716 922
Daňový nedoplatok

platný k 31. decembru 2005

€416 547
Nedoplatok v sociálnej poisťovni

platný k 31. marcu 2009

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015