Ing. Milan Piňos

Adresa: Čajkovského 53, Trnava

Aktualizácia záznamu prebehla 25. novembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014