AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ OD 1,9 EURA!


Zašlite SMS správu s textom FOAF1 alebo FOAF7 na číslo 8866, vložte aktivačný kód a získajte rozšírený prístup k informáciám na 24h alebo 7dní. Cena SMS je 1,90 €/3 €. Alebo sa zaregistrujte a objednajte si výhodný balík na 30 dní.
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.01.2005

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

Aktuálna adresa od 01.01.2005

Na letisko 100, Poprad, 05898


Aktualizácia záznamu prebehla 19.júna 2019.
skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu (v oblasti obchodu a služieb)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
opravy cestných motorových vozidiel
prevádzkovanie bezpečnostnej služby
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
prenájom nehnuteľností
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
zaistenie bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letisku
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
medzinárodná cestná nepravidelná autobusová doprava
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla a rozvod plynu
zaistenie projektovej a inžinierskej činnosti
úschova a uskladňovanie batožín a prepravovaného tovaru
prevádzkovanie colného skladu
cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom
činnosť colného deklaranta
dodávka a odvod úžitkovej vody
pozemná obsluha lietadiel
sprostredkovateľská činnosť
geodetické a kartografické činnosti
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku
osobná cestná doprava s výnimkou vnútroštátnej taxislužby a autobusovej dopravy
predaj leteckých prepravných služieb
prevádzkovanie letísk
údržba prevádzkových plôch
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
prevádzkovanie daňového skladu
Obdobie
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
16.decembra 2016 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---
1.januára 2005 ---