Štefan Zajíček

Adresa: Krátka 54, Smrdáky

Aktualizácia záznamu prebehla 18. augusta 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014