Ing. Mgr. Nikoleta Šašková

Adresa: Tajovského 607, Nižná

Aktualizácia záznamu prebehla 5. decembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014