Štefan Zajíček

Adresa: Krátka 54, Smrdáky

Aktualizácia záznamu prebehla 23. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015