Ing. Peter Molnár

Adresa: 226, Tachty

Aktualizácia záznamu prebehla 30. marca 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015