Liga Group, spol. s r.o.

Adresa: Rajská 6, Bratislava
IČO: 17 310 318
Základné imanie: €6 638

Aktualizácia záznamu prebehla 19. marca 2015.

?
Nedoplatok vo všeobecnej zdravotnej poisťovni

platný k 20. septembru 2010

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015