AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.08.2007

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.04.2014

Einsteinova 19, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 09.04.2009 Vysoká 34, Bratislava, 81106

Od 09.04.2008 Staromestská 6D, Bratislava, 81103

Od 10.08.2007 Záveterná 5681/7, Bratislava, 84107

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2016 2015 2014 2013
17 855 476 13 336 579 13 355 572
17 863 280 15 153 052 13 795 154 7 673 195
17 855 476 13 336 580 13 355 572 7 561 585
1 814 886 428 324 109 357
1 594 2 000
6 211 1 586 11 258 253
17 388 662 12 512 438 10 365 681 5 863 366
254 936 98 451 289 134 96 704
9 023 248 5 306 076 8 476 903 4 860 545
7 520 903 5 558 633 111 224 20 715
5 560 243 4 181 860 55 715 10 549
1 735 499 1 214 480 19 611 3 117
225 161 162 293 35 898 7 049
1 897 1 481 753 497
502 805 1 490 284 1 452 344 879 464
502 805 1 490 284 1 452 344 879 464
1 449
-3 362 15 487 2 379 527
86 786 42 026 32 944 4 914
474 618 2 640 614 3 429 473 1 809 829
8 577 291 9 746 939 5 017 859 2 713 693
93 750 354 859 383 450 29 445
4 458 6 113 4 700 999
4 458 6 113 4 700 999
89 292 348 746 378 750 28 446
161 018 135 098 56 767 130 051
1 308 3 834 5 502 3 386
1 308 3 834 5 502 3 386
153 418 125 910 43 524 124 122
6 292 5 354 7 741 2 543
-67 268 219 761 326 683 -100 606
407 350 2 860 375 3 756 156 1 709 223
130 882 648 802 851 462 401 089
278 192 678 786 851 462 401 089
-147 310 -29 984
276 468 2 211 573 2 904 694 1 308 134