Aktualizácia záznamu prebehla 10. apríla 2014.

1
.sk doména

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014