Poľnohospodársky podnik Hajná Nová Ves, akciová spoločnosť

Adresa: Hajná Nová Ves
IČO: 31 397 476
Základné imanie: €160 957

Aktualizácia záznamu prebehla 1. apríla 2015.

€12 539
Nedoplatok v sociálnej poisťovni

platný k 31. marcu 2009

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015