Aktualizácia záznamu prebehla 14. apríla 2015.

€6 620 755
Verejné obstarávanie

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015