PULI - HIGH TECHNOLOGY CENTER spol. s r.o. skrátený názov: PULI H.T.C. spol. s r.o.

Dátum zániku: 6. júl 2000
Adresa: Bratislava
IČO: 17 309 361
Základné imanie: €3 319

Aktualizácia záznamu prebehla 1. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015