Nový názov spoločnosť:
freka – marketing s. r. o.
Starý názov spoločnosti:
AKANDI s. r. o.

Adresa: Bancíkovej 1/A, Bratislava
IČO: 46 591 290
Základné imanie: €5 000

Aktualizácia záznamu prebehla 26. marca 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015