Nový názov spoločnosť:
CRIOX ENERGY s. r. o.
Starý názov spoločnosti:
croix, s. r. o.

Adresa: Baníkova 6, Bratislava
IČO: 44 288 654
Základné imanie: €13 105

Aktualizácia záznamu prebehla 24. februára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015