MKY, s.r.o.

Dátum zániku: 10. august 2005
Adresa: administratívna budova PD, Dunajská Lužná
IČO: 31 407 803
Základné imanie: €167 297

Aktualizácia záznamu prebehla 24. novembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014