Aktualizácia záznamu prebehla 7. apríla 2015.

?
Daňový nedoplatok

platný k 31. decembru 2007

€375 083
Nedoplatok v sociálnej poisťovni

platný k 31. marcu 2009

€1 528 767
Verejné obstarávanie

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015