AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.12.1999

Soya Agrocenter, a.s. Michaľany

Aktuálna adresa od 15.05.2003

250, Michaľany, 07614
(historické adresy)

Od 15.12.1999 250, Michaľany


Aktualizácia záznamu prebehla 15.júla 2016.
skladovanie
výroba krmív a premixov pre hospodárske zvieratá
veľkoobchod a maloobchod s výrobkami potravinárskeho, kožiarenského, gumárenského priemyslu, ropných produktov, priemyselných hnojív, chemických prípravkov na ochranu rastlín, poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby a krmných zmesí (sója, obiloviny, olejniny, strukoviny)
poradenstvo v predmete podnikania
poľnohospodárstvo v rozsahu pestovania sóje za účelom jej spracovania alebo priameho predaja
spracovanie sóje na plnotučné sójové krmivo a na čiastočne odtučnené sójové krmivo a sójový olej za účelom krmivárskej výroby alebo priameho predaja
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu a s ňou spojené činnosti bez veterinárnej služby, najmä vykonávanie chemickej ochrany poľnohospodárskych kultúr, viníc a ovocných sadov, aplikácia chemických prípravkov v súlade s vlastnosťami pôdy, miešanie priemyselných hnojív, uplatňovanie vedecko-technických poznatkov na úseku výživy a ochrany rastlín
poľnohospodárska výroba včítane nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ich predaja
Obdobie
15.decembra 1999 31.augusta 2008
15.decembra 1999 31.augusta 2008
15.decembra 1999 31.augusta 2008
15.decembra 1999 31.augusta 2008
2.mája 2000 31.augusta 2008
2.mája 2000 31.augusta 2008
15.decembra 1999 31.augusta 2008
15.decembra 1999 31.augusta 2008