AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.08.2007

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.04.2014

Einsteinova 19, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 09.04.2009 Vysoká 34, Bratislava, 81106

Od 09.04.2008 Staromestská 6D, Bratislava, 81103

Od 10.08.2007 Záveterná 5681/7, Bratislava, 84107


Aktualizácia záznamu prebehla 22.mája 2019.
automatizované spracovanie dát
viazanie kníh
vedenie účtovníctva
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov /zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie/
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
reklamná a propagačná činnosť
prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností uvedených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučnej bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích prác
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
fotografické služby
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
výroba a predaj zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora
prieskum trhu a verejnej mienky
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
grafické práce a kresličské práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
počítačové spracovanie videa a zvuku so súhlasom autora
systémová údržba software
poskytovanie verejnodostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
Obdobie
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
2.augusta 2018 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
21.júla 2018 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
21.júla 2018 1.augusta 2018
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---
10.augusta 2007 ---