Aktualizácia záznamu prebehla 7. augusta 2014.

€2 343 485
Verejné obstarávanie

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014