JK Management, s.r.o.

Adresa: Hodžova 8, Žilina
IČO: 44 240 368
Základné imanie: €15 000

Aktualizácia záznamu prebehla 9. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015