ATOMIA s.r.o.

Adresa: Južná trieda 31, Košice
IČO: 36 217 069
Základné imanie: €7 000

Aktualizácia záznamu prebehla 29. januára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015