Nový názov spoločnosť:
Ferroreal , a.s., Košice
Starý názov spoločnosti:
Ferroreal a.s. Košice

Dátum zániku: 1. marec 2005
Adresa: Vstupný areál VSŽ, Košice
IČO: 31 652 603
Základné imanie: €33 194

Aktualizácia záznamu prebehla 26. februára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015