Nový názov spoločnosť:
Rudný projekt s.r.o. Košice v konkurze
Starý názov spoločnosti:
Rudný projekt s.r.o. Košice

Adresa: Festivalové námestie 1, Košice
IČO: 31 684 866
Základné imanie: €6 639

Aktualizácia záznamu prebehla 16. apríla 2015.

€11 097
Nedoplatok v sociálnej poisťovni

platný k 31. decembru 2008

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015