AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.12.1992

IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku

Aktuálna adresa od 08.11.2016

Mlynské Nivy 49, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82109
(historické adresy)

Od 24.03.2011 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, 82109

Od 02.03.2011 Mlynské Nivy, Apollo II 49, Bratislava, 82109

Od 03.07.2001 Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, Bratislava, 83286

Od 04.11.1993 Hanulova 5/b, Bratislava, 84201

Od 07.12.1992 Vajanského nábrežie 6, Bratislava, 81102


Aktualizácia záznamu prebehla 29.marca 2017.
logistika - optimalizácia prepravných ciest
Čistiace a upratovacie služby
výkon činnosti obchodného zástupcu
čistiace a upratovacie práce
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
činnosť účtovných poradcov
1. vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: -získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií; - softwaru; - zariadení a systémov na spracovávanie textov; - pamäťových medií a ďalších príslušenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v odseku 1 - 6, rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činnostií, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: a/ vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, b/ zahranično-obchodné činosti a zahranično-ekonomické služby
poradenstvo v uvedených predmetoch činnosti
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
vykonávanie projektovej činnosti v investičnej výstavbe, vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
nákup a predaj motorových vozidiel a súčiastok do motorových vozidiel
7. účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v bode 1.-6., rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činností, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: -vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, -zahranično-obchodné činnosti a zahranično-ekonomické služby
Administratívne služby
prenos dát, prenos hlasu prostredníctvom siete internet
prieskum trhu a verejnej mienky
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
fotografické služby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
reprografické práce
kopírovacie práce
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Prenájom hnuteľných vecí
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Finančný leasing
vedenie účtovníctva
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softweru
Vydavateľská činnosť
vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: a/ získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií, b/ softwaru, c/ zariadení a systémov na spracovávanie textov, d/pamäťových medií a ďalších príslu- šenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
poskytovanie prístupu do siete internet
upratovacie práce
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení
výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
reklamná a propagačná činnosť
zariaďovanie interiéru z vopred vyhotovených častí /prvkov/
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Počítačové služby
iné elektronické komunikačné služby
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
2. výkon činnosti obchodného zástupcu
5. prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv či už chránených alebo nechránených
3. výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
poskytoavanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použítia výrobkov, zmienených v 1 odseku a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použítím týchto výrobkov
Faktoring a forfaiting
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
Reklamné a marketingové služby
leasing dopravných prostiedkov
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
administratívne práce
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
manipulácia s tovarom
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
management
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv čí už chránených alebo nechránených
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom
administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
montáž nábytku z vopred vyhotovených častí /prvkov/
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
4. poskytovanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použitia výrobkov, zmienených v bode 1. a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použitím týchto výrobkov
6. výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Obdobie
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
21.apríla 2004 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.novembra 1993 3.júla 2014
21.apríla 2004 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
21.apríla 2004 3.júla 2014
3.marca 1995 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.júla 2014 ---
14.augusta 2010 ---
17.decembra 2005 ---
23.septembra 2004 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
21.apríla 2004 ---
21.apríla 2004 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
14.augusta 2010 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
14.augusta 2010 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.novembra 1993 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
7.decembra 1992 3.novembra 1993
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.novembra 1993 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 3.júla 2014
18.októbra 2007 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
18.októbra 2007 3.júla 2014
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
7.decembra 1992 3.novembra 1993
7.decembra 1992 3.novembra 1993
18.októbra 2007 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---