TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA s. r. o.

Adresa: Vstupný areál U.S. STEEL, Košice
IČO: 36 854 433
Základné imanie: €7 746 470

Aktualizácia záznamu prebehla 21. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015