Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice

Dátum zániku: 30. apríl 2003
Adresa: Komenského 50, Košice
IČO: 00 156 809

Aktualizácia záznamu prebehla 16. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015