Aktualizácia záznamu prebehla 13. januára 2015.

€856 459
Daňový nedoplatok

platný k 31. decembru 2008

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015