Štefan Zajíček

Adresa: Krátka 54, Smrdáky

Aktualizácia záznamu prebehla 25. septembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014