Nový názov spoločnosť:
VELIKOPOL s.r.o.
Starý názov spoločnosti:
LIKÉRKA HRUŠOV, s.r.o.

Adresa: 478, Nižný Hrabovec
IČO: 36 463 582
Základné imanie: €663 880

Aktualizácia záznamu prebehla 26. marca 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015