Aktualizácia záznamu prebehla 19. marca 2015.

€91 415 012
Verejné obstarávanie

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015