Nový názov spoločnosť:
F EXPORT, a.s.
Starý názov spoločnosti:
Geriatrické centrum Sv. Lukáša, akciová spoločnosť Košice

Adresa: Strojárenská 13, Košice
IČO: 36 168 289
Základné imanie: €332 800

Aktualizácia záznamu prebehla 15. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015