CASSOVIAINVESTMENT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Dátum zániku: 15. december 1995
Adresa: Festivalové nám. 1, Košice
IČO: 31 679 919
Základné imanie: €165 970

Aktualizácia záznamu prebehla 14. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015