NEAT s.r.o.

Dátum zániku: 19. máj 2006
Adresa: Južná trieda 82, Košice
IČO: 31 712 088
Základné imanie: €33 194

Aktualizácia záznamu prebehla 9. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015