Aktualizácia záznamu prebehla 9. apríla 2014.

€11 097
Nedoplatok v sociálnej poisťovni

platný k 31. decembru 2008

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014