VITA NOVA, spol. s r.o.

Dátum zániku: 17. december 2014
Adresa: Podjavorinskej 7, Bratislava
IČO: 35 700 874
Základné imanie: €3 319

Aktualizácia záznamu prebehla 15. januára 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015