Platiť sa oplatí s.r.o.

Adresa: Košická 56, Bratislava
IČO: 45 684 618
Základné imanie: €150 000

Aktualizácia záznamu prebehla 16. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015