AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.06.1991

Družstevný Agrokombinát MOVA

Aktuálna adresa od 07.06.1991

Bratislava


Aktualizácia záznamu prebehla 7.júla 2016.
a/ kŕmne, minerálne a vitaminózne prípravky a doplnky biofaktorov, b/ ochranné, dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky, c/ hnojivá kvapalné a pevné d/ obaly a technické výrobky z plast. hmôt, e/ výrobky z gumy, f/ spracovanie druhotných surovín z plast. hmôt, g/ výrobky na báze akrylátov, h/ lepidlá, tmely, antikorózne a izolačné prostriedky a ich aplikácie, i/ výroba a finalizácia agrochemikálií
a/ spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky a polotovary
a/ výskumná a vývojová činnosť, b/ spracovanie peľu a výroba alergenov, c/ upomienkové predmety, obtlačky a náševky
V. O b c h o d n á č i n n o s ť
II. C h é m i a a b i o c h é m i a
VII. O s t a t n á č i n n o s ť
a/ výroba a poskytovanie služieb počítačových systémov a prídavných zariadení, vrátane servisu a prenájmu, výroba špeciálnych aplikácií, b/ výroba elektronických prístrojov a modulov, meracej a regulačnej techniky, elektronických prvkov a montážnu činnosť, c/ riadenie technologických procesov.
1. Družstvo prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch, vodných plochách a rybníkoch s chovom rýb, ktoré užíva.
VIII. Zahranično-obchodná činnosť, nepodliehajúca zvláštnemu povoleniu FMZO.
IV. D r e v o v ý r o b a
VI. S t a v e b n á č i n n o s ť
a/ stavebné a montážne práce, b/ výroba stavebných prvkov vrátane doplnkov a zostáv stavebných diel, c/ montáž, opravy a rekonštrukcie, servis a prenájom /stavebných žeriavov a zdvíhacích zariadení/.
III. E l e k t r o n i k a
a/ poľnohospodárske stroje samochodné a prípojné, prívesy a návesy, manipulačné zariadenie, b/ kontajnery, ich nosiče, prepravné vaky, boxpalety, c/ opravy agregátov, čerpadiel a iného hydraulického zariadenia, renováciu dielov, d/ výroba konštrukcií, kovových stavieb a ich prvkov, e/ plechová krytina, f/ chladiarenská technológia, g/ stavebné a potravinárske strojárenstvo, h/ dopravná technika.
a/ spracovávanie dreva na rezivo, palety, obaly, dýhy, b/ mobilné bunky, ich modifikácie a zostavy.
a/ veľkoobchodná, nákupná a odbytová činnosť v dodávkach zeleniny, ovocia mierneho pásma, zemiakov, kvetov a kvetinárskych výrobkov, osív, krmív, hnojív, chemických pretekov a doplnkov biofaktorov, odbytová činnosť v potrebách pre pestovateľov a chovateľov, b/ maloobchodná činnosť v sortimente -potravín, ovocia, zeleniny a kvetov, -textilu a obuvi, -zariadenia a potrieb pre domácnosť, -kultúrne zariadenie a potreby pre domácnosť, -hygienický, drogistický a zdravotnícky tovar, -potreby pre dopravu a šport, -stavebné potreby, -potreby pre chovateľov a pestovateľov, c/ obchodné služby, d/ ubytovacie služby, e/ služby verejného stravovania.
b/ vykonáva činnosti a vyrába výrobky uvedené v bode 3 pokiaľ slúžia potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
d/ predáva vlastný vyrobený tovar.
3. Predmetom inej hospodárskej činnosti, pokiaľ nie je prevádzaná podľa ustanovenia ods. 2 je:
I. K o v o v ý r o b a
c/ poskytuje práce a služby pre občanov
2. Družstvo ďalej
Obdobie
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992
7.júna 1991 21.septembra 1992