Aktualizácia záznamu prebehla 16. júla 2014.

€1 185 132
Verejné obstarávanie

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014