Slovenský investičný holding, a.s.

Dátum zániku: 20. marec 2006
Adresa: Osadná 11, Bratislava
IČO: 00 011 088
Základné imanie: €1 659 696

Aktualizácia záznamu prebehla 7. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015