Aktualizácia záznamu prebehla 20. apríla 2015.

?
Nedoplatok vo všeobecnej zdravotnej poisťovni

platný k 20. septembru 2010

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015