VYZA a.s.

Dátum zániku: 13. apríl 2010
Adresa: Hlavná 108, Košice
IČO: 36 183 059
Základné imanie: €1 327 757

Aktualizácia záznamu prebehla 12. novembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014