AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.12.1992

IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku

Aktuálna adresa od 08.11.2016

Mlynské Nivy 49, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82109
(historické adresy)

Od 24.03.2011 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, 82109

Od 02.03.2011 Mlynské Nivy, Apollo II 49, Bratislava, 82109

Od 03.07.2001 Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, Bratislava, 83286

Od 04.11.1993 Hanulova 5/b, Bratislava, 84201

Od 07.12.1992 Vajanského nábrežie 6, Bratislava, 81102


Aktualizácia záznamu prebehla 29.marca 2017.
prenos dát, prenos hlasu prostredníctvom siete internet
čistiace a upratovacie práce
leasing dopravných prostiedkov
montáž nábytku z vopred vyhotovených častí /prvkov/
Reklamné a marketingové služby
reklamná a propagačná činnosť
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
zariaďovanie interiéru z vopred vyhotovených častí /prvkov/
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
logistika - optimalizácia prepravných ciest
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
poskytovanie prístupu do siete internet
upratovacie práce
2. výkon činnosti obchodného zástupcu
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
vykonávanie projektovej činnosti v investičnej výstavbe, vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení
poradenstvo v uvedených predmetoch činnosti
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou
iné elektronické komunikačné služby
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Finančný leasing
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softweru
činnosť účtovných poradcov
3. výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
administratívne práce
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
7. účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v bode 1.-6., rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činností, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: -vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, -zahranično-obchodné činnosti a zahranično-ekonomické služby
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: a/ získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií, b/ softwaru, c/ zariadení a systémov na spracovávanie textov, d/pamäťových medií a ďalších príslu- šenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
reprografické práce
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
manipulácia s tovarom
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
5. prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv či už chránených alebo nechránených
kopírovacie práce
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
prieskum trhu a verejnej mienky
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom
Faktoring a forfaiting
Prenájom hnuteľných vecí
vedenie účtovníctva
Počítačové služby
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v odseku 1 - 6, rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činnostií, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: a/ vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, b/ zahranično-obchodné činosti a zahranično-ekonomické služby
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv čí už chránených alebo nechránených
1. vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: -získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií; - softwaru; - zariadení a systémov na spracovávanie textov; - pamäťových medií a ďalších príslušenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
poskytoavanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použítia výrobkov, zmienených v 1 odseku a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použítím týchto výrobkov
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
Vydavateľská činnosť
4. poskytovanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použitia výrobkov, zmienených v bode 1. a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použitím týchto výrobkov
6. výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
management
Administratívne služby
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
Čistiace a upratovacie služby
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
fotografické služby
výkon činnosti obchodného zástupcu
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
nákup a predaj motorových vozidiel a súčiastok do motorových vozidiel
výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
Obdobie
14.augusta 2010 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
14.augusta 2010 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
17.decembra 2005 ---
3.marca 1995 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
21.apríla 2004 3.júla 2014
18.októbra 2007 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
14.augusta 2010 ---
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
21.apríla 2004 3.júla 2014
21.apríla 2004 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
17.decembra 2005 3.júla 2014
21.apríla 2004 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
21.apríla 2004 ---
4.júla 2014 ---
18.októbra 2007 3.júla 2014
4.novembra 1993 3.júla 2014
18.októbra 2007 3.júla 2014
4.novembra 1993 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.novembra 1993 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
7.decembra 1992 3.novembra 1993
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
23.septembra 2004 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.novembra 1993 3.júla 2014