ffffff 000000 dfdfdf person_204566 Ing. Ľuboš Ševčík /ludia/204566 A04EA4 /ludia/204566/graf.graphml VÚB INVEST, investičná akciová spoločnosť /firmy/220181 99cc99 /firmy/220181/graf.graphml Ing. Jozef Pamětický /ludia/66732 3187C1 /ludia/66732/graf.graphml NOMA Trenčín, a.s. /firmy/32832 708a35 /firmy/32832/graf.graphml FINATEX, a.s. /firmy/51231 708a35 /firmy/51231/graf.graphml NOREA - leas, s.r.o. /firmy/81074 708a35 /firmy/81074/graf.graphml TEREA, s.r.o. /firmy/89803 708a35 /firmy/89803/graf.graphml N-NOREA, a.s. /firmy/120540 708a35 /firmy/120540/graf.graphml Finance in, s. r. o. /firmy/290317 708a35 /firmy/290317/graf.graphml Kerametal, akciová spoločnosť, Bratislava /firmy/91562 708a35 /firmy/91562/graf.graphml Konsult Universal, a.s. /firmy/95058 99cc99 /firmy/95058/graf.graphml V.U. Manažérska, a.s. /firmy/93205 99cc99 /firmy/93205/graf.graphml HYDROTOUR, cestovná kancelária, s.r.o. /firmy/191967 99cc99 /firmy/191967/graf.graphml V.U. Zamestnanecká, a.s. /firmy/251583 99cc99 /firmy/251583/graf.graphml EXPO CENTER a. s. /firmy/30993 708a35 /firmy/30993/graf.graphml VÝSTAVISKO TMM a. s. /firmy/219006 99cc99 /firmy/219006/graf.graphml CREDIT LYONNAIS BANK SLOVAKIA a.s. /firmy/251472 99cc99 /firmy/251472/graf.graphml Promotion Partners, s.r.o. /firmy/153992 708a35 /firmy/153992/graf.graphml V.U. Zamestnanecká, a.s. v likvidácii /firmy/93204 99cc99 /firmy/93204/graf.graphml FERONA Slovakia, a.s. /firmy/3346 99cc99 /firmy/3346/graf.graphml Ing. Lukáč Červenák /ludia/77621 3187C1 /ludia/77621/graf.graphml VÚB Factoring, a.s. /firmy/91935 708a35 /firmy/91935/graf.graphml JUDr. Jaroslav Fridrich /ludia/77623 3187C1 /ludia/77623/graf.graphml Ing. Jozef Mudrík /ludia/77637 3187C1 /ludia/77637/graf.graphml ZÁVOD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA, a.s. /firmy/220749 99cc99 /firmy/220749/graf.graphml Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. /firmy/98037 708a35 /firmy/98037/graf.graphml VÚB INVEST HOLDING, a.s. /firmy/251557 99cc99 /firmy/251557/graf.graphml Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot, a.s. /firmy/231388 99cc99 /firmy/231388/graf.graphml Tatra-Leasing, spoločnosť s ručením obmedzeným /firmy/224726 99cc99 /firmy/224726/graf.graphml RVS, a.s. /firmy/91609 708a35 /firmy/91609/graf.graphml Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. /firmy/91964 708a35 /firmy/91964/graf.graphml Mgr. Jozef Oravkin /ludia/82829 3187C1 /ludia/82829/graf.graphml VINLAN, a.s. /firmy/251736 99cc99 /firmy/251736/graf.graphml Horehronská drevárska spoločnosť, s.r.o. v likvidácii /firmy/185964 99cc99 /firmy/185964/graf.graphml WFSE, a.s. /firmy/96123 99cc99 /firmy/96123/graf.graphml Penta Group, a.s. /firmy/232392 99cc99 /firmy/232392/graf.graphml VÚB INVEST, i.s.a.s. /firmy/220180 99cc99 /firmy/220180/graf.graphml CONSULT INVEST, a.s. /firmy/251634 99cc99 /firmy/251634/graf.graphml MAYTEX a.s. /firmy/2707 c4482c /firmy/2707/graf.graphml K.A.X.T., s.r.o. /firmy/82600 99cc99 /firmy/82600/graf.graphml A.J.K.A., s.r.o. /firmy/250948 99cc99 /firmy/250948/graf.graphml G.M.X.T., s.r.o. /firmy/82592 99cc99 /firmy/82592/graf.graphml S - INVEST, a.s. /firmy/251696 99cc99 /firmy/251696/graf.graphml S - INTER, a.s. /firmy/251694 99cc99 /firmy/251694/graf.graphml Konsult Real, a.s. /firmy/93605 708a35 /firmy/93605/graf.graphml KLF - ZVL, a.s. /firmy/3012 c4482c /firmy/3012/graf.graphml Penta Brokers, a.s., obchodník s cennými papiermi /firmy/93450 99cc99 /firmy/93450/graf.graphml S - INTER, a.s. v likvidácii /firmy/95067 99cc99 /firmy/95067/graf.graphml Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. /firmy/36063 708a35 /firmy/36063/graf.graphml B CONSULT, a.s. /firmy/251735 99cc99 /firmy/251735/graf.graphml Drôtovňa, a.s. /firmy/10962 99cc99 /firmy/10962/graf.graphml CONSULT INVEST, a.s. v likvidácii /firmy/93901 99cc99 /firmy/93901/graf.graphml LANVIN, s.r.o. /firmy/98088 708a35 /firmy/98088/graf.graphml Drôtovňa KORDY, a.s. /firmy/40230 99cc99 /firmy/40230/graf.graphml Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. /firmy/128734 708a35 /firmy/128734/graf.graphml Slovenská plavba a prístavy a.s. /firmy/94471 708a35 /firmy/94471/graf.graphml Drôtovňa Drôty, a.s. /firmy/221145 99cc99 /firmy/221145/graf.graphml ZSNP, a.s. /firmy/38982 708a35 /firmy/38982/graf.graphml Závod Slovenského národného povstania, a.s. v skratke ZSNP, a.s. /firmy/220748 c4482c /firmy/220748/graf.graphml Slovalco, a.s. /firmy/40380 708a35 /firmy/40380/graf.graphml PPC Holding, a.s. /firmy/141083 99cc99 /firmy/141083/graf.graphml BEON Invest, a.s. /firmy/240759 99cc99 /firmy/240759/graf.graphml PPC Invest, a.s /firmy/240760 99cc99 /firmy/240760/graf.graphml Slovenský investičný holding, a.s. /firmy/201845 99cc99 /firmy/201845/graf.graphml VSŽ akciová spoločnosť Košice /firmy/244754 99cc99 /firmy/244754/graf.graphml PPC Energy, a.s. /firmy/232318 99cc99 /firmy/232318/graf.graphml ALFA INVEST a.s. /firmy/95373 708a35 /firmy/95373/graf.graphml Západoslovenské piesky, a.s. /firmy/239360 99cc99 /firmy/239360/graf.graphml PPC Slovakia, a.s. /firmy/239361 99cc99 /firmy/239361/graf.graphml INVEST BROKERS, a.s. v likvidácii /firmy/93505 99cc99 /firmy/93505/graf.graphml INVEST BROKERS, a.s. /firmy/251613 99cc99 /firmy/251613/graf.graphml INVEST BROKERS, o.c.p., a.s. /firmy/251614 99cc99 /firmy/251614/graf.graphml Penta Investments, a.s. /firmy/202294 99cc99 /firmy/202294/graf.graphml Drôtovňa HOLDING, a.s. /firmy/43605 c4482c /firmy/43605/graf.graphml PPC Finance, a.s. /firmy/70650 99cc99 /firmy/70650/graf.graphml Penta Investments, s. r. o. /firmy/298627 708a35 /firmy/298627/graf.graphml Privatbanka, a.s. /firmy/151699 708a35 /firmy/151699/graf.graphml Ing. Mikuláš Sedlák /ludia/77642 3187C1 /ludia/77642/graf.graphml Podnikateľský investičný fond ZPs a.s. /firmy/37721 99cc99 /firmy/37721/graf.graphml Proxy a.s. /firmy/38072 99cc99 /firmy/38072/graf.graphml DUNAJSKÝ KLUB a.s. /firmy/91018 708a35 /firmy/91018/graf.graphml B INVEST HOLDING, a.s. /firmy/92898 99cc99 /firmy/92898/graf.graphml P REAL, spol. s r.o. /firmy/252091 99cc99 /firmy/252091/graf.graphml VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. /firmy/113116 708a35 /firmy/113116/graf.graphml ROLAND` S, a.s. /firmy/37096 99cc99 /firmy/37096/graf.graphml Investičný privatizačný fond Medial, a.s. /firmy/248405 99cc99 /firmy/248405/graf.graphml Ing. Dušan Siraň /ludia/77649 3187C1 /ludia/77649/graf.graphml INVEST BROKERS, spol. s r.o. /firmy/77612 99cc99 /firmy/77612/graf.graphml Plastika, a.s. /firmy/15560 c4482c /firmy/15560/graf.graphml Ing. Ladislav Vaškovič CSc. /ludia/565151 3187C1 /ludia/565151/graf.graphml Slovenská poisťovňa, a.s. /firmy/232711 99cc99 /firmy/232711/graf.graphml Považské strojárne a.s. /firmy/33431 c4482c /firmy/33431/graf.graphml Oravské ferozliatinárske závody, a.s. /firmy/2734 c4482c /firmy/2734/graf.graphml TESLA Liptovský Hrádok a.s. /firmy/2579 99cc99 /firmy/2579/graf.graphml ZTS TEES Martinské strojárne, akciová spoločnosť /firmy/211371 c4482c /firmy/211371/graf.graphml Slovenská hypotekárna - o.c.p., a.s. /firmy/231657 99cc99 /firmy/231657/graf.graphml Slovenská hypotekárna, a.s. /firmy/231658 99cc99 /firmy/231658/graf.graphml VÚB HYPOTEKÁRNA, akciová spoločnosť VÚB HYPOTEKÁRNA, a.s. /v skratke/ /firmy/231659 99cc99 /firmy/231659/graf.graphml Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR /firmy/103870 708a35 /firmy/103870/graf.graphml Exportno-importná banka Slovenskej republiky skrátene EXIMBANKA SR /firmy/234262 99cc99 /firmy/234262/graf.graphml SEVAS INVEST, s.r.o. /firmy/131920 99cc99 /firmy/131920/graf.graphml VSŽ akciová spoločnosť Košice /firmy/244756 99cc99 /firmy/244756/graf.graphml BS develop, s. r. o. /firmy/279377 708a35 /firmy/279377/graf.graphml Ing. Ľuboš Vražda /ludia/77671 3187C1 /ludia/77671/graf.graphml HYDROSTAV a.s. /firmy/98773 c4482c /firmy/98773/graf.graphml OZETA odevné závody a.s. Trenčín /firmy/218997 c4482c /firmy/218997/graf.graphml Ing. Boris Kocúr /ludia/77680 3187C1 /ludia/77680/graf.graphml Privat Slovakia investičný fond, a.s. /firmy/251475 99cc99 /firmy/251475/graf.graphml BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s. /firmy/251492 99cc99 /firmy/251492/graf.graphml BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s. /firmy/251490 99cc99 /firmy/251490/graf.graphml BPT INVEST, a.s. /firmy/251491 99cc99 /firmy/251491/graf.graphml Potravinoprojekt a.s. /firmy/91116 708a35 /firmy/91116/graf.graphml Prvá účtovná, s.r.o. /firmy/230536 99cc99 /firmy/230536/graf.graphml BPT INVEST, a.s. /firmy/251630 99cc99 /firmy/251630/graf.graphml Devín - holding, a.s. /firmy/251706 99cc99 /firmy/251706/graf.graphml BPT REAL, a.s. /firmy/100195 99cc99 /firmy/100195/graf.graphml SMOKOVEC, a.s. /firmy/95641 c4482c /firmy/95641/graf.graphml Univerzálna banková poisťovňa, a.s. /firmy/231521 99cc99 /firmy/231521/graf.graphml BPT INVEST, investičná spoločnosť, a.s. - v likvidácii /firmy/92463 99cc99 /firmy/92463/graf.graphml Ing. Anna Jajcajová /ludia/77700 3187C1 /ludia/77700/graf.graphml ASTING, a.s. /firmy/91248 99cc99 /firmy/91248/graf.graphml JUDr. Dušan Kasara /ludia/77702 3187C1 /ludia/77702/graf.graphml Ing. Vladimír Milo /ludia/77715 3187C1 /ludia/77715/graf.graphml Slovenská Grafia a.s. /firmy/91038 708a35 /firmy/91038/graf.graphml Harmanecké papierne, akciová spoločnosť /firmy/220711 99cc99 /firmy/220711/graf.graphml Biotika a.s. /firmy/39236 708a35 /firmy/39236/graf.graphml Ing. Norbert Tenczer /ludia/552712 3187C1 /ludia/552712/graf.graphml Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. /ludia/675394 3187C1 /ludia/675394/graf.graphml BENSON ADVISORY GROUP, a.s. /firmy/344644 708a35 /firmy/344644/graf.graphml Slovenské elektrárne, a.s. /firmy/125803 708a35 /firmy/125803/graf.graphml Ing. Eduard Strýček /ludia/5049 3187C1 /ludia/5049/graf.graphml EDMART, s.r.o. /firmy/113347 708a35 /firmy/113347/graf.graphml KAPITÁLOVÉ DRUŽSTVO /firmy/210680 99cc99 /firmy/210680/graf.graphml Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s. /firmy/99888 99cc99 /firmy/99888/graf.graphml GLOBTEL GSM a.s. /firmy/231746 99cc99 /firmy/231746/graf.graphml SLOVTEL GSM, a.s. /firmy/231747 99cc99 /firmy/231747/graf.graphml PAROPLYNOVÝ CYKLUS BRATISLAVA a.s. /firmy/231770 99cc99 /firmy/231770/graf.graphml Globtel GSM, a.s. /firmy/231745 99cc99 /firmy/231745/graf.graphml Eltrans, a.s. /firmy/93199 99cc99 /firmy/93199/graf.graphml SIBAMAC, a.s. /firmy/98304 c4482c /firmy/98304/graf.graphml Banská obchodná spoločnosť a.s. /firmy/243660 99cc99 /firmy/243660/graf.graphml Ing. Marián Choma /ludia/9055 3187C1 /ludia/9055/graf.graphml IZOGLOBAL, s.r.o. /firmy/30920 c4482c /firmy/30920/graf.graphml FC Družstevník Valča, k.s. /firmy/32294 708a35 /firmy/32294/graf.graphml PROOMONT AL, spol. s r.o. /firmy/88514 c4482c /firmy/88514/graf.graphml KOREMA, a.s. /firmy/166340 708a35 /firmy/166340/graf.graphml AL-PROFI a. s. /firmy/179375 708a35 /firmy/179375/graf.graphml RIGHT POWER, a.s. /firmy/301271 708a35 /firmy/301271/graf.graphml BAU PROTECT, s. r. o. /firmy/308756 708a35 /firmy/308756/graf.graphml MARTIMEX - KOMPLET, akciová spoločnosť /firmy/2661 99cc99 /firmy/2661/graf.graphml ENERGOGAZ, a.s. /firmy/6524 708a35 /firmy/6524/graf.graphml M - TRADE, spol. s r.o. /firmy/32906 c4482c /firmy/32906/graf.graphml AHP HYDRAULIKA, a. s. /firmy/2800 c4482c /firmy/2800/graf.graphml BICORN SK, s.r.o. /firmy/263338 99cc99 /firmy/263338/graf.graphml Komunal Energy, s.r.o. /firmy/325299 99cc99 /firmy/325299/graf.graphml VÍZIA CONSULTING s.r.o. /firmy/186532 708a35 /firmy/186532/graf.graphml TENIS Martin, s.r.o. /firmy/41879 708a35 /firmy/41879/graf.graphml FERONA Slovakia, a.s. /firmy/185205 708a35 /firmy/185205/graf.graphml KOMPLET HOLDING, s.r.o. /firmy/25369 99cc99 /firmy/25369/graf.graphml Komunal Energy, a.s. /firmy/186281 99cc99 /firmy/186281/graf.graphml Ing. Jozef Jurica /ludia/24953 3187C1 /ludia/24953/graf.graphml RAFtim, s.r.o. /firmy/79695 c4482c /firmy/79695/graf.graphml Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. /firmy/130102 708a35 /firmy/130102/graf.graphml G2G s. r. o. /firmy/166979 708a35 /firmy/166979/graf.graphml Fine & Pure Company s.r.o. /firmy/338635 708a35 /firmy/338635/graf.graphml Fine Company s.r.o. /firmy/333964 99cc99 /firmy/333964/graf.graphml Hotel Tatry, s.r.o. /firmy/172927 708a35 /firmy/172927/graf.graphml MB REAL, s.r.o. /firmy/180754 708a35 /firmy/180754/graf.graphml WEBCOOK, s. r. o. /firmy/184550 708a35 /firmy/184550/graf.graphml LUX Trading, spol. s r.o. /firmy/228629 99cc99 /firmy/228629/graf.graphml Slovenská autobusová doprava Trnava, akciová spoločnosť; skrátene: SAD Trnava, a.s. /firmy/55022 708a35 /firmy/55022/graf.graphml Tepláreň Košice, a.s. /firmy/72378 708a35 /firmy/72378/graf.graphml Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. /firmy/125823 708a35 /firmy/125823/graf.graphml Ružinovská poliklinika, akciová spoločnosť /firmy/240653 99cc99 /firmy/240653/graf.graphml Poliklinika Ružinov, akciová spoločnosť /firmy/240654 99cc99 /firmy/240654/graf.graphml Fond národného majetku Slovenskej republiky /firmy/9567 708a35 /firmy/9567/graf.graphml TRANSPETROL, a.s. /firmy/96564 708a35 /firmy/96564/graf.graphml CORDIS, spol. s r.o. /firmy/82550 99cc99 /firmy/82550/graf.graphml Bratislavská teplárenská, a.s. /firmy/124242 708a35 /firmy/124242/graf.graphml Fine & Pure s. r. o. /firmy/166986 99cc99 /firmy/166986/graf.graphml LEGAL HOUSE s. r. o. /firmy/163367 708a35 /firmy/163367/graf.graphml Ing. Viliam Kupec , PhD. /ludia/669023 3187C1 /ludia/669023/graf.graphml Baliarne Slovakia a.s. v likvidácii /firmy/10472 708a35 /firmy/10472/graf.graphml Baliarne Slovakia, a.s. /firmy/214113 99cc99 /firmy/214113/graf.graphml ENERGOTERM, a.s. /firmy/93338 708a35 /firmy/93338/graf.graphml Primex, spol. s r.o. /firmy/15247 708a35 /firmy/15247/graf.graphml Dopravno-mechanizačné služby a.s. /firmy/231794 99cc99 /firmy/231794/graf.graphml HIMEX , spoločnosť s ručením obmedzeným HIMEX , spol. s r.o. /v skratke/ /firmy/43779 99cc99 /firmy/43779/graf.graphml HIMEX, a.s. /firmy/96236 708a35 /firmy/96236/graf.graphml TAX - AUDIT Slovakia KLSB, spol. s r.o. /firmy/219233 99cc99 /firmy/219233/graf.graphml AGROLIPO s.r.o. /firmy/109923 708a35 /firmy/109923/graf.graphml ELST-Trnava, spol. s r.o. /firmy/219339 99cc99 /firmy/219339/graf.graphml TAX - AUDIT Slovakia, v.o.s. - v likvidácii /firmy/36631 99cc99 /firmy/36631/graf.graphml TAX - AUDIT Slovakia, v.o.s. /firmy/248326 99cc99 /firmy/248326/graf.graphml AGROSTAV Trnava, a. s. /firmy/10880 708a35 /firmy/10880/graf.graphml TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. /firmy/31768 708a35 /firmy/31768/graf.graphml EKOPRAKTIK, spol. s r.o. /firmy/14426 708a35 /firmy/14426/graf.graphml AQUA-RELAX, s.r.o. /firmy/298580 708a35 /firmy/298580/graf.graphml Slovenský energetický podnik, štátny podnik /firmy/234915 99cc99 /firmy/234915/graf.graphml Mestský dom lahôdok, spol.s r.o. /firmy/247159 99cc99 /firmy/247159/graf.graphml KUBA - TT, spol.s.r.o. /firmy/296765 708a35 /firmy/296765/graf.graphml Gabriele Granato /ludia/28757 3187C1 /ludia/28757/graf.graphml AITEN, a.s. /firmy/11572 708a35 /firmy/11572/graf.graphml Ing. Henrich Herceg /ludia/32816 3187C1 /ludia/32816/graf.graphml Slovenský plynárenský priemysel, a.s. /firmy/121817 c4482c /firmy/121817/graf.graphml VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK /firmy/14131 c4482c /firmy/14131/graf.graphml Ing. Miloš Šujanský /ludia/35407 3187C1 /ludia/35407/graf.graphml CREON Design, s.r.o. /firmy/117725 708a35 /firmy/117725/graf.graphml DOMA, a.s. /firmy/118619 99cc99 /firmy/118619/graf.graphml Eggproduct, a.s. /firmy/357295 708a35 /firmy/357295/graf.graphml ADN, spol. s r.o. /firmy/137545 708a35 /firmy/137545/graf.graphml KVARTET,a.s. /firmy/143795 708a35 /firmy/143795/graf.graphml VULKAN, a.s. /firmy/146785 99cc99 /firmy/146785/graf.graphml NOVESTA, a. s. /firmy/300347 708a35 /firmy/300347/graf.graphml AMOD, s.r.o. /firmy/153718 708a35 /firmy/153718/graf.graphml PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. /firmy/154261 708a35 /firmy/154261/graf.graphml TARAEX s. r. o. /firmy/167512 708a35 /firmy/167512/graf.graphml FINCORP, s.r.o. /firmy/275548 708a35 /firmy/275548/graf.graphml Liptovská mliekáreň, a.s. /firmy/211118 99cc99 /firmy/211118/graf.graphml MOPEDY, s.r.o. /firmy/217421 99cc99 /firmy/217421/graf.graphml NÁBYTOK BODNÁR, a.s. /firmy/219519 99cc99 /firmy/219519/graf.graphml OFZ-Profily, a.s. /firmy/219698 99cc99 /firmy/219698/graf.graphml Liptovská mliekareň, a.s. /firmy/2785 99cc99 /firmy/2785/graf.graphml HYDINA ZK a.s. /firmy/213488 c4482c /firmy/213488/graf.graphml D.EXPRES, a.s. /firmy/95007 99cc99 /firmy/95007/graf.graphml TOPOS TOVARNÍKY, a.s. /firmy/15988 c4482c /firmy/15988/graf.graphml MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES, a.s. /firmy/107846 708a35 /firmy/107846/graf.graphml B.R.T. INVEST, spol. s r.o. /firmy/102721 708a35 /firmy/102721/graf.graphml DMV REALITY, s.r.o. /firmy/128092 708a35 /firmy/128092/graf.graphml E Store, a.s. /firmy/237427 99cc99 /firmy/237427/graf.graphml DMV AUTO INTERNATIONAL, s.r.o. /firmy/311835 708a35 /firmy/311835/graf.graphml B&C Slovakia, s.r.o. /firmy/128279 99cc99 /firmy/128279/graf.graphml Spike s.r.o. /firmy/242177 99cc99 /firmy/242177/graf.graphml Aretist, s.r.o. /firmy/135106 99cc99 /firmy/135106/graf.graphml Ing. Ján Genčík /ludia/61031 3187C1 /ludia/61031/graf.graphml CUREL, spol. s r.o. /firmy/28204 708a35 /firmy/28204/graf.graphml ZUREL, spol. s r.o. /firmy/218318 99cc99 /firmy/218318/graf.graphml TEDAK, a.s. /firmy/151028 708a35 /firmy/151028/graf.graphml JANGEN s.r.o. /firmy/129411 99cc99 /firmy/129411/graf.graphml DOPRAVOPROJEKT, a.s. /firmy/91174 708a35 /firmy/91174/graf.graphml TRAJEKT a.s. /firmy/100209 99cc99 /firmy/100209/graf.graphml TEDAK, s.r.o. /firmy/201754 99cc99 /firmy/201754/graf.graphml Ing. Igor Grošaft /ludia/771805 3187C1 /ludia/771805/graf.graphml V.I.R. PARTNERS, s.r.o. /firmy/28286 708a35 /firmy/28286/graf.graphml VITAE PRO spol. s r.o. /firmy/80248 708a35 /firmy/80248/graf.graphml VITAE spol. s r.o. /firmy/81174 99cc99 /firmy/81174/graf.graphml Ciccone s. r. o. /firmy/332003 99cc99 /firmy/332003/graf.graphml Topánky E-shop s. r. o. /firmy/341278 708a35 /firmy/341278/graf.graphml DEVON, s.r.o. v likvidácii /firmy/82028 708a35 /firmy/82028/graf.graphml DEVON, s.r.o. /firmy/229354 99cc99 /firmy/229354/graf.graphml AUTODEL Co s.r.o. /firmy/82460 708a35 /firmy/82460/graf.graphml ROSCOTT, s.r.o. v likvidácii /firmy/86318 708a35 /firmy/86318/graf.graphml ROSCOTT, s.r.o. /firmy/230404 99cc99 /firmy/230404/graf.graphml DANINVEST, investičná spoločnosť, a.s. /firmy/92529 708a35 /firmy/92529/graf.graphml AMI GROUP, a.s. v likvidácii /firmy/96131 708a35 /firmy/96131/graf.graphml AMI GROUP, a.s. /firmy/232395 99cc99 /firmy/232395/graf.graphml ANDERSON GROUP a.s. /firmy/103463 708a35 /firmy/103463/graf.graphml DATATRAK SLOVAKIA, s.r.o. /firmy/121569 708a35 /firmy/121569/graf.graphml ST. NICOLAUS a.s. /firmy/2795 708a35 /firmy/2795/graf.graphml EBONA, a.s. /firmy/92533 708a35 /firmy/92533/graf.graphml VITAE, a.s. /firmy/231527 99cc99 /firmy/231527/graf.graphml Hasičská poisťovňa a.s. /firmy/93262 c4482c /firmy/93262/graf.graphml RZR s.r.o. /firmy/228772 99cc99 /firmy/228772/graf.graphml Allen - spoločnosť pre garanciu a podporu, s.r.o. /firmy/228144 99cc99 /firmy/228144/graf.graphml Allen s.r.o. /firmy/228145 99cc99 /firmy/228145/graf.graphml Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť /firmy/225661 c4482c /firmy/225661/graf.graphml Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. /firmy/29945 708a35 /firmy/29945/graf.graphml ACADIA s.r.o. /firmy/81323 708a35 /firmy/81323/graf.graphml MEDINVEST Slovensko a.s. /firmy/232074 99cc99 /firmy/232074/graf.graphml GO EAST CONSULTING, s.r.o. /firmy/234995 99cc99 /firmy/234995/graf.graphml Obchodné spoločenské centrum, a.s. /firmy/100127 99cc99 /firmy/100127/graf.graphml Cap Gemini Ernst & Young Slovensko, s.r.o. /firmy/230863 99cc99 /firmy/230863/graf.graphml SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. /firmy/96209 c4482c /firmy/96209/graf.graphml QUADIA DCT a.s. /firmy/102448 99cc99 /firmy/102448/graf.graphml DCT, a.s. /firmy/252023 99cc99 /firmy/252023/graf.graphml ROMIN SLOVAKIA, spol. s r.o. /firmy/13642 708a35 /firmy/13642/graf.graphml KARAKAS a.s. /firmy/240185 99cc99 /firmy/240185/graf.graphml GSVK spol. s r.o. /firmy/229136 99cc99 /firmy/229136/graf.graphml MESFEND s.r.o. /firmy/80622 708a35 /firmy/80622/graf.graphml GSVK s.r.o. v likvidácii /firmy/82388 708a35 /firmy/82388/graf.graphml GSVK s.r.o. /firmy/229462 99cc99 /firmy/229462/graf.graphml OBUVA, a.s. /firmy/143728 708a35 /firmy/143728/graf.graphml SITA Slovenská tlačová agentúra s.r.o. /firmy/83178 99cc99 /firmy/83178/graf.graphml BON AVENIR s.r.o. /firmy/203878 c4482c /firmy/203878/graf.graphml ANDERSON INSURANCE CONSULTING a.s. /firmy/232757 99cc99 /firmy/232757/graf.graphml ANDERSON INSURANCE CONSULTING a.s. v likvidácii /firmy/98224 99cc99 /firmy/98224/graf.graphml Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. /firmy/131539 708a35 /firmy/131539/graf.graphml EUROCONSULTANTS, s.r.o. /firmy/112540 c4482c /firmy/112540/graf.graphml RCN a.s. /firmy/241939 99cc99 /firmy/241939/graf.graphml WINE & Co, s.r.o. /firmy/156939 99cc99 /firmy/156939/graf.graphml Bratislava Rail a.s. /firmy/146178 99cc99 /firmy/146178/graf.graphml WoodTech Int., a.s. /firmy/240570 99cc99 /firmy/240570/graf.graphml Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s. /firmy/133425 c4482c /firmy/133425/graf.graphml ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s. /firmy/143773 708a35 /firmy/143773/graf.graphml Alternative Energy, s.r.o. /firmy/332692 708a35 /firmy/332692/graf.graphml Topoľčiansky hydinársky podnik a. s. /firmy/246243 99cc99 /firmy/246243/graf.graphml Statok Bizovo s.r.o. /firmy/126052 708a35 /firmy/126052/graf.graphml Sunwell s.r.o. /firmy/152218 708a35 /firmy/152218/graf.graphml GI ASSETS s. r. o. /firmy/255344 708a35 /firmy/255344/graf.graphml OPTIMISED SOLUTIONS, s. r. o. /firmy/212495 708a35 /firmy/212495/graf.graphml WALKER Co., a.s. /firmy/143778 708a35 /firmy/143778/graf.graphml ILC Infrastructure Logistic Consulting s.r.o. /firmy/137019 99cc99 /firmy/137019/graf.graphml HYZA a.s. Žilina /firmy/236948 99cc99 /firmy/236948/graf.graphml Peter Mihók /ludia/78486 3187C1 /ludia/78486/graf.graphml Heineken Slovensko, a.s. /firmy/16664 c4482c /firmy/16664/graf.graphml Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) /firmy/32425 c4482c /firmy/32425/graf.graphml Heineken Slovensko Sladovne, a.s. /firmy/51405 708a35 /firmy/51405/graf.graphml KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group /firmy/104791 708a35 /firmy/104791/graf.graphml KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. /firmy/234464 99cc99 /firmy/234464/graf.graphml ITER, spol. s r.o. /firmy/135414 99cc99 /firmy/135414/graf.graphml Orange Slovensko, a.s. /firmy/93966 708a35 /firmy/93966/graf.graphml Globtel, a.s. /firmy/231743 99cc99 /firmy/231743/graf.graphml CREDIT - FOND a. s. /firmy/220278 99cc99 /firmy/220278/graf.graphml CREDIT - FOND investičný fond a.s. /firmy/220277 99cc99 /firmy/220277/graf.graphml OTP Banka Slovensko, a.s. /firmy/98529 708a35 /firmy/98529/graf.graphml ZLATÝ BAŽANT a. s. HURBANOVO /firmy/15933 99cc99 /firmy/15933/graf.graphml Ing. Ján Šovčík /ludia/595583 3187C1 /ludia/595583/graf.graphml VÚJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia /firmy/221031 99cc99 /firmy/221031/graf.graphml VUJE, a.s. /firmy/40263 708a35 /firmy/40263/graf.graphml Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s. /firmy/221032 99cc99 /firmy/221032/graf.graphml Jozef Stano /ludia/88426 3187C1 /ludia/88426/graf.graphml RZ Mlyn Radošovce, s.r.o. - v likvidácii /firmy/41717 708a35 /firmy/41717/graf.graphml RZ Mlyn Radošovce, s.r.o. /firmy/221391 99cc99 /firmy/221391/graf.graphml Ing. Ján Kašprišin /ludia/103101 3187C1 /ludia/103101/graf.graphml MILLENIUM FINANCIAL SERVICES, a.s. /firmy/235136 99cc99 /firmy/235136/graf.graphml RENOMÉ, a.s. /firmy/105747 708a35 /firmy/105747/graf.graphml Invest Rent, spol. s r.o. /firmy/201432 99cc99 /firmy/201432/graf.graphml POTRAVINÁRSKY KOMBINÁT, spol. s r.o. /firmy/244736 99cc99 /firmy/244736/graf.graphml Pivovar CASSOVAR a.s. /firmy/63258 c4482c /firmy/63258/graf.graphml P.P.B., spol. s r.o. Košice /firmy/227097 99cc99 /firmy/227097/graf.graphml REINEX, s.r.o. Košice /firmy/49508 99cc99 /firmy/49508/graf.graphml K & CH, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice /firmy/58720 99cc99 /firmy/58720/graf.graphml Jozef Petriska /ludia/114141 3187C1 /ludia/114141/graf.graphml Energoslužby, a.s. v likvidácii /firmy/253633 99cc99 /firmy/253633/graf.graphml Energoslužby, a.s. /firmy/55509 99cc99 /firmy/55509/graf.graphml Energorekrea, a.s. /firmy/224069 99cc99 /firmy/224069/graf.graphml Ing. Ján Smolen /ludia/172716 3187C1 /ludia/172716/graf.graphml PerCon, s.r.o. /firmy/250693 99cc99 /firmy/250693/graf.graphml PASAD o.c.p. a.s. /firmy/251632 99cc99 /firmy/251632/graf.graphml D & S s.r.o. /firmy/229242 99cc99 /firmy/229242/graf.graphml DRAKO A SPOLOČNÍCI s.r.o. /firmy/224642 99cc99 /firmy/224642/graf.graphml Finenvico, s.r.o. /firmy/81644 708a35 /firmy/81644/graf.graphml GALTECH, s.r.o. /firmy/117566 708a35 /firmy/117566/graf.graphml TATRAVAGÓNKA a.s. /firmy/14887 708a35 /firmy/14887/graf.graphml WMJ company, s.r.o. /firmy/101060 c4482c /firmy/101060/graf.graphml EKOFIN Slovakia, a.s. /firmy/93567 708a35 /firmy/93567/graf.graphml LINGÓ, a.s. /firmy/35747 99cc99 /firmy/35747/graf.graphml VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok /firmy/14448 708a35 /firmy/14448/graf.graphml Pro Enzym, s.r.o. /firmy/128006 708a35 /firmy/128006/graf.graphml REMAS Servis , s.r.o. /firmy/102984 708a35 /firmy/102984/graf.graphml China & Slovak Group, s.r.o. /firmy/142002 708a35 /firmy/142002/graf.graphml PS TRADE, s.r.o. /firmy/122088 708a35 /firmy/122088/graf.graphml European Certification Agency, s.r.o. /firmy/239509 99cc99 /firmy/239509/graf.graphml Komoditná burza Bratislava /firmy/101161 99cc99 /firmy/101161/graf.graphml JAS Consult, s.r.o. /firmy/150808 708a35 /firmy/150808/graf.graphml Power EC, s. r. o. /firmy/324106 99cc99 /firmy/324106/graf.graphml REGOS s.r.o. /firmy/332847 708a35 /firmy/332847/graf.graphml REGOS Geo, s.r.o. /firmy/332844 708a35 /firmy/332844/graf.graphml JUDr. Ernest Valko , PhD. /ludia/757518 3187C1 /ludia/757518/graf.graphml B. I. R. T. Slovakia, spol. s r.o. /firmy/71583 708a35 /firmy/71583/graf.graphml VERITEĽ, a.s. v likvidácii /firmy/134829 99cc99 /firmy/134829/graf.graphml VERITEĽ, a.s. /firmy/252662 99cc99 /firmy/252662/graf.graphml Tom Horn Entertainment, spol. s r.o. /firmy/238283 99cc99 /firmy/238283/graf.graphml U.A.E. Investment, a. s. /firmy/166375 99cc99 /firmy/166375/graf.graphml Stály rozhodcovský súd a.s. /firmy/157915 708a35 /firmy/157915/graf.graphml VERNE s. r. o. /firmy/167114 99cc99 /firmy/167114/graf.graphml KAPPART, a.s. /firmy/152399 708a35 /firmy/152399/graf.graphml Ing. Pavol Ponca /ludia/606813 3187C1 /ludia/606813/graf.graphml VERT, s.r.o. v likvidácii /firmy/74344 708a35 /firmy/74344/graf.graphml VERT s.r.o. /firmy/227363 99cc99 /firmy/227363/graf.graphml Elektrovod - Energie, s.r.o. /firmy/74688 99cc99 /firmy/74688/graf.graphml ELVOD - Energie, s.r.o. /firmy/253883 99cc99 /firmy/253883/graf.graphml V - Energie, s.r.o. /firmy/331570 708a35 /firmy/331570/graf.graphml Kaban, s.r.o. /firmy/158544 99cc99 /firmy/158544/graf.graphml ELVOD a.s. /firmy/93277 708a35 /firmy/93277/graf.graphml ELCON-PM, a.s. /firmy/234339 99cc99 /firmy/234339/graf.graphml Nitrianska paroplynová spoločnosť a.s. v likvidácii /firmy/101414 99cc99 /firmy/101414/graf.graphml Nitrianska paroplynová spoločnosť a.s. /firmy/251998 99cc99 /firmy/251998/graf.graphml Kaban, a. s. /firmy/338581 99cc99 /firmy/338581/graf.graphml Advance Energy Solutions, a.s., v skratke A.E.S., a.s. /firmy/342001 708a35 /firmy/342001/graf.graphml FOTOVOLTAIKA Starňa, a. s. /firmy/334682 708a35 /firmy/334682/graf.graphml Ladislav Brat /ludia/164315 3187C1 /ludia/164315/graf.graphml B.O.A.T. spol.s.r.o. /firmy/247745 99cc99 /firmy/247745/graf.graphml B.O.A.T., spol. s r.o. /firmy/29754 99cc99 /firmy/29754/graf.graphml B.O.A.T. Publicity, spol. s r.o. /firmy/228537 99cc99 /firmy/228537/graf.graphml Autoškola B.O.A.T., spol. s r.o. /firmy/227968 99cc99 /firmy/227968/graf.graphml AUTOMEDIA, spol. s r.o. /firmy/228411 99cc99 /firmy/228411/graf.graphml B.O.A.T. Plus spol. s r.o. /firmy/77375 c4482c /firmy/77375/graf.graphml KRAS TRADE, spol. s r.o. /firmy/89109 708a35 /firmy/89109/graf.graphml BBKU 5, s.r.o. /firmy/117940 708a35 /firmy/117940/graf.graphml B.O.A.T., a.s. /firmy/233832 99cc99 /firmy/233832/graf.graphml B.O.A.T. Publicity spol. s r.o. /firmy/81616 708a35 /firmy/81616/graf.graphml BOAT Public spol. s r.o. /firmy/229214 99cc99 /firmy/229214/graf.graphml AUTOGRAND, akciová spoločnosť /firmy/115885 708a35 /firmy/115885/graf.graphml BAT Media, spol.s r.o. /firmy/79342 708a35 /firmy/79342/graf.graphml BOAT a.s. /firmy/101810 708a35 /firmy/101810/graf.graphml AUTOBARD, spol. s r.o. /firmy/234655 99cc99 /firmy/234655/graf.graphml AUTOKORZO a.s. /firmy/148307 708a35 /firmy/148307/graf.graphml Ing. Miloslav Ivan /ludia/165202 3187C1 /ludia/165202/graf.graphml Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. /firmy/79272 708a35 /firmy/79272/graf.graphml Dr. Ing. Róbert Mistrík /ludia/190895 3187C1 /ludia/190895/graf.graphml HighChem s.r.o. /firmy/88338 708a35 /firmy/88338/graf.graphml Liberálny dom s. r. o. /firmy/272548 708a35 /firmy/272548/graf.graphml Ing. Anton Masár /ludia/208402 3187C1 /ludia/208402/graf.graphml Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice /firmy/5243 c4482c /firmy/5243/graf.graphml Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava /firmy/231769 99cc99 /firmy/231769/graf.graphml STEEL Košice s.r.o. /firmy/226103 99cc99 /firmy/226103/graf.graphml STEEL Košice, s.r.o. /firmy/226104 99cc99 /firmy/226104/graf.graphml VSŽ - FUS, spol. s r.o. Košice /firmy/226819 99cc99 /firmy/226819/graf.graphml VSŽ INŽINIERING, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice /firmy/60091 708a35 /firmy/60091/graf.graphml VSŽ BYTY, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice /firmy/215132 99cc99 /firmy/215132/graf.graphml VARIAKOV, akciová spoločnosť Košice /firmy/211657 99cc99 /firmy/211657/graf.graphml KOKSMONT a.s. Košice /firmy/5742 708a35 /firmy/5742/graf.graphml ARTEP , a.s. Košice /firmy/187888 99cc99 /firmy/187888/graf.graphml LVD S2, a.s. /firmy/42812 708a35 /firmy/42812/graf.graphml MOTOKOM HOLDING, a.s. /firmy/187823 99cc99 /firmy/187823/graf.graphml PROFIL s.r.o. /firmy/14260 c4482c /firmy/14260/graf.graphml MOTOKOM, spol. s r.o. /firmy/101956 708a35 /firmy/101956/graf.graphml Ing. Ladislav Sellyei /ludia/209318 3187C1 /ludia/209318/graf.graphml REVYMONT, spol. s r. o. /firmy/94225 708a35 /firmy/94225/graf.graphml EKO-TERRA GROUP, a.s. /firmy/150347 708a35 /firmy/150347/graf.graphml EXTRABENZ, spol. s r.o. /firmy/96938 708a35 /firmy/96938/graf.graphml Ing. Anna Bubeníková /ludia/593635 3187C1 /ludia/593635/graf.graphml DLHOPIS, o.c.p., a.s. /firmy/93913 708a35 /firmy/93913/graf.graphml NAFTA a.s. /firmy/10476 c4482c /firmy/10476/graf.graphml PETROCHEMA, a.s. /firmy/261078 c4482c /firmy/261078/graf.graphml Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. /firmy/62708 708a35 /firmy/62708/graf.graphml TBDS, a.s. /firmy/150177 99cc99 /firmy/150177/graf.graphml DMD TRADE, a.s. /firmy/219580 99cc99 /firmy/219580/graf.graphml AQUA a.s. /firmy/91268 708a35 /firmy/91268/graf.graphml Automatizácia železničnej dopravy Bratislava,a.s. /firmy/92618 99cc99 /firmy/92618/graf.graphml Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. /firmy/214868 99cc99 /firmy/214868/graf.graphml Zvolenská mliekáreň, a.s. /firmy/191278 99cc99 /firmy/191278/graf.graphml Baňa Dolina, a.s. /firmy/41264 c4482c /firmy/41264/graf.graphml Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. /firmy/100246 708a35 /firmy/100246/graf.graphml Ing. Ľubomír Blaško /ludia/211394 3187C1 /ludia/211394/graf.graphml MORAVIA STEEL SLOVAKIA, a.s. /firmy/232029 99cc99 /firmy/232029/graf.graphml MTI a.s. /firmy/142955 708a35 /firmy/142955/graf.graphml JUDr. Milan Škultéty /ludia/212276 3187C1 /ludia/212276/graf.graphml SLOVKULT spol. s r.o. /firmy/60083 99cc99 /firmy/60083/graf.graphml NOFRA a.s. /firmy/91680 c4482c /firmy/91680/graf.graphml CETAN spol. s r.o. /firmy/99646 99cc99 /firmy/99646/graf.graphml Štúdio krásy GABIKA , a.s. /firmy/95343 708a35 /firmy/95343/graf.graphml RHK REAL s.r.o. /firmy/114241 708a35 /firmy/114241/graf.graphml MikroPlanet s. r. o. /firmy/325862 708a35 /firmy/325862/graf.graphml Fashion Planet s.r.o. /firmy/153098 99cc99 /firmy/153098/graf.graphml Mikrowitz Real Estate s.r.o. /firmy/290462 99cc99 /firmy/290462/graf.graphml Mikrowitz Real Estate s.r.o. v likvidácii /firmy/325161 708a35 /firmy/325161/graf.graphml Štefánikova residences, s. r. o. /firmy/180259 99cc99 /firmy/180259/graf.graphml Odyssey Marine s. r. o. /firmy/204958 99cc99 /firmy/204958/graf.graphml Odyssey Marine s. r. o. v likvidácii /firmy/328355 708a35 /firmy/328355/graf.graphml LOJECT 4 s.r.o. /firmy/289187 708a35 /firmy/289187/graf.graphml LOJECT 6 s.r.o. /firmy/289188 708a35 /firmy/289188/graf.graphml LOJECT 5 s.r.o. /firmy/289189 708a35 /firmy/289189/graf.graphml LOJECT 2 s.r.o. /firmy/289190 708a35 /firmy/289190/graf.graphml LOJECT 1 s.r.o. /firmy/289191 708a35 /firmy/289191/graf.graphml LOJECT 3 s.r.o. /firmy/289192 708a35 /firmy/289192/graf.graphml LOJECT s.r.o. /firmy/289193 708a35 /firmy/289193/graf.graphml Energo commerce, s. r. o. /firmy/307402 708a35 /firmy/307402/graf.graphml Energo holding, s.r.o. /firmy/307969 708a35 /firmy/307969/graf.graphml Eko-Salmo Plus, s. r. o. /firmy/315618 708a35 /firmy/315618/graf.graphml good energy s.r.o. /firmy/316874 708a35 /firmy/316874/graf.graphml TLH-HOLDING, a.s. /firmy/102512 708a35 /firmy/102512/graf.graphml HUGOVAL, a.s. /firmy/95291 99cc99 /firmy/95291/graf.graphml HAMSTER a.s. /firmy/113811 99cc99 /firmy/113811/graf.graphml DUNAJPLAVBA s.r.o. /firmy/97435 708a35 /firmy/97435/graf.graphml UKRTATNAFTA Slovakia, a.s. /firmy/42774 708a35 /firmy/42774/graf.graphml CENTRAL EUROPE INVESTMENT, s.r.o. /firmy/159887 708a35 /firmy/159887/graf.graphml Štefánikova SPV, s. r. o. /firmy/179307 99cc99 /firmy/179307/graf.graphml M.T. Fashion s.r.o. /firmy/148643 708a35 /firmy/148643/graf.graphml Odyssey boats s.r.o. /firmy/293063 99cc99 /firmy/293063/graf.graphml Ing. Karol Bodorík /ludia/218683 3187C1 /ludia/218683/graf.graphml Euroenerg, s.r.o. /firmy/251855 99cc99 /firmy/251855/graf.graphml TB Malá vodná elektráreň s.r.o. skrátený názov: TB MVE s.r.o. /firmy/234287 99cc99 /firmy/234287/graf.graphml ŠKODA SLOVAKIA, a.s. /firmy/113549 708a35 /firmy/113549/graf.graphml EMO, a.s. v likvidácii /firmy/14315 99cc99 /firmy/14315/graf.graphml EMO, akciová spoločnosť /firmy/246084 99cc99 /firmy/246084/graf.graphml ZTS TEES Energetika, akciová spoločnosť /firmy/3872 99cc99 /firmy/3872/graf.graphml Ing. Ladislav Szemet /ludia/223915 3187C1 /ludia/223915/graf.graphml DECOM Slovakia, spol. s r.o. /firmy/188732 99cc99 /firmy/188732/graf.graphml CM European Power Slovakia, s. r. o. /firmy/168341 708a35 /firmy/168341/graf.graphml Dr.h.c.Ing. Vincent Pillár /ludia/223916 3187C1 /ludia/223916/graf.graphml Energotel,a.s. /firmy/112122 708a35 /firmy/112122/graf.graphml Ing. Ján Horváth /ludia/223917 3187C1 /ludia/223917/graf.graphml Modřanská potrubní - Slovakia, s.r.o. /firmy/242612 99cc99 /firmy/242612/graf.graphml MODUL VRBOVÉ, s.r.o. /firmy/217465 99cc99 /firmy/217465/graf.graphml Ing. Eduard Čambal /ludia/223923 3187C1 /ludia/223923/graf.graphml Ing. Eva Gajarská /ludia/223936 3187C1 /ludia/223936/graf.graphml Ing. Jaroslav Modrovič /ludia/71634 3187C1 /ludia/71634/graf.graphml DOM servis, s.r.o. /firmy/33135 708a35 /firmy/33135/graf.graphml DOM servis, s.r.o. /firmy/219544 99cc99 /firmy/219544/graf.graphml DOM servis, s.r.o. v likvidácii /firmy/219543 99cc99 /firmy/219543/graf.graphml Jozef Vašina /ludia/336064 3187C1 /ludia/336064/graf.graphml SAFE MEDIKA, a.s. /firmy/245164 99cc99 /firmy/245164/graf.graphml MOW Syringes, a.s. /firmy/242180 99cc99 /firmy/242180/graf.graphml GRENERGIS, a. s. /firmy/209574 99cc99 /firmy/209574/graf.graphml MOW, a.s. /firmy/156955 708a35 /firmy/156955/graf.graphml Ing. Jozef Fedorkovič /ludia/32804 3187C1 /ludia/32804/graf.graphml TRANS-ENERGY, a.s. /firmy/63364 708a35 /firmy/63364/graf.graphml Fin - energy, a.s. /firmy/186543 708a35 /firmy/186543/graf.graphml TAMYVY, s.r.o. /firmy/153147 708a35 /firmy/153147/graf.graphml FINANCIAL INVESTMENT & CONSULTING, a.s. /firmy/137661 708a35 /firmy/137661/graf.graphml BOARD INVEST, a.s. /firmy/148158 708a35 /firmy/148158/graf.graphml BOARD media, a.s. /firmy/240789 99cc99 /firmy/240789/graf.graphml Fidel Gastro, s.r.o. /firmy/241040 99cc99 /firmy/241040/graf.graphml BAJAN CONSULTING a. s. /firmy/261049 99cc99 /firmy/261049/graf.graphml ARMASTEK EU, s. r. o. /firmy/355418 708a35 /firmy/355418/graf.graphml Amazonia agency, s. r. o. /firmy/355419 99cc99 /firmy/355419/graf.graphml ZDOLFIN, s.r.o. /firmy/236738 99cc99 /firmy/236738/graf.graphml Štrkopiesky a rašeliniská Veľký Grob, s.r.o. /firmy/127477 708a35 /firmy/127477/graf.graphml HYDRO-ENERGY a.s. /firmy/134216 708a35 /firmy/134216/graf.graphml LAND GROUP s.r.o. /firmy/123712 708a35 /firmy/123712/graf.graphml Z & V GROUP, s.r.o. /firmy/237509 99cc99 /firmy/237509/graf.graphml Ing. Ondrej Studenec /ludia/224037 3187C1 /ludia/224037/graf.graphml Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť /firmy/237271 99cc99 /firmy/237271/graf.graphml JUDr. Ján Sabol /ludia/654407 3187C1 /ludia/654407/graf.graphml AZC spol. s r.o. /firmy/249564 99cc99 /firmy/249564/graf.graphml CITY CORP., s.r.o. /firmy/251838 99cc99 /firmy/251838/graf.graphml Audit Slovakia Treuhand - Union, spol. s r.o. /firmy/211028 99cc99 /firmy/211028/graf.graphml SPOREAL, s.r.o. /firmy/75368 99cc99 /firmy/75368/graf.graphml Dahos a. s. /firmy/91191 708a35 /firmy/91191/graf.graphml Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť skrátený názov POĽNOBANKA /firmy/233107 99cc99 /firmy/233107/graf.graphml Manažérska istota, a.s. /firmy/223782 99cc99 /firmy/223782/graf.graphml SPOROFIN, a.s. /firmy/231612 99cc99 /firmy/231612/graf.graphml Invest - Elam, a.s. /firmy/41671 708a35 /firmy/41671/graf.graphml ISTROBANKA, akciová spoločnosť /firmy/251455 99cc99 /firmy/251455/graf.graphml G. Lehnert a spol. - komerčná právnická kancelária AZ CONSULT /firmy/244640 99cc99 /firmy/244640/graf.graphml CITY CORP BUILDING, a.s. /firmy/92106 708a35 /firmy/92106/graf.graphml AZC, a.s. /firmy/232322 99cc99 /firmy/232322/graf.graphml Basketbalový klub ST. NICOLAUS, a.s. /firmy/245747 99cc99 /firmy/245747/graf.graphml AZC - INVEST, a.s. /firmy/251742 99cc99 /firmy/251742/graf.graphml FINSERVIS - INVEST, a.s. /firmy/232371 99cc99 /firmy/232371/graf.graphml FINSERVIS, a.s. /firmy/251605 99cc99 /firmy/251605/graf.graphml AZC - Building, a.s. /firmy/232414 99cc99 /firmy/232414/graf.graphml NET - INVEST, a.s. /firmy/251740 99cc99 /firmy/251740/graf.graphml ENERGOFIN, a.s. /firmy/215130 99cc99 /firmy/215130/graf.graphml ST. NICOLAUS & Stredoslovenské žriedla, a.s. /firmy/251728 99cc99 /firmy/251728/graf.graphml TETA, a.s. /firmy/92946 99cc99 /firmy/92946/graf.graphml Pokoj, družstvo /firmy/232816 99cc99 /firmy/232816/graf.graphml INTERNET Systems a.s. v likvidácii /firmy/93876 99cc99 /firmy/93876/graf.graphml INTERNET Systems a.s. /firmy/251629 99cc99 /firmy/251629/graf.graphml DREVOINVEST, a.s. /firmy/251618 99cc99 /firmy/251618/graf.graphml družstvo AZ CONSULT /firmy/252290 99cc99 /firmy/252290/graf.graphml FINSERVIS CONSULTING, a.s. /firmy/101129 99cc99 /firmy/101129/graf.graphml BUČINA a.s. /firmy/39487 708a35 /firmy/39487/graf.graphml BUČINA ZVOLEN, a.s. /firmy/43666 c4482c /firmy/43666/graf.graphml BUČINA EKOSTAVBY, a.s. /firmy/43647 c4482c /firmy/43647/graf.graphml BUČINA TRADE, a.s. /firmy/248853 c4482c /firmy/248853/graf.graphml AZ INVEST, a.s. /firmy/232321 99cc99 /firmy/232321/graf.graphml AZC, a.s. /firmy/139230 708a35 /firmy/139230/graf.graphml Slovenský liehovarnícky priemysel, a.s. /firmy/239475 99cc99 /firmy/239475/graf.graphml B.F.D., spol. s r.o. /firmy/103131 708a35 /firmy/103131/graf.graphml G. Lehnert, k.s. /firmy/141585 99cc99 /firmy/141585/graf.graphml Helios Invest, s. r. o. /firmy/209655 708a35 /firmy/209655/graf.graphml G. Lehnert a spol., komerčná právnická kancelária /firmy/193295 99cc99 /firmy/193295/graf.graphml B reality, spol. s r.o. /firmy/140749 708a35 /firmy/140749/graf.graphml TOP HOUSE spol. s r. o. /firmy/1921 708a35 /firmy/1921/graf.graphml SKI Jasná a.s. /firmy/211090 99cc99 /firmy/211090/graf.graphml Paolo Ruzzini /ludia/654352 3187C1 /ludia/654352/graf.graphml Ing. Slavomír Brudňák /ludia/264023 3187C1 /ludia/264023/graf.graphml FINLEAS, a.s. /firmy/3911 c4482c /firmy/3911/graf.graphml MARTINSKÁ Finančná, a.s. /firmy/248256 99cc99 /firmy/248256/graf.graphml Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť /firmy/32684 708a35 /firmy/32684/graf.graphml MTC, a.s. /firmy/221998 99cc99 /firmy/221998/graf.graphml Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť /firmy/55754 708a35 /firmy/55754/graf.graphml Žilinská regionálna železnica, a.s. /firmy/53529 708a35 /firmy/53529/graf.graphml LETISKO Žilina, a.s. /firmy/3380 708a35 /firmy/3380/graf.graphml GC, s.r.o. /firmy/100988 708a35 /firmy/100988/graf.graphml SPIN REALITY, a. s. /firmy/110745 708a35 /firmy/110745/graf.graphml PELLART, a.s. /firmy/117454 708a35 /firmy/117454/graf.graphml SPIN služby, s. r. o. /firmy/120979 708a35 /firmy/120979/graf.graphml PELLART INVEST, s. r. o. /firmy/301095 708a35 /firmy/301095/graf.graphml PELLART CONSULT, s. r. o. /firmy/301097 708a35 /firmy/301097/graf.graphml GOLF, s.r.o. /firmy/321823 708a35 /firmy/321823/graf.graphml Žilinsko - rajecký golfový klub, a. s. /firmy/235657 99cc99 /firmy/235657/graf.graphml VIP auto, s. r. o. /firmy/51066 708a35 /firmy/51066/graf.graphml MATEA Consult, s. r. o. /firmy/118815 708a35 /firmy/118815/graf.graphml CEI, s.r.o. /firmy/46301 99cc99 /firmy/46301/graf.graphml GOLF PARK RAJEC, a.s. /firmy/84812 708a35 /firmy/84812/graf.graphml Congress Centre Rajec, s. r. o. /firmy/95033 708a35 /firmy/95033/graf.graphml Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. /firmy/179832 708a35 /firmy/179832/graf.graphml GPR prevádzková, s. r. o. /firmy/121966 c4482c /firmy/121966/graf.graphml LAKTIS - ŽILINSKÉ MLIEKÁRNE, a.s. /firmy/2788 99cc99 /firmy/2788/graf.graphml Východoslovenská energetika a.s. /firmy/72305 99cc99 /firmy/72305/graf.graphml SLOVENSKÁ ŽELEZNIČNÁ OPRAVÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. /firmy/240106 99cc99 /firmy/240106/graf.graphml S+S auto, s. r. o. /firmy/51058 99cc99 /firmy/51058/graf.graphml SLOVREKREA, a.s. /firmy/88471 c4482c /firmy/88471/graf.graphml SIRS - Reality, a.s. /firmy/44733 708a35 /firmy/44733/graf.graphml Spin Žilina, s.r.o. /firmy/222319 99cc99 /firmy/222319/graf.graphml Spin Žilina, a.s. /firmy/100986 708a35 /firmy/100986/graf.graphml Ing. Ján Švancar /ludia/268904 3187C1 /ludia/268904/graf.graphml VTS - elektro, s.r.o. /firmy/120925 708a35 /firmy/120925/graf.graphml VTS - real, s. r. o. /firmy/180621 708a35 /firmy/180621/graf.graphml ŠTÚDIO UZDRAVOVANIA, s. r. o. /firmy/166981 99cc99 /firmy/166981/graf.graphml VTS - metal, s. r. o. /firmy/255661 708a35 /firmy/255661/graf.graphml Marco Arcelli /ludia/278323 3187C1 /ludia/278323/graf.graphml Ing. Ignác Pňaček /ludia/654351 3187C1 /ludia/654351/graf.graphml Orvena, s.r.o. /firmy/312245 708a35 /firmy/312245/graf.graphml JUDr. Martin Píry /ludia/581313 3187C1 /ludia/581313/graf.graphml JOKS.imm., s.r.o. /firmy/69826 708a35 /firmy/69826/graf.graphml Letisková spoločnosť Žilina, a.s. /firmy/84767 c4482c /firmy/84767/graf.graphml Alfa Financial Group s.r.o. /firmy/335911 99cc99 /firmy/335911/graf.graphml FRITEC s.r.o. /firmy/335912 99cc99 /firmy/335912/graf.graphml Consulting and investment ALPHA GROUP s.r.o. /firmy/311894 708a35 /firmy/311894/graf.graphml MORTIS s.r.o. /firmy/311895 99cc99 /firmy/311895/graf.graphml Victoria legal arbiter s.r.o. /firmy/269576 708a35 /firmy/269576/graf.graphml Garáže Vlčince s.r.o. /firmy/291342 99cc99 /firmy/291342/graf.graphml VS Investment s.r.o. /firmy/324612 99cc99 /firmy/324612/graf.graphml Slovenský pozemkový fond /firmy/9594 708a35 /firmy/9594/graf.graphml Y3, s.r.o. /firmy/350054 99cc99 /firmy/350054/graf.graphml Alpha Building Žilina, s.r.o. /firmy/281760 99cc99 /firmy/281760/graf.graphml Alpha BB Trade, s.r.o. /firmy/318473 99cc99 /firmy/318473/graf.graphml WEX Trade, s. r. o. /firmy/291767 99cc99 /firmy/291767/graf.graphml YOY s.r.o. /firmy/293144 99cc99 /firmy/293144/graf.graphml Wissam s.r.o. /firmy/298099 99cc99 /firmy/298099/graf.graphml Triomphe s.r.o. /firmy/312499 99cc99 /firmy/312499/graf.graphml Alpha Trade Žilina, s.r.o. /firmy/307485 99cc99 /firmy/307485/graf.graphml ahaus s.r.o. /firmy/309302 99cc99 /firmy/309302/graf.graphml Andrea Brentan /ludia/663546 3187C1 /ludia/663546/graf.graphml Ing. Andrej Dušan Lipták /ludia/278329 3187C1 /ludia/278329/graf.graphml Ing. Miroslav Pikus /ludia/336011 3187C1 /ludia/336011/graf.graphml INCOS s.r.o. /firmy/98517 708a35 /firmy/98517/graf.graphml INCOS a.s. /firmy/195897 99cc99 /firmy/195897/graf.graphml Hydroenergia, s.r.o. /firmy/156922 708a35 /firmy/156922/graf.graphml doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc. /ludia/672038 3187C1 /ludia/672038/graf.graphml Miroslav Wöllner /ludia/278333 3187C1 /ludia/278333/graf.graphml Jaroslav Míl /ludia/278335 3187C1 /ludia/278335/graf.graphml Claudio Zito /ludia/663550 3187C1 /ludia/663550/graf.graphml Ing. Štefan Demovič /ludia/278339 3187C1 /ludia/278339/graf.graphml Ing. Štefan Haring /ludia/278342 3187C1 /ludia/278342/graf.graphml Ing. Jozef Klimák /ludia/278344 3187C1 /ludia/278344/graf.graphml Mgr.Ing. Peter Kováč /ludia/223948 3187C1 /ludia/223948/graf.graphml LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. /firmy/14330 708a35 /firmy/14330/graf.graphml Ing. Ľubomír Král /ludia/278346 3187C1 /ludia/278346/graf.graphml Ing. Marko Novák , CSc. /ludia/672039 3187C1 /ludia/672039/graf.graphml Ing. Miloš Pajtina /ludia/278348 3187C1 /ludia/278348/graf.graphml Vodné dielo Žilina, a.s. /firmy/247894 99cc99 /firmy/247894/graf.graphml Ing. Miroslav Pánov /ludia/278349 3187C1 /ludia/278349/graf.graphml ProfiEkon, s. r. o. /firmy/320683 99cc99 /firmy/320683/graf.graphml ProfiEkon 2, s. r. o. /firmy/356357 708a35 /firmy/356357/graf.graphml MANACOR, s.r.o. /firmy/336901 99cc99 /firmy/336901/graf.graphml TENERIFE, s.r.o. /firmy/339291 708a35 /firmy/339291/graf.graphml OROTAVA, s.r.o. /firmy/340143 99cc99 /firmy/340143/graf.graphml LOS RODEOS, s.r.o. /firmy/340145 99cc99 /firmy/340145/graf.graphml VITORIA, s.r.o. /firmy/339103 708a35 /firmy/339103/graf.graphml VILAFLOR, s.r.o. /firmy/344872 99cc99 /firmy/344872/graf.graphml ALHAMBRA, s.r.o. /firmy/341568 99cc99 /firmy/341568/graf.graphml GERONA, s. r. o. /firmy/347704 99cc99 /firmy/347704/graf.graphml SABADEL, s.r.o. /firmy/343340 99cc99 /firmy/343340/graf.graphml NUORO, s.r.o. /firmy/342996 99cc99 /firmy/342996/graf.graphml VILANOVA, s.r.o. /firmy/347782 99cc99 /firmy/347782/graf.graphml ESTEPONA, s. r. o. /firmy/344128 99cc99 /firmy/344128/graf.graphml DUOMO, s.r.o. /firmy/350634 708a35 /firmy/350634/graf.graphml BENALMADENA, s.r.o. /firmy/346044 708a35 /firmy/346044/graf.graphml PORTELA, s.r.o. /firmy/341559 99cc99 /firmy/341559/graf.graphml SANTANDER, s. r. o. /firmy/346175 99cc99 /firmy/346175/graf.graphml MANRESA, s.r.o. /firmy/347108 99cc99 /firmy/347108/graf.graphml OLIENA, s.r.o. /firmy/350042 99cc99 /firmy/350042/graf.graphml BARRAMEDA, s.r.o. /firmy/348248 708a35 /firmy/348248/graf.graphml TANDARA, s.r.o. /firmy/348041 99cc99 /firmy/348041/graf.graphml NAGANO, s.r.o. /firmy/349623 708a35 /firmy/349623/graf.graphml MONTEALBAN, s.r.o. /firmy/349641 99cc99 /firmy/349641/graf.graphml CANDELARIA, s.r.o. /firmy/351302 99cc99 /firmy/351302/graf.graphml SEVILLA, s.r.o. /firmy/351943 708a35 /firmy/351943/graf.graphml GIRONELA, s.r.o. /firmy/351933 99cc99 /firmy/351933/graf.graphml ORNELA, s.r.o. /firmy/352587 99cc99 /firmy/352587/graf.graphml AMADABLAM, s.r.o. /firmy/352999 99cc99 /firmy/352999/graf.graphml BENIDORM, s.r.o. /firmy/355092 708a35 /firmy/355092/graf.graphml ZAMORA, s.r.o. /firmy/355955 99cc99 /firmy/355955/graf.graphml ALMAGRO, s.r.o. /firmy/351936 708a35 /firmy/351936/graf.graphml Ing. Eva Vajová /ludia/278350 3187C1 /ludia/278350/graf.graphml Ing. Róbert Zelenay /ludia/241680 3187C1 /ludia/241680/graf.graphml ENERGO-APIS, s.r.o. /firmy/14014 708a35 /firmy/14014/graf.graphml NYS, s.r.o. /firmy/39039 708a35 /firmy/39039/graf.graphml TYBO s.r.o. /firmy/65229 708a35 /firmy/65229/graf.graphml EXPOSÉ Slovakia, s.r.o. /firmy/55648 708a35 /firmy/55648/graf.graphml MEDIMAC, s.r.o. /firmy/107275 708a35 /firmy/107275/graf.graphml APIS a.s. /firmy/2610 c4482c /firmy/2610/graf.graphml GTN HYDRAULICS, a.s. /firmy/4130 99cc99 /firmy/4130/graf.graphml Luigi Ferraris /ludia/581314 3187C1 /ludia/581314/graf.graphml Gejza Kovács /ludia/724773 3187C1 /ludia/724773/graf.graphml Massima Cioffiho /ludia/278355 3187C1 /ludia/278355/graf.graphml Viliam Pecho /ludia/278357 3187C1 /ludia/278357/graf.graphml Ján Topoľovský /ludia/278360 3187C1 /ludia/278360/graf.graphml Ing. Daniel Végh /ludia/453632 3187C1 /ludia/453632/graf.graphml Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská pobočka Dunajská Streda /firmy/47155 99cc99 /firmy/47155/graf.graphml Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. /firmy/58048 708a35 /firmy/58048/graf.graphml Salvatore Cardillo /ludia/663551 3187C1 /ludia/663551/graf.graphml Ing. Gabriel Fischer PhD. /ludia/464979 3187C1 /ludia/464979/graf.graphml JUDr. Pavol Hulík /ludia/24948 3187C1 /ludia/24948/graf.graphml Stavebná doprava, a.s. /firmy/3475 99cc99 /firmy/3475/graf.graphml Poľnonákup Trnavan a. s. /firmy/10643 c4482c /firmy/10643/graf.graphml DMD holding, a.s. /firmy/219765 99cc99 /firmy/219765/graf.graphml DMD FIN, a.s. /firmy/219390 99cc99 /firmy/219390/graf.graphml Mgr. Jozef Ivan /ludia/278375 3187C1 /ludia/278375/graf.graphml Ing. Pavol Konštiak , CSc. /ludia/708217 3187C1 /ludia/708217/graf.graphml UNIVERSAL - DATA - CONSULT, s.r.o. v likvidácii /firmy/60645 708a35 /firmy/60645/graf.graphml UNIVERSAL - DATA - CONSULT, spol. s r.o. UNIVERSAL - DATA - CONSULT, G.m.b.H. /firmy/224992 99cc99 /firmy/224992/graf.graphml ZDROJ MÄSO - RYBY, Bratislava, š.p. /firmy/246133 99cc99 /firmy/246133/graf.graphml UNIVERSAL - CONSULT spol. s r.o. /firmy/26058 708a35 /firmy/26058/graf.graphml B.K.B. ZDROJ s.r.o. /firmy/228670 99cc99 /firmy/228670/graf.graphml K & RR - ZDROJ Bratislava, a.s. /firmy/251568 99cc99 /firmy/251568/graf.graphml KON - RAD spol. s r.o. /firmy/96879 708a35 /firmy/96879/graf.graphml TIRNATRANS, s.r.o. /firmy/60911 99cc99 /firmy/60911/graf.graphml SEMINAR, a.s. /firmy/240416 99cc99 /firmy/240416/graf.graphml CHATEAU-VIN s.r.o. /firmy/150641 708a35 /firmy/150641/graf.graphml Interphenix Development, s.r.o. v likvidácii /firmy/135390 99cc99 /firmy/135390/graf.graphml Interphenix Development, s. r.o. /firmy/238987 99cc99 /firmy/238987/graf.graphml ALFAHYDRO, a. s. /firmy/145266 c4482c /firmy/145266/graf.graphml IMKON Distribution, a.s. /firmy/157365 708a35 /firmy/157365/graf.graphml GLOBAL SPIRITS, s.r.o. /firmy/76860 99cc99 /firmy/76860/graf.graphml Ing. Jozef Marcin /ludia/278379 3187C1 /ludia/278379/graf.graphml Anton Pavlovič /ludia/278380 3187C1 /ludia/278380/graf.graphml Massimo Romano /ludia/278386 3187C1 /ludia/278386/graf.graphml Claudio Sartorelli /ludia/278388 3187C1 /ludia/278388/graf.graphml Gejza Seléš /ludia/278389 3187C1 /ludia/278389/graf.graphml Juraj Truchlík /ludia/278390 3187C1 /ludia/278390/graf.graphml Gianluca Comin /ludia/278393 3187C1 /ludia/278393/graf.graphml Sandro Fontecedro /ludia/278394 3187C1 /ludia/278394/graf.graphml Claudio Machetti /ludia/278395 3187C1 /ludia/278395/graf.graphml Carlo Tamburi /ludia/278397 3187C1 /ludia/278397/graf.graphml Luigi Michi /ludia/278398 3187C1 /ludia/278398/graf.graphml Livio Vido /ludia/781227 3187C1 /ludia/781227/graf.graphml Gabriele Frea /ludia/278400 3187C1 /ludia/278400/graf.graphml Dino Marcozzi /ludia/278401 3187C1 /ludia/278401/graf.graphml Radovan Okenka /ludia/284699 3187C1 /ludia/284699/graf.graphml Gallery Real, s. r. o. /firmy/129139 708a35 /firmy/129139/graf.graphml Ing. Rastislav Antala /ludia/328781 3187C1 /ludia/328781/graf.graphml ING Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. /firmy/152958 708a35 /firmy/152958/graf.graphml Ing. Ján Juhász /ludia/356177 3187C1 /ludia/356177/graf.graphml JVM, s.r.o. /firmy/246156 99cc99 /firmy/246156/graf.graphml Piešťanské stavebné bytové družstvo /firmy/4926 708a35 /firmy/4926/graf.graphml Luca Noviello /ludia/508040 3187C1 /ludia/508040/graf.graphml Ing. Ján Marušinec /ludia/544042 3187C1 /ludia/544042/graf.graphml PEM Consulting s.r.o. /firmy/242939 99cc99 /firmy/242939/graf.graphml M.E.S.A. 10 Consulting Group s.r.o. /firmy/105121 99cc99 /firmy/105121/graf.graphml M.E.S.A. 10 Consulting Group s. r. o. v likvidácii /firmy/326091 99cc99 /firmy/326091/graf.graphml FOSK s. r. o. /firmy/162272 708a35 /firmy/162272/graf.graphml Bratislavská integrovaná doprava, a.s. /firmy/205885 708a35 /firmy/205885/graf.graphml Nicola Cotugno /ludia/663543 3187C1 /ludia/663543/graf.graphml Stefano Piva /ludia/576682 3187C1 /ludia/576682/graf.graphml Ing. Branislav Strýček /ludia/762984 3187C1 /ludia/762984/graf.graphml Ochrana a bezpečnosť SE, a.s. /firmy/63951 708a35 /firmy/63951/graf.graphml SE Predaj, s. r. o. /firmy/180947 708a35 /firmy/180947/graf.graphml Alessandro Trebbi /ludia/576684 3187C1 /ludia/576684/graf.graphml Ing. Marián Žitňanský /ludia/576685 3187C1 /ludia/576685/graf.graphml Michal Korec /ludia/603187 3187C1 /ludia/603187/graf.graphml Francesca Gostinelli /ludia/603188 3187C1 /ludia/603188/graf.graphml Paolo Pallotti /ludia/603189 3187C1 /ludia/603189/graf.graphml Bc. Zdenek Turian /ludia/644445 3187C1 /ludia/644445/graf.graphml Giulio Carone /ludia/654353 3187C1 /ludia/654353/graf.graphml Renato Mastroianni /ludia/654354 3187C1 /ludia/654354/graf.graphml Maurizio Rossetto /ludia/654355 3187C1 /ludia/654355/graf.graphml Ing. Jozef Zlatňanský /ludia/677951 3187C1 /ludia/677951/graf.graphml Ing. Igor Daubner /ludia/677953 3187C1 /ludia/677953/graf.graphml Juan Mario Moreno Mellado /ludia/677954 3187C1 /ludia/677954/graf.graphml Ing. Richard Kasanický /ludia/701214 3187C1 /ludia/701214/graf.graphml Ing. Eduard Metke , CSc. /ludia/701215 3187C1 /ludia/701215/graf.graphml Marco Salemme /ludia/701216 3187C1 /ludia/701216/graf.graphml Ing. Peter Hlbocký /ludia/719022 3187C1 /ludia/719022/graf.graphml Ing. Jaroslav Holubec /ludia/744224 3187C1 /ludia/744224/graf.graphml Mgr. Zdenek Turian /ludia/769447 3187C1 /ludia/769447/graf.graphml Jozef Baďura /ludia/774052 3187C1 /ludia/774052/graf.graphml Luca D´Agnese /ludia/781225 3187C1 /ludia/781225/graf.graphml Alda Paola Baldi /ludia/781226 3187C1 /ludia/781226/graf.graphml REAKTORTEST, s.r.o. /firmy/16202 708a35 /firmy/16202/graf.graphml Jury Fröschl /ludia/575539 3187C1 /ludia/575539/graf.graphml Ing. Vladimír Chmelík /ludia/381066 3187C1 /ludia/381066/graf.graphml Ing. Tibor Mikuš /ludia/79932 3187C1 /ludia/79932/graf.graphml Andrea Zieger /ludia/551281 3187C1 /ludia/551281/graf.graphml Sven Lubbering /ludia/594043 3187C1 /ludia/594043/graf.graphml Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. /firmy/16835 708a35 /firmy/16835/graf.graphml MUDr. Martin Kováč /ludia/21270 3187C1 /ludia/21270/graf.graphml Ing. Peter Hennel /ludia/21271 3187C1 /ludia/21271/graf.graphml Ing. Mária Krajčovičová /ludia/38696 3187C1 /ludia/38696/graf.graphml Ing. Stanislav Plevák /ludia/38699 3187C1 /ludia/38699/graf.graphml Ing. Jaroslav Míl /ludia/38705 3187C1 /ludia/38705/graf.graphml Ing. Štefan Schmidt /ludia/97506 3187C1 /ludia/97506/graf.graphml Peter Klenovič /ludia/707469 3187C1 /ludia/707469/graf.graphml Ing. Ladislav Kováč /ludia/127105 3187C1 /ludia/127105/graf.graphml Ing. Peter Bodnár /ludia/223248 3187C1 /ludia/223248/graf.graphml Roman Hladonik /ludia/284173 3187C1 /ludia/284173/graf.graphml Ing. Miloš Bučány /ludia/391389 3187C1 /ludia/391389/graf.graphml Kamil Žižka /ludia/391395 3187C1 /ludia/391395/graf.graphml Ing. Róbert Guniš /ludia/391412 3187C1 /ludia/391412/graf.graphml Ing. Ján Korec , CSc. /ludia/726633 3187C1 /ludia/726633/graf.graphml Ing. Katarína Maletzová /ludia/391421 3187C1 /ludia/391421/graf.graphml Ladislav Prípada /ludia/391424 3187C1 /ludia/391424/graf.graphml Ing. Ľubor Hobza /ludia/391427 3187C1 /ludia/391427/graf.graphml Ing. Jaroslav Holubec /ludia/540949 3187C1 /ludia/540949/graf.graphml Ing. Tomáš Schmidt /ludia/595856 3187C1 /ludia/595856/graf.graphml JUDr. Dáša Panyik Schmidtová /ludia/770624 3187C1 /ludia/770624/graf.graphml Ing. Jaroslav Jarábek , MBA /ludia/670193 3187C1 /ludia/670193/graf.graphml Ing. Samuel Nagy /ludia/771676 3187C1 /ludia/771676/graf.graphml Slovenský energetický podnik, štátny podnik Elektrárne Nováky, odštepný závod /firmy/59846 99cc99 /firmy/59846/graf.graphml VYZKONT, spol. s r.o. /firmy/25740 99cc99 /firmy/25740/graf.graphml Ing. Ľubomír Hladík /ludia/56022 3187C1 /ludia/56022/graf.graphml Ing. Eugen Korec /ludia/56024 3187C1 /ludia/56024/graf.graphml Ing. Martin Slezák /ludia/539040 3187C1 /ludia/539040/graf.graphml Ing. Jozef Lukačovič /ludia/56029 3187C1 /ludia/56029/graf.graphml Ing. Jozef Jamrich /ludia/223944 3187C1 /ludia/223944/graf.graphml Ing. Vladimír Remiáš /ludia/412520 3187C1 /ludia/412520/graf.graphml Ing. Ľudovít Vrba /ludia/412524 3187C1 /ludia/412524/graf.graphml STAVMET Trnava spol. s r.o. /firmy/16896 99cc99 /firmy/16896/graf.graphml STAVMET spol. s r.o. /firmy/246408 99cc99 /firmy/246408/graf.graphml VODOSTAV - SV, a.s. /firmy/111026 c4482c /firmy/111026/graf.graphml INVEST PLUS, a.s. /firmy/231656 99cc99 /firmy/231656/graf.graphml Ing. Zita Zemková /ludia/125197 3187C1 /ludia/125197/graf.graphml Realitná spoločnosť VÚB, spol. s r. o. /firmy/249782 99cc99 /firmy/249782/graf.graphml SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a. s. /firmy/183658 c4482c /firmy/183658/graf.graphml PROMPT - akciová spoločnosť /firmy/219555 99cc99 /firmy/219555/graf.graphml Slovenská konsolidačná, a.s. /firmy/108175 708a35 /firmy/108175/graf.graphml VUB REAL, a.s. /firmy/252267 99cc99 /firmy/252267/graf.graphml Investičná a rozvojová banka a.s. /firmy/232843 99cc99 /firmy/232843/graf.graphml FINECH, a.s. /firmy/251606 99cc99 /firmy/251606/graf.graphml IRB CREDIT, a.s. /firmy/235847 99cc99 /firmy/235847/graf.graphml OTP Garancia poisťovňa, a.s. /firmy/238937 99cc99 /firmy/238937/graf.graphml OTP Garancia životná poisťovňa, a.s. /firmy/238938 99cc99 /firmy/238938/graf.graphml OTP Faktoring Slovensko, a. s. /firmy/111642 99cc99 /firmy/111642/graf.graphml Faktoring SK, a. s. v likvidácii /firmy/290008 708a35 /firmy/290008/graf.graphml OTP Faktoring Slovensko, a. s. v likvidácii /firmy/290009 99cc99 /firmy/290009/graf.graphml OTP Asset Management, správ. spol., a.s. /firmy/146936 99cc99 /firmy/146936/graf.graphml Ing. Jaroslav Galajda /ludia/276697 3187C1 /ludia/276697/graf.graphml RELAXTUR TURIEC, a.s. /firmy/32137 708a35 /firmy/32137/graf.graphml Werra, s.r.o. /firmy/53450 708a35 /firmy/53450/graf.graphml RCM, s.r.o. /firmy/57215 708a35 /firmy/57215/graf.graphml SKRUTKÁREŇ-EXIM, a.s. /firmy/51149 708a35 /firmy/51149/graf.graphml NOVOCER, k.s. /firmy/253739 708a35 /firmy/253739/graf.graphml REKOSTAV a.s. Bardejov /firmy/44587 c4482c /firmy/44587/graf.graphml Investičná a rozvojová banka a. s. /firmy/232845 99cc99 /firmy/232845/graf.graphml UNION, poisťovacia a.s. /firmy/231261 99cc99 /firmy/231261/graf.graphml SMREČINA a.s. /firmy/39595 c4482c /firmy/39595/graf.graphml OMNIA-ODBYT, a.s. /firmy/211273 99cc99 /firmy/211273/graf.graphml HARDSOFTSERVIS a.s. /firmy/234349 99cc99 /firmy/234349/graf.graphml ISTROINVEST, investičná spoločnosť, a.s. Bratislava /firmy/251446 99cc99 /firmy/251446/graf.graphml FINAB, a.s. /firmy/42445 99cc99 /firmy/42445/graf.graphml Slovstavexport, a.s. /firmy/39556 99cc99 /firmy/39556/graf.graphml HYDINA PREŠOV - SVZ, a.s. /firmy/250473 99cc99 /firmy/250473/graf.graphml IQ TRADE o.c.p., a.s. /firmy/234348 99cc99 /firmy/234348/graf.graphml PB 1, s.r.o. /firmy/250852 99cc99 /firmy/250852/graf.graphml OMNIA INTERNATIONAL, a.s /firmy/251964 99cc99 /firmy/251964/graf.graphml OMNIMETAL, s.r.o. /firmy/29040 99cc99 /firmy/29040/graf.graphml BRATISLAVA CAPITAL MANAGEMENT, o.c.p. a.s. /firmy/223165 99cc99 /firmy/223165/graf.graphml B.SSING, a.s. /firmy/234502 99cc99 /firmy/234502/graf.graphml OMNIA MOTORS, s.r.o. /firmy/78634 99cc99 /firmy/78634/graf.graphml DOMO OMNIA a.s. /firmy/232114 99cc99 /firmy/232114/graf.graphml DOMO OMNIA , a.s. /firmy/95154 99cc99 /firmy/95154/graf.graphml NOVÝ CALEX, a.s. /firmy/16106 c4482c /firmy/16106/graf.graphml KABÁT, a.s. /firmy/113075 99cc99 /firmy/113075/graf.graphml H.SSING, a.s. /firmy/252312 99cc99 /firmy/252312/graf.graphml ALFIN, s.r.o. /firmy/79523 99cc99 /firmy/79523/graf.graphml SKRUTKÁREŇ SK, a.s. /firmy/249619 99cc99 /firmy/249619/graf.graphml C.SSING, a.s. /firmy/104915 708a35 /firmy/104915/graf.graphml OMNIA-ROLL a.s. /firmy/251708 99cc99 /firmy/251708/graf.graphml V.O.B.T. Bratislava, a.s. /firmy/107103 99cc99 /firmy/107103/graf.graphml A.INDEX, a.s. /firmy/103812 99cc99 /firmy/103812/graf.graphml Gama Servis, a.s. /firmy/222197 99cc99 /firmy/222197/graf.graphml KLF-LOV, s.r.o. /firmy/81386 99cc99 /firmy/81386/graf.graphml Strategia Servis, a.s. /firmy/110612 c4482c /firmy/110612/graf.graphml Nonius, a.s. /firmy/58915 c4482c /firmy/58915/graf.graphml Leasreal, a.s. /firmy/234820 99cc99 /firmy/234820/graf.graphml D.SSING, a.s. /firmy/227870 99cc99 /firmy/227870/graf.graphml CAPITAL SERVIS, a.s. v likvidácii /firmy/103585 99cc99 /firmy/103585/graf.graphml CAPITAL SERVIS, a.s. /firmy/252054 99cc99 /firmy/252054/graf.graphml V.O.B.T., s.r.o. /firmy/85724 99cc99 /firmy/85724/graf.graphml SLOVPROGRES, a.s. - v likvidácii /firmy/15384 99cc99 /firmy/15384/graf.graphml AKN, s.r.o. /firmy/124968 708a35 /firmy/124968/graf.graphml ZVL ODBYT, a.s. v likvidácií /firmy/2794 c4482c /firmy/2794/graf.graphml ZVL ODBYT, a.s. /firmy/233358 99cc99 /firmy/233358/graf.graphml Rozvojový Fond pre malé a stredné podnikanie, a.s. /firmy/119254 99cc99 /firmy/119254/graf.graphml A.SSING, a.s. /firmy/104874 99cc99 /firmy/104874/graf.graphml Lubomír Zezula /ludia/175555 3187C1 /ludia/175555/graf.graphml VENT, s.r.o. /firmy/74820 708a35 /firmy/74820/graf.graphml VÚB Leasing s.r.o. /firmy/227455 99cc99 /firmy/227455/graf.graphml FINMED, a.s. v likvidácii /firmy/92935 99cc99 /firmy/92935/graf.graphml Poľnonákup Nitra, a.s. /firmy/52819 99cc99 /firmy/52819/graf.graphml Poľnonákup Levice, a.s. /firmy/116227 99cc99 /firmy/116227/graf.graphml Poľnonákup L, a.s. /firmy/237179 99cc99 /firmy/237179/graf.graphml Redis Servis, a.s. /firmy/111589 99cc99 /firmy/111589/graf.graphml MRAZTECH, a.s. /firmy/55420 708a35 /firmy/55420/graf.graphml Poľnonákup Galanta, a.s. /firmy/57496 708a35 /firmy/57496/graf.graphml Poľnonákup Trnava, a.s. /firmy/57492 99cc99 /firmy/57492/graf.graphml SAM GROUP, a.s. /firmy/61188 99cc99 /firmy/61188/graf.graphml FINECH, a.s. v likvidácii /firmy/93577 99cc99 /firmy/93577/graf.graphml PMaC, a.s. /firmy/106342 708a35 /firmy/106342/graf.graphml Ing. Milan Urban /ludia/90983 3187C1 /ludia/90983/graf.graphml KLF-ENERGETIKA, a.s. /firmy/45164 708a35 /firmy/45164/graf.graphml VSS, a.s. Košice /firmy/64951 c4482c /firmy/64951/graf.graphml MAGNATECH SLOVAKIA, akciová spoločnosť /firmy/42981 c4482c /firmy/42981/graf.graphml ZVS holding, a.s. /firmy/33079 708a35 /firmy/33079/graf.graphml Ing. Ľubomíra Jurkovičová /ludia/778078 3187C1 /ludia/778078/graf.graphml INEX-PRO s.r.o. /firmy/276180 708a35 /firmy/276180/graf.graphml Mgr. Ivan Lantaj /ludia/206767 3187C1 /ludia/206767/graf.graphml La Familia, a.s. /firmy/45754 99cc99 /firmy/45754/graf.graphml Mgr. Ľuboš Ondrejko /ludia/206768 3187C1 /ludia/206768/graf.graphml SLOV COUPON, a.s. /firmy/234590 99cc99 /firmy/234590/graf.graphml Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD. /ludia/722547 3187C1 /ludia/722547/graf.graphml AVERT s.r.o. /firmy/64943 708a35 /firmy/64943/graf.graphml BMC INTERNATIONAL s.r.o. /firmy/79273 708a35 /firmy/79273/graf.graphml APOTHEKA ESSENTIAE, s.r.o. /firmy/79854 708a35 /firmy/79854/graf.graphml ARTMEDIA, a.s. /firmy/93064 708a35 /firmy/93064/graf.graphml GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť /firmy/98709 708a35 /firmy/98709/graf.graphml ART PRINT spol. s r.o. /firmy/106526 708a35 /firmy/106526/graf.graphml DUO K.T., s.r.o. /firmy/113577 708a35 /firmy/113577/graf.graphml VERSUS, a.s. /firmy/115186 708a35 /firmy/115186/graf.graphml TABACO - Print, spol. s r.o. /firmy/122663 708a35 /firmy/122663/graf.graphml ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. /firmy/127543 c4482c /firmy/127543/graf.graphml Royal Invest Consulting, spol. s r.o. /firmy/192162 99cc99 /firmy/192162/graf.graphml KTL - III, s.r.o. /firmy/223375 99cc99 /firmy/223375/graf.graphml INTERTREND 2, s.r.o. /firmy/77827 99cc99 /firmy/77827/graf.graphml MEDIA LINE s.r.o. /firmy/225606 99cc99 /firmy/225606/graf.graphml SIKOPAP, spol. s r.o. /firmy/249897 99cc99 /firmy/249897/graf.graphml ART MEDIA / B.M.A. spol. s r.o. /firmy/218338 99cc99 /firmy/218338/graf.graphml EURO RSCG ARTMEDIA spol. s r.o. /firmy/218337 99cc99 /firmy/218337/graf.graphml VITALITA, s.r.o. /firmy/79745 708a35 /firmy/79745/graf.graphml GRAFOBAL, akciová spoločnosť /firmy/10576 708a35 /firmy/10576/graf.graphml ALFA Invest, spol. s r.o. /firmy/85880 99cc99 /firmy/85880/graf.graphml MEDIA TRADE spol. s r.o /firmy/64255 708a35 /firmy/64255/graf.graphml GLOBAMERICA - cestovná kancelária, s.r.o. /firmy/228698 99cc99 /firmy/228698/graf.graphml ARTMEDIA Zvolen, s.r.o. /firmy/240972 99cc99 /firmy/240972/graf.graphml 1. ARTMEDIA, s.r.o. /firmy/229023 99cc99 /firmy/229023/graf.graphml Mladé letá, s r.o. /firmy/225604 99cc99 /firmy/225604/graf.graphml LINEA s.r.o. /firmy/225605 99cc99 /firmy/225605/graf.graphml Dunajský televízny kanál, s.r.o. DTK . s.r.o. /skrátený názov/ /firmy/72678 708a35 /firmy/72678/graf.graphml Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. /firmy/40599 708a35 /firmy/40599/graf.graphml VINO MODRA spol. s r.o. /firmy/251084 99cc99 /firmy/251084/graf.graphml VERSUS, s.r.o. /firmy/105534 99cc99 /firmy/105534/graf.graphml GUIDE, s.r.o. /firmy/106148 99cc99 /firmy/106148/graf.graphml Mediaprint - Kapa Pressegrosso, spoločnosť s r.o. /firmy/19109 99cc99 /firmy/19109/graf.graphml KK - INVEST, s.r.o. /firmy/86014 708a35 /firmy/86014/graf.graphml CONCORDIA spol. s r.o. /firmy/29767 c4482c /firmy/29767/graf.graphml AMI Slovakia, spol. s r.o. /firmy/89888 708a35 /firmy/89888/graf.graphml SLOV COUPON, a.s. /firmy/105256 708a35 /firmy/105256/graf.graphml FC ARTMEDIA, a.s. /firmy/233155 99cc99 /firmy/233155/graf.graphml CORA, s.r.o. /firmy/78020 99cc99 /firmy/78020/graf.graphml SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. /firmy/94449 708a35 /firmy/94449/graf.graphml PERAN GROUP, spol. s r.o. /firmy/110991 708a35 /firmy/110991/graf.graphml MLADÉ LETÁ a.s. /firmy/275227 99cc99 /firmy/275227/graf.graphml Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. /firmy/64271 708a35 /firmy/64271/graf.graphml Royal Invest Consulting, a.s. /firmy/140382 708a35 /firmy/140382/graf.graphml FC ARTMEDIA PETRŽALKA, s.r.o. /firmy/227979 99cc99 /firmy/227979/graf.graphml EURO RSCG NEW EUROPE, s.r.o. /firmy/236255 99cc99 /firmy/236255/graf.graphml Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. /firmy/114747 708a35 /firmy/114747/graf.graphml AGMO, spol. s r.o. /firmy/35310 99cc99 /firmy/35310/graf.graphml VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii /firmy/83454 c4482c /firmy/83454/graf.graphml VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii /firmy/83369 99cc99 /firmy/83369/graf.graphml VS MODRA spol. s r.o. /firmy/251072 99cc99 /firmy/251072/graf.graphml APOTHEKA, s.r.o. /firmy/80906 708a35 /firmy/80906/graf.graphml TYPO, spol. s r. o. /firmy/67040 99cc99 /firmy/67040/graf.graphml Euro Artmedia s. r. o. /firmy/28268 708a35 /firmy/28268/graf.graphml ELGAS, s.r.o. /firmy/40287 708a35 /firmy/40287/graf.graphml FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. /firmy/77499 708a35 /firmy/77499/graf.graphml Artmedia New Europe s. r. o. /firmy/114470 708a35 /firmy/114470/graf.graphml MASAN s.r.o. /firmy/150500 708a35 /firmy/150500/graf.graphml GRAFOBAL GROUP development, a. s. /firmy/178658 c4482c /firmy/178658/graf.graphml Grafobal group development, a. s. /firmy/243956 99cc99 /firmy/243956/graf.graphml DORLAND/B.M.A., spol. s r.o. /firmy/218339 99cc99 /firmy/218339/graf.graphml INTERCOM Development s.r.o. /firmy/136410 708a35 /firmy/136410/graf.graphml INTERCOM Agentúra s.r.o. /firmy/239123 99cc99 /firmy/239123/graf.graphml FC ARTMEDIA PETRŽALKA, a.s. /firmy/233154 99cc99 /firmy/233154/graf.graphml GPN s.r.o. /firmy/157545 708a35 /firmy/157545/graf.graphml Národný futbalový štadión, a.s. /firmy/155640 708a35 /firmy/155640/graf.graphml GOLF RESORT SKALICA, a.s. /firmy/144717 708a35 /firmy/144717/graf.graphml POLYGRAF PRINT spol. s r.o. /firmy/34042 708a35 /firmy/34042/graf.graphml TIPO, s.r.o. /firmy/149296 c4482c /firmy/149296/graf.graphml STUMBACH s.r.o. /firmy/141823 708a35 /firmy/141823/graf.graphml Radničné námestie Rača s. r. o. /firmy/161237 708a35 /firmy/161237/graf.graphml Račany Rosso s. r. o. /firmy/168318 708a35 /firmy/168318/graf.graphml OLYMPIC a.s. /firmy/94362 708a35 /firmy/94362/graf.graphml AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. /firmy/42624 708a35 /firmy/42624/graf.graphml BMC international, a.s. /firmy/93022 708a35 /firmy/93022/graf.graphml Grafobal Group Golf Resort a. s. /firmy/275226 99cc99 /firmy/275226/graf.graphml GGE a.s. /firmy/158736 708a35 /firmy/158736/graf.graphml GG Golf a.s. /firmy/357650 708a35 /firmy/357650/graf.graphml Ing. Ladislav Haspel /ludia/537496 3187C1 /ludia/537496/graf.graphml Bratislavské tlačiarne, akciová spoločnosť /firmy/104634 708a35 /firmy/104634/graf.graphml EPIC-REAL, s.r.o. /firmy/230340 99cc99 /firmy/230340/graf.graphml CONALOC, spol. s r.o. /firmy/110989 708a35 /firmy/110989/graf.graphml Slovenská produkčná, a.s. /firmy/129876 708a35 /firmy/129876/graf.graphml ADUT PLUS, a.s. /firmy/11602 99cc99 /firmy/11602/graf.graphml BUKÓZA a.s. /firmy/13928 c4482c /firmy/13928/graf.graphml Slovak Investment Company, investičná akcio- vá spoločnosť /firmy/219609 99cc99 /firmy/219609/graf.graphml EPIC-Securities, s.r.o. /firmy/78402 99cc99 /firmy/78402/graf.graphml EPIC - SLOVAKIA, s.r.o. /firmy/63079 708a35 /firmy/63079/graf.graphml EPIC - SLOVAKIA Európska privatizačná a investičná spoločnosť s r.o. EPIC - SLOVAKIA s r.o. /skrátene/ EPIC - SLOVAKIA European Privatization and investment Company Ltd. /firmy/225415 99cc99 /firmy/225415/graf.graphml BENNET, spol. s r.o. /firmy/108759 99cc99 /firmy/108759/graf.graphml Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť /firmy/33422 99cc99 /firmy/33422/graf.graphml Ľahké stavebné hmoty, a. s. /firmy/231266 99cc99 /firmy/231266/graf.graphml ADUT PLUS, a.s. v likvidácii /firmy/344784 708a35 /firmy/344784/graf.graphml VODAX a.s. /firmy/136524 708a35 /firmy/136524/graf.graphml LUXURY BUSINESS JETS, a. s. /firmy/166376 708a35 /firmy/166376/graf.graphml Elite Jets, a. s. /firmy/243407 99cc99 /firmy/243407/graf.graphml GG Therm, a.s. /firmy/159034 c4482c /firmy/159034/graf.graphml Paroplyn PB, a. s. /firmy/178650 99cc99 /firmy/178650/graf.graphml Darina Töröková /ludia/61208 3187C1 /ludia/61208/graf.graphml START Rádio spol. s r.o. /firmy/84311 708a35 /firmy/84311/graf.graphml REBLOK Bratislava s.r.o. /firmy/225212 99cc99 /firmy/225212/graf.graphml WA SLOVAKIA, a.s. /firmy/231719 99cc99 /firmy/231719/graf.graphml KT PRINT, s.r.o. /firmy/107551 99cc99 /firmy/107551/graf.graphml AMO-3, s.r.o. /firmy/100511 708a35 /firmy/100511/graf.graphml VINUM KARPATIA s.r.o. /firmy/84240 708a35 /firmy/84240/graf.graphml WRC, a.s. /firmy/139225 99cc99 /firmy/139225/graf.graphml R2, spol. s r.o. /firmy/114925 708a35 /firmy/114925/graf.graphml SUNDRAPE, spol. s r.o. /firmy/110992 99cc99 /firmy/110992/graf.graphml G system services s.r.o. /firmy/152515 708a35 /firmy/152515/graf.graphml REBLOK Bratislava, a.s. /firmy/130603 708a35 /firmy/130603/graf.graphml TABAKOLAND Slovakia, a.s. /firmy/139948 708a35 /firmy/139948/graf.graphml Hotel Rapid, spol. s r.o. /firmy/83119 99cc99 /firmy/83119/graf.graphml GRSP s.r.o. /firmy/301987 99cc99 /firmy/301987/graf.graphml GASTROGRAF s.r.o. /firmy/350536 708a35 /firmy/350536/graf.graphml INTEGROUP, s.r.o. /firmy/114376 708a35 /firmy/114376/graf.graphml Greenlight Development, s.r.o. /firmy/154804 708a35 /firmy/154804/graf.graphml YMAR s.r.o. /firmy/242808 99cc99 /firmy/242808/graf.graphml JUDr. Peter Dobrovodský /ludia/57884 3187C1 /ludia/57884/graf.graphml PALGAS s.r.o. /firmy/80050 708a35 /firmy/80050/graf.graphml STAVEMAT s.r.o. /firmy/80676 708a35 /firmy/80676/graf.graphml Taxconnecta, s.r.o. /firmy/82180 708a35 /firmy/82180/graf.graphml ĽSH, a. s. /firmy/91261 99cc99 /firmy/91261/graf.graphml ĽSH, a. s. - „v likvidácii“ /firmy/254104 708a35 /firmy/254104/graf.graphml DEVELOPER družstvo /firmy/122281 708a35 /firmy/122281/graf.graphml PTX s.r.o. /firmy/131092 99cc99 /firmy/131092/graf.graphml PTX s.r.o. v likvidácii /firmy/347446 708a35 /firmy/347446/graf.graphml TEAM REAL, s.r.o. /firmy/149546 99cc99 /firmy/149546/graf.graphml TEAM REAL, s. r. o. - v likvidácii /firmy/348176 708a35 /firmy/348176/graf.graphml Poradenská a konzultačná spoločnosť s.r.o /firmy/158722 99cc99 /firmy/158722/graf.graphml Poradenská a konzultačná spoločnosť s.r.o. v likvidácii /firmy/346182 708a35 /firmy/346182/graf.graphml SLOV COUPON, investičný fond, a.s. /firmy/234591 99cc99 /firmy/234591/graf.graphml REZOR, spol. s r.o. /firmy/26673 c4482c /firmy/26673/graf.graphml IVMI spol. s r.o. /firmy/68452 c4482c /firmy/68452/graf.graphml TEMA - B, s.r.o. /firmy/84744 708a35 /firmy/84744/graf.graphml FINPOINT, s.r.o. /firmy/87190 99cc99 /firmy/87190/graf.graphml DEKODO s.r.o. /firmy/158188 708a35 /firmy/158188/graf.graphml CAROLUS RESIDENCE, s.r.o. v likvidácii /firmy/151618 99cc99 /firmy/151618/graf.graphml CAROLUS RESIDENCE, s.r.o. /firmy/241366 99cc99 /firmy/241366/graf.graphml NEMOCNICA FK s. r. o. /firmy/209413 708a35 /firmy/209413/graf.graphml BEEKMANS s. r. o. /firmy/271379 99cc99 /firmy/271379/graf.graphml FINPOINT družstvo /firmy/119193 708a35 /firmy/119193/graf.graphml RNDr. Mária Liptáková /ludia/598564 3187C1 /ludia/598564/graf.graphml m & a, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii /firmy/107844 708a35 /firmy/107844/graf.graphml Vitacos, s.r.o. /firmy/143293 708a35 /firmy/143293/graf.graphml AM-30 a.s. /firmy/91439 708a35 /firmy/91439/graf.graphml ZFP, a.s. /firmy/354568 708a35 /firmy/354568/graf.graphml TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r.o. /firmy/79532 708a35 /firmy/79532/graf.graphml Dkfm. Hartmut Flick /ludia/190348 3187C1 /ludia/190348/graf.graphml Prievidzská mliekáreň a.s. /firmy/31591 99cc99 /firmy/31591/graf.graphml CITY INVEST, s.r.o. /firmy/88083 708a35 /firmy/88083/graf.graphml MILSY a.s. /firmy/30763 708a35 /firmy/30763/graf.graphml Drevo International, s.r.o. /firmy/241025 99cc99 /firmy/241025/graf.graphml CONECT - Real, s.r.o. /firmy/80427 708a35 /firmy/80427/graf.graphml PROFESS, s.r.o. /firmy/228851 99cc99 /firmy/228851/graf.graphml EPIC - Securities, o.c.p., a.s. /firmy/193364 99cc99 /firmy/193364/graf.graphml EPIC - Securities, o.c.p., a.s. /firmy/197592 99cc99 /firmy/197592/graf.graphml Promo - Real, s.r.o. /firmy/86076 99cc99 /firmy/86076/graf.graphml HARMONIA-REAL, s.r.o. v likvidácii /firmy/290687 99cc99 /firmy/290687/graf.graphml HARMONIA-REAL, s.r.o. /firmy/104417 99cc99 /firmy/104417/graf.graphml AKUROS s.r.o. /firmy/131947 708a35 /firmy/131947/graf.graphml REGENA International, s.r.o. /firmy/149640 99cc99 /firmy/149640/graf.graphml EPIC - Securities, s.r.o. /firmy/234887 99cc99 /firmy/234887/graf.graphml Dial Telecom, a.s. /firmy/114733 99cc99 /firmy/114733/graf.graphml Pavol Horváth /ludia/168613 3187C1 /ludia/168613/graf.graphml TETRA PAK - GRAFOBAL, a.s. /firmy/11499 99cc99 /firmy/11499/graf.graphml TETRA PAK - GRAFOBAL, a.s. /firmy/236522 99cc99 /firmy/236522/graf.graphml JUDr. Ernest Valko /ludia/199868 3187C1 /ludia/199868/graf.graphml EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a.s. /firmy/231451 c4482c /firmy/231451/graf.graphml Cosmopolitan Cosmetics, s.r.o. /firmy/333470 99cc99 /firmy/333470/graf.graphml UNIGALEX, a.s. /firmy/93233 99cc99 /firmy/93233/graf.graphml ISTROBANKA, akciová spoločnosť ISTROBANKA, a.s. v skratke /firmy/91624 99cc99 /firmy/91624/graf.graphml ISTROBANKA, a.s. /firmy/251454 99cc99 /firmy/251454/graf.graphml Mag. Jozef Oravkin /ludia/236805 3187C1 /ludia/236805/graf.graphml Ing. Ján Povrazník , CSc. /ludia/741400 3187C1 /ludia/741400/graf.graphml TESLA Piešťany a.s. /firmy/10486 c4482c /firmy/10486/graf.graphml USIP Považská Bystrica a.s. /firmy/31566 99cc99 /firmy/31566/graf.graphml Vladimír Sýkora /ludia/371497 3187C1 /ludia/371497/graf.graphml JUDr. Martin Višňovský /ludia/198290 3187C1 /ludia/198290/graf.graphml Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť v likvidácii /firmy/327838 708a35 /firmy/327838/graf.graphml Slovak Investment Company, investičná akciová spoločnosť v likvidácii /firmy/327839 708a35 /firmy/327839/graf.graphml AVANT - Slovakia, investičný fond, a.s. likvidácii /firmy/92515 708a35 /firmy/92515/graf.graphml Antonín Kadlček /ludia/236812 3187C1 /ludia/236812/graf.graphml Dr. Peter Kauer /ludia/236813 3187C1 /ludia/236813/graf.graphml Mag. Edgar Prisender /ludia/236814 3187C1 /ludia/236814/graf.graphml Mag. Gustav Wurmboeck /ludia/741406 3187C1 /ludia/741406/graf.graphml Ing. Lenka Vižníková /ludia/741405 3187C1 /ludia/741405/graf.graphml VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s. /firmy/252146 99cc99 /firmy/252146/graf.graphml Ing. Ján Kysucký /ludia/3967 3187C1 /ludia/3967/graf.graphml DUMAS a.s. /firmy/10540 c4482c /firmy/10540/graf.graphml Burza cenných papierov v Bratislave, akciová spoločnosť /firmy/233172 99cc99 /firmy/233172/graf.graphml JEDNOTA, spotrebné družstvo Bratislava /firmy/210612 99cc99 /firmy/210612/graf.graphml COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo /firmy/884 99cc99 /firmy/884/graf.graphml COOP Bratislava, a. s. /firmy/165357 708a35 /firmy/165357/graf.graphml Ing. Peter Sadák /ludia/71894 3187C1 /ludia/71894/graf.graphml Technický servis, a.s. /firmy/252386 99cc99 /firmy/252386/graf.graphml TBB, s.r.o. /firmy/267686 99cc99 /firmy/267686/graf.graphml Ing. František Szikhart /ludia/206752 3187C1 /ludia/206752/graf.graphml FINMED, a.s. /firmy/251565 99cc99 /firmy/251565/graf.graphml Fond ochrany vkladov /firmy/96500 708a35 /firmy/96500/graf.graphml Ing. Anton Adamec /ludia/76001 3187C1 /ludia/76001/graf.graphml CEMMAC a.s. /firmy/35128 708a35 /firmy/35128/graf.graphml VÚB KUPÓN a.s. /firmy/252147 99cc99 /firmy/252147/graf.graphml TOS TRENČÍN a.s. /firmy/304350 99cc99 /firmy/304350/graf.graphml Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s. /firmy/219996 99cc99 /firmy/219996/graf.graphml MERINA a.s. /firmy/30714 c4482c /firmy/30714/graf.graphml VZDUCHOTECHNIKA, a.s. /firmy/219995 c4482c /firmy/219995/graf.graphml VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze /firmy/35258 99cc99 /firmy/35258/graf.graphml Prof.JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. /ludia/372841 3187C1 /ludia/372841/graf.graphml MATCHBALL spol. s r. o. /firmy/38706 708a35 /firmy/38706/graf.graphml Bonus Invest, a.s. o.c.p. /firmy/3618 99cc99 /firmy/3618/graf.graphml Kubicka, spol. s r.o. /firmy/234354 99cc99 /firmy/234354/graf.graphml JUDr. Igor Pálka /ludia/126614 3187C1 /ludia/126614/graf.graphml BEPA Development Group spol. s r.o. /firmy/62303 99cc99 /firmy/62303/graf.graphml ALNERY 3 spol. s r.o. /firmy/236323 99cc99 /firmy/236323/graf.graphml Allen & Overy Bratislava, s.r.o. /firmy/130353 708a35 /firmy/130353/graf.graphml Jacobs Suchard Figaro, a.s. /firmy/231333 99cc99 /firmy/231333/graf.graphml EUROPEAN OFFICE PARK, s.r.o. /firmy/237796 99cc99 /firmy/237796/graf.graphml DIAR s.r.o. /firmy/237797 99cc99 /firmy/237797/graf.graphml Hugeoven, spol. s r.o. /firmy/238425 99cc99 /firmy/238425/graf.graphml Ing. Ernest Osuský /ludia/580765 3187C1 /ludia/580765/graf.graphml EUROTOUR družstevná cestovná kancelária /firmy/112993 708a35 /firmy/112993/graf.graphml ARS akciová spoločnosť Poprad /firmy/246021 99cc99 /firmy/246021/graf.graphml TATRAINVEST, a.s. /firmy/246122 99cc99 /firmy/246122/graf.graphml EMOS CONTROL, s.r.o. /firmy/83184 99cc99 /firmy/83184/graf.graphml BAZ-NASKOM, a.s. /firmy/251574 99cc99 /firmy/251574/graf.graphml SLOVAKIA PETROL GROUP a.s. /firmy/95249 99cc99 /firmy/95249/graf.graphml EMOS INVEST CONSULTING, a.s. /firmy/145275 708a35 /firmy/145275/graf.graphml EMOS CONSULTING a.s. /firmy/105423 708a35 /firmy/105423/graf.graphml BAZ Bratislava, a.s. /firmy/106374 c4482c /firmy/106374/graf.graphml Horehronská drevárska fabrika, a.s. /firmy/42225 c4482c /firmy/42225/graf.graphml Ing. Peter Adamec /ludia/678107 3187C1 /ludia/678107/graf.graphml V - TEX, zamestnanecká akciová spoločnosť /firmy/212311 99cc99 /firmy/212311/graf.graphml TRIKOTA, a.s. /firmy/10916 c4482c /firmy/10916/graf.graphml Universal Business Solutions, s.r.o. /firmy/136593 99cc99 /firmy/136593/graf.graphml Z&L, s.r.o. /firmy/239151 99cc99 /firmy/239151/graf.graphml PRIMATEX, s.r.o. /firmy/36232 c4482c /firmy/36232/graf.graphml Tri akcie, s.r.o. /firmy/86519 99cc99 /firmy/86519/graf.graphml TEX NOVA, a.s. /firmy/214081 99cc99 /firmy/214081/graf.graphml JUDr. Katarína Čechová /ludia/199946 3187C1 /ludia/199946/graf.graphml BEMIX a.s., /firmy/231687 99cc99 /firmy/231687/graf.graphml Ing. Ján Rievaj /ludia/204010 3187C1 /ludia/204010/graf.graphml Ing. Ľuboš Lipka /ludia/206949 3187C1 /ludia/206949/graf.graphml INVEST BROKERS, obchodník s cennými papiermi,a.s. /firmy/251615 99cc99 /firmy/251615/graf.graphml BARTOLOMEI FINANCE, a.s. /firmy/114555 c4482c /firmy/114555/graf.graphml BARTOLOMEI FINANCE o.c.p., a.s. /firmy/236263 99cc99 /firmy/236263/graf.graphml Ing. Ľudovít Martinovič /ludia/207191 3187C1 /ludia/207191/graf.graphml STAPO a.s. HLOHOVEC /firmy/214322 99cc99 /firmy/214322/graf.graphml TIPLEX a.s. /firmy/211351 99cc99 /firmy/211351/graf.graphml RS, a.s. /firmy/336738 708a35 /firmy/336738/graf.graphml Mgr. Ladislav Holaza /ludia/210659 3187C1 /ludia/210659/graf.graphml Západoslovenské tehelne, a.s. /firmy/231951 99cc99 /firmy/231951/graf.graphml Západoslovenské tehelne Pezinok a.s. /firmy/231952 99cc99 /firmy/231952/graf.graphml Ing. Ján Bokroš /ludia/522344 3187C1 /ludia/522344/graf.graphml KOŽELUŽNE BOŠANY a. s. /firmy/147270 c4482c /firmy/147270/graf.graphml Ing. Gabriel Fülöpp /ludia/240521 3187C1 /ludia/240521/graf.graphml Ing. Vladimír Hromý /ludia/11336 3187C1 /ludia/11336/graf.graphml TRESOR s. r. o. /firmy/3810 99cc99 /firmy/3810/graf.graphml TRESOR s. r. o. v likvidácii /firmy/253056 708a35 /firmy/253056/graf.graphml IRB CREDIT, a.s. /firmy/39982 708a35 /firmy/39982/graf.graphml Inergo Slovakia a.s. /firmy/49700 708a35 /firmy/49700/graf.graphml EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. /firmy/162058 708a35 /firmy/162058/graf.graphml Idea Nitra a.s. /firmy/14694 c4482c /firmy/14694/graf.graphml Slovenská kreditná banka, a.s. SKB, a.s. (skrátený názov) /firmy/231307 c4482c /firmy/231307/graf.graphml Veľká Havrania, s.r.o. /firmy/20030 708a35 /firmy/20030/graf.graphml MERKUR Bratislava s.r.o. /firmy/53901 99cc99 /firmy/53901/graf.graphml Slovenská ratingová agentúra, a.s. /firmy/242912 99cc99 /firmy/242912/graf.graphml BCT - Bratislavská cvernova továreň, akciová spoločnosť /firmy/33738 c4482c /firmy/33738/graf.graphml Ing. Marián Lobotka /ludia/240525 3187C1 /ludia/240525/graf.graphml Doc. Ing. Marián Zajko CSc. /ludia/224251 3187C1 /ludia/224251/graf.graphml Správa nehnuteľností Bratislava, s.r.o. /firmy/107394 708a35 /firmy/107394/graf.graphml Imperial Tobacco Slovakia a.s. /firmy/100007 708a35 /firmy/100007/graf.graphml SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a.s., S.I.T. /firmy/233143 99cc99 /firmy/233143/graf.graphml Správa nehnuteľností Banská Štiavnica, s.r.o. /firmy/104774 708a35 /firmy/104774/graf.graphml Ing. Jan Martínek /ludia/240531 3187C1 /ludia/240531/graf.graphml Ing. František Sidó /ludia/240533 3187C1 /ludia/240533/graf.graphml Helena Bačková /ludia/240535 3187C1 /ludia/240535/graf.graphml Ing. Emil Ščepko /ludia/240536 3187C1 /ludia/240536/graf.graphml APOLIS ASSET MANAGEMENT, a.s. /firmy/157370 708a35 /firmy/157370/graf.graphml APOLIS INVESTMENTS, a. s. /firmy/179855 708a35 /firmy/179855/graf.graphml Ing. Leonard Beitler /ludia/240537 3187C1 /ludia/240537/graf.graphml Ing. Pavel Maličkay /ludia/240538 3187C1 /ludia/240538/graf.graphml Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) /firmy/141152 708a35 /firmy/141152/graf.graphml Ing. Mikuláš Kačaljak /ludia/10368 3187C1 /ludia/10368/graf.graphml MYKA spol. s r.o. /firmy/9434 708a35 /firmy/9434/graf.graphml KDR s. r. o. /firmy/20937 c4482c /firmy/20937/graf.graphml ANARI, s. r. o. /firmy/27571 c4482c /firmy/27571/graf.graphml Špeciálne technológie, s.r.o. /firmy/51653 708a35 /firmy/51653/graf.graphml MYMA Invest, s. r. o. /firmy/106976 708a35 /firmy/106976/graf.graphml ZVL SLOVAKIA, a.s. /firmy/3285 708a35 /firmy/3285/graf.graphml Govinvest I, s.r.o. /firmy/64193 99cc99 /firmy/64193/graf.graphml Govinvest II, s.r.o. /firmy/66312 99cc99 /firmy/66312/graf.graphml CENTROCOM , spoločnosť s ručením obmedzeným /firmy/234193 99cc99 /firmy/234193/graf.graphml AQUA TOUR, s.r.o. /firmy/214927 99cc99 /firmy/214927/graf.graphml K + K, kancelárska technika, spoločnosť s ručením obmedzeným /firmy/27265 99cc99 /firmy/27265/graf.graphml STROJFIN, spol. s r.o. /firmy/20441 99cc99 /firmy/20441/graf.graphml NETLAB International, a.s. /firmy/95527 708a35 /firmy/95527/graf.graphml AQUA - TRANS, spol. s r.o. /firmy/14384 708a35 /firmy/14384/graf.graphml BARONESSA, s.r.o. /firmy/15809 99cc99 /firmy/15809/graf.graphml IGHP - SLOVAKIA, s.r.o. /firmy/218183 99cc99 /firmy/218183/graf.graphml KOVOVÝROBA DRÁBIK, s.r.o. /firmy/216437 99cc99 /firmy/216437/graf.graphml MOTOSAM, a.s. /firmy/142625 708a35 /firmy/142625/graf.graphml Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. /firmy/53856 99cc99 /firmy/53856/graf.graphml CentreCom, s.r.o. /firmy/5275 99cc99 /firmy/5275/graf.graphml PERUN EU, spol. s r.o. /firmy/86629 708a35 /firmy/86629/graf.graphml K + K OMEGA, s.r.o. /firmy/16592 708a35 /firmy/16592/graf.graphml K + K a.s. /firmy/260633 99cc99 /firmy/260633/graf.graphml K+K, a.s. /firmy/260634 99cc99 /firmy/260634/graf.graphml Žilina Invest, s.r.o. /firmy/58294 708a35 /firmy/58294/graf.graphml Železničná spoločnosť, a.s. /firmy/125341 99cc99 /firmy/125341/graf.graphml Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. /firmy/147029 708a35 /firmy/147029/graf.graphml DYENN, a. s. /firmy/238588 99cc99 /firmy/238588/graf.graphml Ing. Vladimír Kocourek /ludia/24924 3187C1 /ludia/24924/graf.graphml GARANCIA Senica, spol. s r.o. /firmy/37366 708a35 /firmy/37366/graf.graphml DMD GROUP, a.s. /firmy/32465 708a35 /firmy/32465/graf.graphml KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť /firmy/31318 99cc99 /firmy/31318/graf.graphml ZTS - ŠPECIÁL, a.s. /firmy/32753 708a35 /firmy/32753/graf.graphml Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. /firmy/91775 708a35 /firmy/91775/graf.graphml Ing. Róbert Nemec /ludia/43637 3187C1 /ludia/43637/graf.graphml ONIMEX - MARKET, spol. s r.o. /firmy/76457 708a35 /firmy/76457/graf.graphml Wayne - Dalton EMC Slovakia, spol. s r.o. /firmy/102951 708a35 /firmy/102951/graf.graphml ARRBO, s. r. o. /firmy/19452 99cc99 /firmy/19452/graf.graphml Slovak Lines Služby, a. s. /firmy/184869 708a35 /firmy/184869/graf.graphml Slovak Lines Opravy, a. s. /firmy/184870 708a35 /firmy/184870/graf.graphml H&B s. r. o. /firmy/212703 708a35 /firmy/212703/graf.graphml JUNIPERUS spol. s r.o. /firmy/249976 99cc99 /firmy/249976/graf.graphml FOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným /firmy/230128 99cc99 /firmy/230128/graf.graphml PATRIOT s.r.o. /firmy/85645 708a35 /firmy/85645/graf.graphml Patriot International s.r.o. /firmy/234072 99cc99 /firmy/234072/graf.graphml PATRIOT SLOVAKIA s.r.o. /firmy/319136 708a35 /firmy/319136/graf.graphml CD - BI, spol. s r.o. /firmy/85552 708a35 /firmy/85552/graf.graphml BEVORI International spol. s r.o. /firmy/84885 708a35 /firmy/84885/graf.graphml IKS, spol. s r. o. /firmy/216097 99cc99 /firmy/216097/graf.graphml VOBE spol. s r.o. /firmy/89547 708a35 /firmy/89547/graf.graphml Slovak Lines Express, a. s. /firmy/184868 708a35 /firmy/184868/graf.graphml BIONERGY, a. s. /firmy/258346 708a35 /firmy/258346/graf.graphml Ing. Ján Kotuľa /ludia/69975 3187C1 /ludia/69975/graf.graphml ARCON spol. s r.o. /firmy/109560 708a35 /firmy/109560/graf.graphml KFK spol. s r.o. /firmy/235402 99cc99 /firmy/235402/graf.graphml Národná diaľničná spoločnosť, a.s. /firmy/148296 708a35 /firmy/148296/graf.graphml RECAR, a.s. /firmy/234646 99cc99 /firmy/234646/graf.graphml Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť /firmy/102760 708a35 /firmy/102760/graf.graphml Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. /firmy/147025 708a35 /firmy/147025/graf.graphml JUDr. Mária Kinčešová /ludia/644124 3187C1 /ludia/644124/graf.graphml PHARMINOVA, spol. s r.o. /firmy/124899 708a35 /firmy/124899/graf.graphml Ing. Ján Breja /ludia/155739 3187C1 /ludia/155739/graf.graphml Letisko Košice - Airport Košice, a.s. /firmy/76110 708a35 /firmy/76110/graf.graphml Ing. Peter Koštyál /ludia/192814 3187C1 /ludia/192814/graf.graphml KP TRADE, spol. s r.o. /firmy/78875 708a35 /firmy/78875/graf.graphml PERPACK spol. s r.o. /firmy/75766 99cc99 /firmy/75766/graf.graphml SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA, a.s. /firmy/95339 99cc99 /firmy/95339/graf.graphml Versluis International Taxes Central Europe s.r.o. /firmy/89194 99cc99 /firmy/89194/graf.graphml METALURG a.s. /firmy/119011 c4482c /firmy/119011/graf.graphml PRO-PAL, s.r.o. /firmy/158078 708a35 /firmy/158078/graf.graphml M&S Consulting s.r.o. /firmy/346417 708a35 /firmy/346417/graf.graphml Ing. Branislav Kušík /ludia/213818 3187C1 /ludia/213818/graf.graphml BZ AGENCY, spol. s r.o. /firmy/130237 99cc99 /firmy/130237/graf.graphml M & H Tricon, spol. s r.o. /firmy/82504 99cc99 /firmy/82504/graf.graphml M & H sports marketing, spol. s r.o. /firmy/229537 99cc99 /firmy/229537/graf.graphml TRACO SYSTEMS a.s. /firmy/93456 708a35 /firmy/93456/graf.graphml TRACO COMPUTERS, a.s. /firmy/231652 99cc99 /firmy/231652/graf.graphml INTEGRATOR, a.s. /firmy/232407 99cc99 /firmy/232407/graf.graphml Slovenská pošta, a.s. /firmy/73812 708a35 /firmy/73812/graf.graphml Letisko Poprad - Tatry, a.s. /firmy/85279 708a35 /firmy/85279/graf.graphml METRO Bratislava a.s. /firmy/95761 708a35 /firmy/95761/graf.graphml Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, /v skratke LPS SR, š.p. / /firmy/110450 708a35 /firmy/110450/graf.graphml BZ ACCOUNTING s.r.o. /firmy/132683 708a35 /firmy/132683/graf.graphml Tormentor group, s.r.o. /firmy/154391 708a35 /firmy/154391/graf.graphml DATA GROUP, a.s. /firmy/240956 99cc99 /firmy/240956/graf.graphml MALCHÁREK RACING, a.s. /firmy/238651 99cc99 /firmy/238651/graf.graphml Vydrica a.s. /firmy/139694 708a35 /firmy/139694/graf.graphml Polygón Stupava a.s. /firmy/236868 99cc99 /firmy/236868/graf.graphml Ing. Karol Biermann /ludia/646172 3187C1 /ludia/646172/graf.graphml FIMM Consult, spol. s r.o. /firmy/29944 708a35 /firmy/29944/graf.graphml Tlačiareň Polygraf, spol. s r.o. /firmy/73584 708a35 /firmy/73584/graf.graphml BRATISLAVSKÁ VYDAVATEĽSKÁ SKUPINA spol.s r.o. /firmy/227268 99cc99 /firmy/227268/graf.graphml VIKTORIN, a.s. /firmy/95598 708a35 /firmy/95598/graf.graphml OBAS, a.s. /firmy/95758 708a35 /firmy/95758/graf.graphml ALL Sports Agency, spol. s r.o. /firmy/101720 708a35 /firmy/101720/graf.graphml FP SLOVAKIA, a.s. /firmy/120828 708a35 /firmy/120828/graf.graphml Arianet, s.r.o. /firmy/155817 708a35 /firmy/155817/graf.graphml KB FINANCE, spol. s r. o. /firmy/272445 99cc99 /firmy/272445/graf.graphml ENFORA, s. r. o. /firmy/292594 708a35 /firmy/292594/graf.graphml FIMM Property, s. r. o. /firmy/308569 708a35 /firmy/308569/graf.graphml ATHENA, spol. s r.o. /firmy/30145 99cc99 /firmy/30145/graf.graphml FORTUNA PRESS a.s. /firmy/231587 99cc99 /firmy/231587/graf.graphml CHARLIE'S, spol. s r. o. /firmy/32196 99cc99 /firmy/32196/graf.graphml PRINT PRODUCTION, s r.o. /firmy/78417 99cc99 /firmy/78417/graf.graphml StasFin Myjava, s.r.o. /firmy/230283 99cc99 /firmy/230283/graf.graphml FORTUNA PRINT, a.s. /firmy/95990 99cc99 /firmy/95990/graf.graphml R - INVEST comp.s.r.o. /firmy/251134 99cc99 /firmy/251134/graf.graphml KABI REAL, spol. s r.o. /firmy/143763 708a35 /firmy/143763/graf.graphml R - INVEST, a.s. /firmy/251746 99cc99 /firmy/251746/graf.graphml Tivio a.s. /firmy/137772 708a35 /firmy/137772/graf.graphml FORTUNA PRINT EXPORT, s.r.o. /firmy/230282 99cc99 /firmy/230282/graf.graphml R - INVEST, a.s. v likvidácii /firmy/96067 99cc99 /firmy/96067/graf.graphml KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o. /firmy/41968 c4482c /firmy/41968/graf.graphml Villa Group s.r.o. /firmy/149476 708a35 /firmy/149476/graf.graphml FORTUNA LIBRI SK, s. r. o. /firmy/85765 99cc99 /firmy/85765/graf.graphml FORTUNA LIBRI, s. r. o. /firmy/293300 708a35 /firmy/293300/graf.graphml FISEBI, s.r.o. /firmy/151773 708a35 /firmy/151773/graf.graphml EUROPE RENT s.r.o. /firmy/149497 708a35 /firmy/149497/graf.graphml ALADAR, s.r.o. /firmy/106240 708a35 /firmy/106240/graf.graphml Vydavateľstvo Junior s.r.o. /firmy/103992 99cc99 /firmy/103992/graf.graphml CP INVEST, s.r.o. /firmy/209761 99cc99 /firmy/209761/graf.graphml Real 4 trade, s. r. o. /firmy/172034 708a35 /firmy/172034/graf.graphml PEREX , a. s. /firmy/33052 708a35 /firmy/33052/graf.graphml AVÍZO s.r.o. /firmy/117144 99cc99 /firmy/117144/graf.graphml KITA Trenčín, s.r.o. /firmy/140928 99cc99 /firmy/140928/graf.graphml TOMMI Košice, spol. s r.o. /firmy/60598 708a35 /firmy/60598/graf.graphml TK Libri, s. r. o. /firmy/295697 99cc99 /firmy/295697/graf.graphml LIBRI s.r.o. /firmy/339752 708a35 /firmy/339752/graf.graphml Galvaniho 5, s.r.o. /firmy/356935 708a35 /firmy/356935/graf.graphml JANPA, spol. s r.o. /firmy/85715 99cc99 /firmy/85715/graf.graphml RE-CAPITAL, s.r.o. /firmy/133090 c4482c /firmy/133090/graf.graphml Central European Books s. r. o. /firmy/293506 708a35 /firmy/293506/graf.graphml Ing. Branislav Šteffek /ludia/259114 3187C1 /ludia/259114/graf.graphml SLOV-INDO Trade s.r.o. /firmy/115798 99cc99 /firmy/115798/graf.graphml PhDr. Vladimír Drozda CSc. /ludia/340901 3187C1 /ludia/340901/graf.graphml Trnavský cukrovar a.s. /firmy/126101 99cc99 /firmy/126101/graf.graphml WORD a.s. /firmy/222684 99cc99 /firmy/222684/graf.graphml Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť / v skratke SAD Bratislava, a.s. / /firmy/237475 99cc99 /firmy/237475/graf.graphml Slovak Lines, a.s. /firmy/123439 708a35 /firmy/123439/graf.graphml Speleo klimatické kúpele s.r.o. /firmy/75479 708a35 /firmy/75479/graf.graphml QS, s.r.o. /firmy/159982 708a35 /firmy/159982/graf.graphml OPTIMODA, s.r.o. /firmy/160442 708a35 /firmy/160442/graf.graphml Ing. Branko Šmilňák /ludia/297694 3187C1 /ludia/297694/graf.graphml BROCI, s.r.o. /firmy/163086 708a35 /firmy/163086/graf.graphml EXPOTREND SK, spol. s r.o. /firmy/136252 99cc99 /firmy/136252/graf.graphml Mitea a. s. /firmy/179782 708a35 /firmy/179782/graf.graphml Ing. František Stolárik /ludia/306553 3187C1 /ludia/306553/graf.graphml MSing, a.s. /firmy/110614 708a35 /firmy/110614/graf.graphml ORAVING SK, a.s. /firmy/235629 99cc99 /firmy/235629/graf.graphml RODSTOL, s. r. o. /firmy/179704 708a35 /firmy/179704/graf.graphml AEROTECH SLOVAKIA, a.s. /firmy/153954 99cc99 /firmy/153954/graf.graphml JUDr. Zdeněk Schraml /ludia/306554 3187C1 /ludia/306554/graf.graphml Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť /firmy/6582 708a35 /firmy/6582/graf.graphml Ing. Roman Dibala /ludia/306555 3187C1 /ludia/306555/graf.graphml Mgr. Milan Kajan /ludia/642582 3187C1 /ludia/642582/graf.graphml DB Hotels, s.r.o. /firmy/203781 708a35 /firmy/203781/graf.graphml Eufória Tatry s.r.o. /firmy/288487 708a35 /firmy/288487/graf.graphml PeťKa s. r. o. /firmy/288488 99cc99 /firmy/288488/graf.graphml RNDr. Branislav Kvasnica CSc. /ludia/493272 3187C1 /ludia/493272/graf.graphml Pilot Club s.r.o. /firmy/81904 708a35 /firmy/81904/graf.graphml Complete Solutions, s. r. o. /firmy/348181 708a35 /firmy/348181/graf.graphml Ing. Jaroslav Mach /ludia/306558 3187C1 /ludia/306558/graf.graphml Ing. Peter Thorand /ludia/306561 3187C1 /ludia/306561/graf.graphml Pavel Jánošík /ludia/306563 3187C1 /ludia/306563/graf.graphml Emil Gálik /ludia/306564 3187C1 /ludia/306564/graf.graphml Pavol Jánošík /ludia/306565 3187C1 /ludia/306565/graf.graphml JUDr. Slávka Kukučková /ludia/306566 3187C1 /ludia/306566/graf.graphml METRO Investing s.r.o. /firmy/115081 708a35 /firmy/115081/graf.graphml LPR s.r.o. /firmy/159189 99cc99 /firmy/159189/graf.graphml SJTS Real, s. r. o. /firmy/162815 708a35 /firmy/162815/graf.graphml S - MIESTO, s. r. o. /firmy/178889 708a35 /firmy/178889/graf.graphml JUDr. Martina Pastýriková /ludia/306567 3187C1 /ludia/306567/graf.graphml Ing. Marianna Petrová /ludia/306570 3187C1 /ludia/306570/graf.graphml Ing. Stebel Zbyhněv /ludia/306571 3187C1 /ludia/306571/graf.graphml Ing. Oto Šinkovic /ludia/789431 3187C1 /ludia/789431/graf.graphml PROXIMA REAL s.r.o. /firmy/97358 708a35 /firmy/97358/graf.graphml FINEZ a.s. /firmy/106826 708a35 /firmy/106826/graf.graphml FINEZ s.r.o. /firmy/194654 99cc99 /firmy/194654/graf.graphml ENERGO Banská Bystrica a.s. /firmy/221030 99cc99 /firmy/221030/graf.graphml Rudné bane, štátny podnik /firmy/38355 708a35 /firmy/38355/graf.graphml Ing. Jozef Pojedinec /ludia/513566 3187C1 /ludia/513566/graf.graphml Mgr. Andrej Holák /ludia/513571 3187C1 /ludia/513571/graf.graphml Ing. Martin Čatloš /ludia/539932 3187C1 /ludia/539932/graf.graphml Verejné prístavy, a. s. /firmy/164297 708a35 /firmy/164297/graf.graphml Nemocnica svätého Michala, a. s. /firmy/180555 708a35 /firmy/180555/graf.graphml Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. /firmy/105202 708a35 /firmy/105202/graf.graphml Ing. Stanislav Machovčák /ludia/542527 3187C1 /ludia/542527/graf.graphml OPERA JET s. r. o. /firmy/155113 99cc99 /firmy/155113/graf.graphml Radek Zábranský /ludia/571671 3187C1 /ludia/571671/graf.graphml Ing. Jozef Zdechovan /ludia/571672 3187C1 /ludia/571672/graf.graphml Ing. Maroš Jančula /ludia/604854 3187C1 /ludia/604854/graf.graphml Ing. Juraj Mitka /ludia/604855 3187C1 /ludia/604855/graf.graphml Atilla Horváth /ludia/604856 3187C1 /ludia/604856/graf.graphml Jozef Boskovič /ludia/604857 3187C1 /ludia/604857/graf.graphml Villa Horský Park, s. r. o. /firmy/253955 708a35 /firmy/253955/graf.graphml B&P Account Management, spoločnosť s ručením obmedzeným, B&P AM /firmy/81553 99cc99 /firmy/81553/graf.graphml BossCan Int., s.r.o. /firmy/142083 708a35 /firmy/142083/graf.graphml BossReal, s.r.o. /firmy/239938 99cc99 /firmy/239938/graf.graphml Ing. Peter Trstenský /ludia/604858 3187C1 /ludia/604858/graf.graphml Richard Pokorný /ludia/669850 3187C1 /ludia/669850/graf.graphml Richwell s.r.o. /firmy/297534 708a35 /firmy/297534/graf.graphml Richwell s. r. o. /firmy/297536 99cc99 /firmy/297536/graf.graphml MiddleCap Investments, a. s. /firmy/320932 708a35 /firmy/320932/graf.graphml PhDr. Vladimír Drozda , CSc. /ludia/711797 3187C1 /ludia/711797/graf.graphml Ing. Jozef Rizman /ludia/673461 3187C1 /ludia/673461/graf.graphml Mgr. Kornélia Šrámková /ludia/700973 3187C1 /ludia/700973/graf.graphml Mgr. Tomáš Rusiňák /ludia/785582 3187C1 /ludia/785582/graf.graphml ART IN YOU, s. r. o. /firmy/354167 708a35 /firmy/354167/graf.graphml Ing. Ivan Trhlík /ludia/753005 3187C1 /ludia/753005/graf.graphml Slovenské lodenice a.s. /firmy/15019 c4482c /firmy/15019/graf.graphml Ing. Juraj Borovský /ludia/2999 3187C1 /ludia/2999/graf.graphml MEDI - INVEST SLOVAKIA, s.r.o. - v likvidácii /firmy/14182 708a35 /firmy/14182/graf.graphml Investičná spoločnosť MEDI - INVEST SLOVAKIA, s.r.o. /firmy/214833 99cc99 /firmy/214833/graf.graphml COMED IT, s.r.o. /firmy/21229 708a35 /firmy/21229/graf.graphml TOMEX, a.s. /firmy/110203 708a35 /firmy/110203/graf.graphml CHIRANA-PREMA a.s. /firmy/219938 c4482c /firmy/219938/graf.graphml Chirana Stará Turá, a.s. /firmy/219939 99cc99 /firmy/219939/graf.graphml Chirana - Leasing, spol. s r. o. /firmy/210579 c4482c /firmy/210579/graf.graphml Podjavorinský investičný fond a.s. /firmy/30725 708a35 /firmy/30725/graf.graphml Podjavorinský investičný privatizačný fond a.s. /firmy/218939 99cc99 /firmy/218939/graf.graphml CHIROS a.s. /firmy/214257 99cc99 /firmy/214257/graf.graphml Chirana OTS Piešťany a.s. /firmy/214258 99cc99 /firmy/214258/graf.graphml VUMA akciová spoločnosť /firmy/219003 99cc99 /firmy/219003/graf.graphml CHIRADELTA, a.s. /firmy/212321 99cc99 /firmy/212321/graf.graphml CHIRANA - PREMA Export-Import, a.s. /firmy/32717 c4482c /firmy/32717/graf.graphml Chirana Export - Import, a.s. /firmy/10381 c4482c /firmy/10381/graf.graphml PREMAGAS s.r.o. /firmy/210502 99cc99 /firmy/210502/graf.graphml UNIPHARMA PRIEVIDZA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť /firmy/31893 99cc99 /firmy/31893/graf.graphml NOFRA a.s. v likvidácii /firmy/254115 99cc99 /firmy/254115/graf.graphml Chirana - Leasing, spol. s r. o. v konkurze /firmy/632 99cc99 /firmy/632/graf.graphml ATW, s.r.o. /firmy/19762 708a35 /firmy/19762/graf.graphml CHIRANA-PREMA Medical, a.s. /firmy/219441 c4482c /firmy/219441/graf.graphml CHIRANA - PREMA Injecta, a.s. /firmy/32659 c4482c /firmy/32659/graf.graphml CHIRANA - PREMA MTZ, a.s. v konkurze /firmy/32694 c4482c /firmy/32694/graf.graphml CHIRANA - PREMA MTZ, a.s. /firmy/248061 c4482c /firmy/248061/graf.graphml NO PUBLISHING HOUSE a.s. /firmy/252081 99cc99 /firmy/252081/graf.graphml Ing. Roman Haščík /ludia/3003 3187C1 /ludia/3003/graf.graphml ZEMPLÍNSKA HYDINA a.s. /firmy/5478 99cc99 /firmy/5478/graf.graphml ZEMPLÍNSKA HYDINA a.s. v likvidácii /firmy/354595 708a35 /firmy/354595/graf.graphml Slovenská kreditná banka, a.s. v konkurze SKB, a.s. v konkurze (skrátený názov) /firmy/91461 c4482c /firmy/91461/graf.graphml DRH, s.r.o. /firmy/289605 708a35 /firmy/289605/graf.graphml SPORITEĽŇAINVEST, investičná spoločnosť, a.s. /firmy/92410 99cc99 /firmy/92410/graf.graphml Dunajská lodenica s.r.o. /firmy/99371 99cc99 /firmy/99371/graf.graphml Kredit financial group, a.s. /firmy/94494 c4482c /firmy/94494/graf.graphml Dunajská lodenica a.s. /firmy/251705 99cc99 /firmy/251705/graf.graphml SLK INFORMA a.s. /firmy/215164 99cc99 /firmy/215164/graf.graphml Slovenská kreditná banka, a.s. /firmy/231308 99cc99 /firmy/231308/graf.graphml Podnik živočíšnej výroby Topoľčany a.s. /firmy/239931 99cc99 /firmy/239931/graf.graphml O.Z.H.Ú. a.s. /firmy/213499 99cc99 /firmy/213499/graf.graphml Dunajská lodenica a.s. v likvidácii /firmy/95149 99cc99 /firmy/95149/graf.graphml BLUEWIND, s.r.o. /firmy/54513 99cc99 /firmy/54513/graf.graphml GALLEA, a.s. /firmy/60936 99cc99 /firmy/60936/graf.graphml GALEA, a.s. /firmy/249763 99cc99 /firmy/249763/graf.graphml DKH, a.s. /firmy/114896 708a35 /firmy/114896/graf.graphml GALEA, a.s. /firmy/103487 99cc99 /firmy/103487/graf.graphml GALLEA, a.s. /firmy/252049 99cc99 /firmy/252049/graf.graphml Contimart, akciová spoločnosť /firmy/34451 99cc99 /firmy/34451/graf.graphml Capital consulting, a.s. /firmy/104383 99cc99 /firmy/104383/graf.graphml Píla Višňové, s.r.o. /firmy/38139 99cc99 /firmy/38139/graf.graphml Kormoš - Beton, a.s. /firmy/70902 c4482c /firmy/70902/graf.graphml MKAZ, a.s. /firmy/93491 c4482c /firmy/93491/graf.graphml iNG. František Hodorovský /ludia/3006 3187C1 /ludia/3006/graf.graphml TERCOM BARDEJOV, spol. s r.o. /firmy/23174 708a35 /firmy/23174/graf.graphml INTER-SO spol. s r. o. /firmy/10944 c4482c /firmy/10944/graf.graphml POZAPO, spol. s r.o. /firmy/76962 c4482c /firmy/76962/graf.graphml DANUBIUS ELEKTRIK, a.s. /firmy/98666 c4482c /firmy/98666/graf.graphml SLK ELEKTRO s. r. o. /firmy/24539 708a35 /firmy/24539/graf.graphml Ing. Peter Chalupka /ludia/651992 3187C1 /ludia/651992/graf.graphml MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin /firmy/2566 708a35 /firmy/2566/graf.graphml MARINER CONSULT, s.r.o. „v likvidácii“ /firmy/302766 99cc99 /firmy/302766/graf.graphml Wessels, s.r.o. /firmy/22689 99cc99 /firmy/22689/graf.graphml NAVIMEX, s.r.o. /firmy/27801 99cc99 /firmy/27801/graf.graphml NAVIMEX, s.r.o. „v likvidácii“ /firmy/302765 99cc99 /firmy/302765/graf.graphml MARTIMEX - ALFA, akciová spoločnosť /firmy/35724 708a35 /firmy/35724/graf.graphml DELTA, s.r.o. /firmy/22357 c4482c /firmy/22357/graf.graphml Martimex - holding, akciová spoločnosť /firmy/33098 708a35 /firmy/33098/graf.graphml Ekofarma Ratka, s.r.o. /firmy/106602 708a35 /firmy/106602/graf.graphml SLK Nehnuteľnosti, s.r.o. /firmy/216803 99cc99 /firmy/216803/graf.graphml Shipcom consult, s.r.o. /firmy/24929 708a35 /firmy/24929/graf.graphml Contimart, s.r.o. /firmy/16850 99cc99 /firmy/16850/graf.graphml OMEGA-HOLDING, s.r.o. /firmy/215232 99cc99 /firmy/215232/graf.graphml Martimex - holding, s.r.o. /firmy/9423 99cc99 /firmy/9423/graf.graphml MARTIMEX-GAMA, s.r.o. /firmy/15827 708a35 /firmy/15827/graf.graphml PROFITFOND OMEGA - investičný fond, a.s. v likvidácií /firmy/3113 99cc99 /firmy/3113/graf.graphml PROFITFOND OMEGA - investičný fond, a.s. /firmy/233420 99cc99 /firmy/233420/graf.graphml MARTIMEX - MARINE TRADING, s.r.o. /firmy/9605 708a35 /firmy/9605/graf.graphml MARTIMEX - AUTODOPRAVA spol. s r.o. /firmy/5940 99cc99 /firmy/5940/graf.graphml DELTA NEHNUTEĽNOSTI, akciová spoločnosť /firmy/32176 708a35 /firmy/32176/graf.graphml OMEGA - REALITY, a.s. /firmy/32554 708a35 /firmy/32554/graf.graphml MARINER CONSULT, s.r.o. /firmy/20151 99cc99 /firmy/20151/graf.graphml Agro Insemas, s.r.o. /firmy/19349 708a35 /firmy/19349/graf.graphml MARTIMEX - SP, s.r.o. /firmy/223298 99cc99 /firmy/223298/graf.graphml MARINE TRADING, s.r.o. /firmy/213961 99cc99 /firmy/213961/graf.graphml MARTER, s.r.o. /firmy/26099 99cc99 /firmy/26099/graf.graphml ICaPS, s.r.o. /firmy/22869 99cc99 /firmy/22869/graf.graphml ICaPS, s.r.o. v likvidácii /firmy/302764 99cc99 /firmy/302764/graf.graphml MARTIMEX - OMEGA, akciová spoločnosť, v likvidácií /firmy/2659 99cc99 /firmy/2659/graf.graphml MARTIMEX - OMEGA, akciová spoločnosť /firmy/211080 99cc99 /firmy/211080/graf.graphml CONTEXCO, akciová spoločnosť /firmy/14174 99cc99 /firmy/14174/graf.graphml Martimex-Softip, s.r.o. /firmy/11460 99cc99 /firmy/11460/graf.graphml MARTIMEX - DATEKO a.s. /firmy/2666 708a35 /firmy/2666/graf.graphml ISOKMAN - trading s.r.o. /firmy/267096 708a35 /firmy/267096/graf.graphml Kvety - Záhrada, s. r. o. /firmy/350648 708a35 /firmy/350648/graf.graphml Záhrada, spol. s r.o. /firmy/36725 708a35 /firmy/36725/graf.graphml Martimex-Solvent, s.r.o. /firmy/213962 99cc99 /firmy/213962/graf.graphml JUDr. František Kupec /ludia/20527 3187C1 /ludia/20527/graf.graphml TORYLEASING, a.s. Košice /firmy/7261 c4482c /firmy/7261/graf.graphml Slovenské stavby a.s. Košice /firmy/7291 708a35 /firmy/7291/graf.graphml TORYFAKTORING, a.s. Košice /firmy/212218 99cc99 /firmy/212218/graf.graphml TORY HOLDING, a. s. Košice /firmy/7603 c4482c /firmy/7603/graf.graphml KASPROMA-HOLDING s.r.o. /firmy/14371 99cc99 /firmy/14371/graf.graphml Tory - broker, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice /firmy/223630 99cc99 /firmy/223630/graf.graphml SLOVENSKÝ DOM, a.s. /firmy/151168 c4482c /firmy/151168/graf.graphml TORY, a.s. /firmy/241282 99cc99 /firmy/241282/graf.graphml Ing. Peter Galovič /ludia/32925 3187C1 /ludia/32925/graf.graphml MEDIPROGRESS Slovakia, s.r.o. /firmy/31892 708a35 /firmy/31892/graf.graphml Chiradent Piešťany, s.r.o. /firmy/44974 99cc99 /firmy/44974/graf.graphml Chirana MEDIPROGRESS, s.r.o. /firmy/222057 99cc99 /firmy/222057/graf.graphml VIP WINGS, a. s. /firmy/209498 708a35 /firmy/209498/graf.graphml Chirana Hospitalia, s.r.o. /firmy/220129 99cc99 /firmy/220129/graf.graphml Kpt.Ing. Stanislav Holák /ludia/34669 3187C1 /ludia/34669/graf.graphml Slovenská plavba dunajská /firmy/106278 99cc99 /firmy/106278/graf.graphml Ing. Tibor Pint /ludia/34673 3187C1 /ludia/34673/graf.graphml ISTOTA, a.s. /firmy/96832 99cc99 /firmy/96832/graf.graphml SLK LODIAR, s.r.o. /firmy/19767 99cc99 /firmy/19767/graf.graphml COMAR, a.s. /firmy/15702 99cc99 /firmy/15702/graf.graphml ETG.PB, s.r.o. /firmy/51702 99cc99 /firmy/51702/graf.graphml Ing. Milan Kokavec /ludia/34674 3187C1 /ludia/34674/graf.graphml Ing. Alexander Básti /ludia/34678 3187C1 /ludia/34678/graf.graphml Slovenské lodenice Komárno, a.s. /firmy/116411 c4482c /firmy/116411/graf.graphml Ing. Ľudovít Csonka /ludia/260333 3187C1 /ludia/260333/graf.graphml KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. /firmy/47258 708a35 /firmy/47258/graf.graphml Stavebné bytové družstvo Komárno /firmy/5279 708a35 /firmy/5279/graf.graphml Ing. Margita Hajduová /ludia/34685 3187C1 /ludia/34685/graf.graphml ČAJKA, a.s. /firmy/43775 99cc99 /firmy/43775/graf.graphml Ing. Jozef Žilčai /ludia/34688 3187C1 /ludia/34688/graf.graphml EKOTIME, spoločnosť s ručením obmedzeným /firmy/32067 99cc99 /firmy/32067/graf.graphml KOM REAL, a.s. /firmy/32436 99cc99 /firmy/32436/graf.graphml JUDr. Alexander Farkašovský /ludia/34689 3187C1 /ludia/34689/graf.graphml TORY - TROMAX, a.s., Košice /firmy/235174 99cc99 /firmy/235174/graf.graphml TORY BASKET, a.s., Košice /firmy/235175 99cc99 /firmy/235175/graf.graphml Ing. Ján Laurinec /ludia/34691 3187C1 /ludia/34691/graf.graphml Štrkopiesky Komárno, a.s. /firmy/15369 c4482c /firmy/15369/graf.graphml Jednota, spotrebné družstvo, Komárno /firmy/211853 99cc99 /firmy/211853/graf.graphml Mgr. Magdaléna Kováčová /ludia/34697 3187C1 /ludia/34697/graf.graphml PhDr. Eugen Brezina /ludia/38856 3187C1 /ludia/38856/graf.graphml PRO E, a.s. /firmy/123492 99cc99 /firmy/123492/graf.graphml MS FOUND, a.s. /firmy/75320 99cc99 /firmy/75320/graf.graphml SCOMA, a.s. /firmy/16915 708a35 /firmy/16915/graf.graphml MAKOS, a.s. /firmy/108266 708a35 /firmy/108266/graf.graphml Ing. Ladislav Lichtenberg /ludia/44973 3187C1 /ludia/44973/graf.graphml INFORMA a.s. /firmy/15607 708a35 /firmy/15607/graf.graphml SLK Stroje s.r.o. /firmy/26653 99cc99 /firmy/26653/graf.graphml RIVER NAVIGATION, s.r.o. /firmy/59205 708a35 /firmy/59205/graf.graphml Ing. Peter Hrin /ludia/38406 3187C1 /ludia/38406/graf.graphml SLK KOVY, akciová spoločnosť (skrátene: SLK KOVY, a.s.) /firmy/16678 708a35 /firmy/16678/graf.graphml SLK NEHNUTEĽNOSTI, s.r.o. /firmy/22328 c4482c /firmy/22328/graf.graphml DH Finance Slovakia, a.s. /firmy/114149 708a35 /firmy/114149/graf.graphml DH Slovakia, a.s. /firmy/236206 99cc99 /firmy/236206/graf.graphml PAND, s.r.o. /firmy/154377 708a35 /firmy/154377/graf.graphml SLK KOVY, s.r.o. /firmy/24243 99cc99 /firmy/24243/graf.graphml SLK STROJE A MECHANIZMY, a.s. /firmy/16615 99cc99 /firmy/16615/graf.graphml PARK REAL, a.s. /firmy/4480 708a35 /firmy/4480/graf.graphml ST - Invest, a.s. /firmy/252706 99cc99 /firmy/252706/graf.graphml SLK - REMONT spol.s r.o. /firmy/24801 99cc99 /firmy/24801/graf.graphml AL pari a.s. /firmy/52208 99cc99 /firmy/52208/graf.graphml BCH, a.s. /firmy/138991 99cc99 /firmy/138991/graf.graphml KOM INVEST, a.s. /firmy/100182 99cc99 /firmy/100182/graf.graphml BCX - INVEST investičný fond a.s. /firmy/37902 99cc99 /firmy/37902/graf.graphml BCX - INVEST akciova spoločnosť BCX - INVEST a.s. (skrátený názov) /firmy/248426 99cc99 /firmy/248426/graf.graphml TATRA - ALPINE a. s. /firmy/32826 708a35 /firmy/32826/graf.graphml Slovakotex, akciová spoločnosť /firmy/219092 99cc99 /firmy/219092/graf.graphml CHIRADELTA, a.s. v likvidácii /firmy/13696 c4482c /firmy/13696/graf.graphml Ing. Anton Bittner /ludia/213578 3187C1 /ludia/213578/graf.graphml DUBNÉ, spol. s r.o. - v likvidácii /firmy/18366 708a35 /firmy/18366/graf.graphml DUBNÉ, spol. s r. o. /firmy/215823 99cc99 /firmy/215823/graf.graphml DUBNÉ, spoločnosť s ručením obmedzeným Kamienka /firmy/215824 99cc99 /firmy/215824/graf.graphml Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. /firmy/150651 708a35 /firmy/150651/graf.graphml E Acre, a.s. /firmy/241193 99cc99 /firmy/241193/graf.graphml B INVESTMENT HOUSE, a.s. /firmy/62642 99cc99 /firmy/62642/graf.graphml Slovenská Dunajská Finančná, a.s. /firmy/131109 99cc99 /firmy/131109/graf.graphml P REAL, spol. s r.o. v likvidácii /firmy/104641 99cc99 /firmy/104641/graf.graphml MASAD, a.s. /firmy/252203 99cc99 /firmy/252203/graf.graphml ES, a.s. /firmy/123146 c4482c /firmy/123146/graf.graphml JUDr.Ing. Karol Kocsis /ludia/144643 3187C1 /ludia/144643/graf.graphml ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.) /firmy/16394 708a35 /firmy/16394/graf.graphml CHAK SLK, akciová spoločnosť /skrátene: CHAK SLK, a.s./ /firmy/215317 99cc99 /firmy/215317/graf.graphml GEReal, spol. s r.o. v likvidácii /firmy/77087 708a35 /firmy/77087/graf.graphml GEReal, spol. s r.o. /firmy/227908 99cc99 /firmy/227908/graf.graphml KRAB, s r.o. v likvidácii /firmy/228082 99cc99 /firmy/228082/graf.graphml KRAB, s r.o. /firmy/228083 99cc99 /firmy/228083/graf.graphml MEDMILK a.s. /firmy/10737 c4482c /firmy/10737/graf.graphml MK - TRADE, s.r.o. (v skratke) /firmy/79364 99cc99 /firmy/79364/graf.graphml FERRY PORT, s.r.o. /firmy/58559 708a35 /firmy/58559/graf.graphml COCDIS SLOVAKIA, a.s. v konkurze /firmy/32159 99cc99 /firmy/32159/graf.graphml COCDIS SLOVAKIA, a.s. /firmy/248020 99cc99 /firmy/248020/graf.graphml CH aK OLD SHIPYARD , spol. s r.o. - v likvidácii /firmy/29868 708a35 /firmy/29868/graf.graphml BOSACO Slovakia s.r.o. /firmy/248208 99cc99 /firmy/248208/graf.graphml PRVÁ DREVÁRENSKÁ, s.r.o. /firmy/35121 c4482c /firmy/35121/graf.graphml HYDROREAL a.s. /firmy/104386 99cc99 /firmy/104386/graf.graphml KOMIMPEX SPEDITION, s r. o. /firmy/32034 99cc99 /firmy/32034/graf.graphml WYWAR INVEST, a.s. /firmy/73025 99cc99 /firmy/73025/graf.graphml Ing. Koloman Antal /ludia/62258 3187C1 /ludia/62258/graf.graphml SLK ZÁVODNÁ POLIKLINIKA s.r.o. /firmy/28772 708a35 /firmy/28772/graf.graphml Ing. Ladislav Mazáček /ludia/753311 3187C1 /ludia/753311/graf.graphml Net Finance, spol. s r.o. /firmy/82859 708a35 /firmy/82859/graf.graphml Agrozeol, spol. s r.o. /firmy/229653 99cc99 /firmy/229653/graf.graphml Špeciálne izolácie Bratislava a.s. /firmy/91147 708a35 /firmy/91147/graf.graphml NetPoint, s.r.o. /firmy/122605 708a35 /firmy/122605/graf.graphml ZVL - LSA, a.s. /firmy/37370 c4482c /firmy/37370/graf.graphml Trnavské automobilové závody, a.s. TAZ, a.s. (skrátené obchodné meno) /firmy/251671 99cc99 /firmy/251671/graf.graphml Trnavské automobilové závody a.s. /firmy/251672 99cc99 /firmy/251672/graf.graphml MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo /firmy/10978 c4482c /firmy/10978/graf.graphml Gold Limo a. s. /firmy/251432 99cc99 /firmy/251432/graf.graphml ZVL Skalica, a.s. /firmy/39920 c4482c /firmy/39920/graf.graphml ZTS INMART a.s. /firmy/273966 708a35 /firmy/273966/graf.graphml HYDROEKO a.s. /firmy/152332 99cc99 /firmy/152332/graf.graphml AVC a.s. /firmy/282063 99cc99 /firmy/282063/graf.graphml Hydina a.s. /firmy/11437 99cc99 /firmy/11437/graf.graphml Slovenský investičný fond, a.s. /firmy/221209 99cc99 /firmy/221209/graf.graphml Hydronika a.s. /firmy/231287 99cc99 /firmy/231287/graf.graphml K.M.G. Bernolákovo, s.r.o. /firmy/229654 99cc99 /firmy/229654/graf.graphml TTKS, spol. s r.o. /firmy/39603 c4482c /firmy/39603/graf.graphml M.Ž. HYDRONIKA a.s. /firmy/95424 708a35 /firmy/95424/graf.graphml ZVL SKAL, a.s. /firmy/40518 99cc99 /firmy/40518/graf.graphml EuroWeb Slovakia, a.s. /firmy/231754 99cc99 /firmy/231754/graf.graphml HYDRONIKA NOVA a.s. /firmy/95322 708a35 /firmy/95322/graf.graphml Royal business, spol. s r.o. /firmy/237357 99cc99 /firmy/237357/graf.graphml ZAS Skalica, a.s. /firmy/10901 99cc99 /firmy/10901/graf.graphml ROYAL HOLDING, a.s. /firmy/32758 708a35 /firmy/32758/graf.graphml ALCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným /firmy/31154 708a35 /firmy/31154/graf.graphml JUDr. Vladimír Hudec /ludia/69917 3187C1 /ludia/69917/graf.graphml VM Financial consulting s.r.o. /firmy/87741 708a35 /firmy/87741/graf.graphml DUNAJINVEST, investičná akciová spoločnosť v likvidácii /firmy/92550 708a35 /firmy/92550/graf.graphml DUNAJINVEST, investičná akciová spoločnosť /firmy/231481 99cc99 /firmy/231481/graf.graphml MICROPLAST, a.s. v likvidácii /firmy/95217 708a35 /firmy/95217/graf.graphml MICROPLAST, a.s. /firmy/232130 99cc99 /firmy/232130/graf.graphml Realitná spoločnosť SŠTSP SPOREAL /firmy/250353 99cc99 /firmy/250353/graf.graphml ARS Slovakia a.s. /firmy/112318 c4482c /firmy/112318/graf.graphml Consulting Brokers, a.s. /firmy/95995 708a35 /firmy/95995/graf.graphml OMEGA Poprad, a.s. /firmy/13858 c4482c /firmy/13858/graf.graphml SOLEN Technology, a.s. /firmy/64043 708a35 /firmy/64043/graf.graphml DACAR, s.r.o. /firmy/84506 99cc99 /firmy/84506/graf.graphml PK Triangel s.r.o. /firmy/160329 99cc99 /firmy/160329/graf.graphml Ing. Jiří Dlouhý /ludia/108035 3187C1 /ludia/108035/graf.graphml Ing. Ladislav Domonkos /ludia/602087 3187C1 /ludia/602087/graf.graphml SLK Shipyard, akciová spoločnosť /firmy/107208 99cc99 /firmy/107208/graf.graphml Ing. Peter Hrinko /ludia/640769 3187C1 /ludia/640769/graf.graphml WORLDCOM, s.r.o. /firmy/61376 708a35 /firmy/61376/graf.graphml REDEZ, s.r.o. /firmy/82471 708a35 /firmy/82471/graf.graphml CASSOVIAINVEST, a.s. Košice /firmy/211679 99cc99 /firmy/211679/graf.graphml ICOS, a.s. Košice /firmy/5108 708a35 /firmy/5108/graf.graphml CASSOB, a.s. Košice /firmy/5825 99cc99 /firmy/5825/graf.graphml CASSOVIAINVESTMENT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice /firmy/20473 99cc99 /firmy/20473/graf.graphml Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice /firmy/47282 99cc99 /firmy/47282/graf.graphml Slovenská investičná poisťovňa, akciová spoločnosť Košice názov spoločnosti v skratke: SIP, a.s. Košice /firmy/225419 99cc99 /firmy/225419/graf.graphml VSŽ OCEĽ spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v skratke: VSŽ OCEĽ spol. s r.o. Košice /firmy/8544 99cc99 /firmy/8544/graf.graphml HIKOS - AKM s.r.o. /firmy/83209 99cc99 /firmy/83209/graf.graphml CHEMICA spol. s r. o. /firmy/35544 708a35 /firmy/35544/graf.graphml Chemko, a. s. Strážske /firmy/243971 c4482c /firmy/243971/graf.graphml Bratislavská opčná burza, akciová spoločnosť /firmy/91725 99cc99 /firmy/91725/graf.graphml Priemyselný park, a.s. Strážske /firmy/226910 99cc99 /firmy/226910/graf.graphml ENERGETIKA, s.r.o. /firmy/155418 708a35 /firmy/155418/graf.graphml TOPlast, a.s. /firmy/72731 708a35 /firmy/72731/graf.graphml CHEMZA, a.s. Strážske /firmy/244133 99cc99 /firmy/244133/graf.graphml Lipovec spol. s r.o. /firmy/32633 99cc99 /firmy/32633/graf.graphml CHEMAKO, spol. s r.o. /firmy/38623 708a35 /firmy/38623/graf.graphml DEEL spol. s r.o. /firmy/81038 708a35 /firmy/81038/graf.graphml CHEMET TRADING, s r.o. /firmy/226234 99cc99 /firmy/226234/graf.graphml VSŽ ZOS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice /firmy/250020 99cc99 /firmy/250020/graf.graphml HHS - komplexná diagnostika, s.r.o. /firmy/286533 708a35 /firmy/286533/graf.graphml Ing. Jaromír Pavlák /ludia/380621 3187C1 /ludia/380621/graf.graphml CHIRANA - PREMA Trading, a.s. /firmy/324300 99cc99 /firmy/324300/graf.graphml Ing. Ivana Tomášiková /ludia/70560 3187C1 /ludia/70560/graf.graphml Ing. Zoltán Berghauer /ludia/115463 3187C1 /ludia/115463/graf.graphml EXOCEL, akciová spoločnosť Bratislava /firmy/248089 99cc99 /firmy/248089/graf.graphml BGS-Market-International a.s. Košice /firmy/5755 99cc99 /firmy/5755/graf.graphml STROJSTYL a.s., Košice /firmy/211900 99cc99 /firmy/211900/graf.graphml MEGA MARKET, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice /firmy/223472 99cc99 /firmy/223472/graf.graphml HUBERTUS s.r.o. /firmy/37254 708a35 /firmy/37254/graf.graphml TERC, s.r.o., Košice /firmy/272976 99cc99 /firmy/272976/graf.graphml Compass Ceramic Pools s. r. o. /firmy/142137 708a35 /firmy/142137/graf.graphml Compass Manufacturing Europe s.r.o. /firmy/239876 99cc99 /firmy/239876/graf.graphml Monarch-Poolsystems s.r.o. /firmy/154395 99cc99 /firmy/154395/graf.graphml Monarch-Poolsystems s.r.o. v likvidácii /firmy/325476 99cc99 /firmy/325476/graf.graphml POOL & HOME s. r. o. /firmy/159106 708a35 /firmy/159106/graf.graphml HOME & POOL s.r.o. /firmy/242479 99cc99 /firmy/242479/graf.graphml Compass pools Europe s. r. o. /firmy/293239 708a35 /firmy/293239/graf.graphml VIHORLAT s.r.o. Snina /firmy/56560 c4482c /firmy/56560/graf.graphml Vihorlat Košice, s.r.o. /firmy/76941 c4482c /firmy/76941/graf.graphml VH s.r.o. Snina /firmy/227876 99cc99 /firmy/227876/graf.graphml BIODROMOS, s.r.o. /firmy/76329 99cc99 /firmy/76329/graf.graphml TERC s.r.o. /firmy/272975 708a35 /firmy/272975/graf.graphml Monarch Pool Systems Central & Eastern Europe s.r.o. /firmy/241797 99cc99 /firmy/241797/graf.graphml KOVOHUTY, a.s. /firmy/275135 708a35 /firmy/275135/graf.graphml Mgr. Marián Jančošek /ludia/789498 3187C1 /ludia/789498/graf.graphml CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze /firmy/34956 708a35 /firmy/34956/graf.graphml SULLO, s.r.o. /firmy/153224 708a35 /firmy/153224/graf.graphml BIO 21 s. r. o. /firmy/315192 708a35 /firmy/315192/graf.graphml SLOVAK BIO ENERGY s.r.o. /firmy/319612 708a35 /firmy/319612/graf.graphml P-Group s. r. o. /firmy/319613 99cc99 /firmy/319613/graf.graphml BIO Nová Ľubovňa s.r.o. /firmy/321058 708a35 /firmy/321058/graf.graphml MACOS INVEST, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov /firmy/29627 c4482c /firmy/29627/graf.graphml SCOMA MADE - TRADE, s.r.o. /firmy/216978 99cc99 /firmy/216978/graf.graphml POZAPO INVESTMENT GROUP, akciová spoločnosť, v skratke POZAPO INVESTMENT GROUP. a.s. /firmy/93879 99cc99 /firmy/93879/graf.graphml CENTROFROST, s.r.o. /firmy/29031 99cc99 /firmy/29031/graf.graphml SANTA, spol. s r.o. /firmy/228668 99cc99 /firmy/228668/graf.graphml FRAMA s.r.o. /firmy/226072 99cc99 /firmy/226072/graf.graphml LAKE BUILDINGS, s.r.o. /firmy/155102 708a35 /firmy/155102/graf.graphml EUROAKADEMIA, a.s. /firmy/277554 708a35 /firmy/277554/graf.graphml EDMA s.r.o. /firmy/73594 708a35 /firmy/73594/graf.graphml ERPA spol. s r.o. /firmy/338687 99cc99 /firmy/338687/graf.graphml GRAND HOUSE, s.r.o. /firmy/160273 99cc99 /firmy/160273/graf.graphml SLOVAK SOLAR ENERGY II., s. r. o. /firmy/350691 708a35 /firmy/350691/graf.graphml FV powerhouse 5 s.r.o. /firmy/271705 708a35 /firmy/271705/graf.graphml SOPRO, s.r.o. /firmy/153225 708a35 /firmy/153225/graf.graphml BIO 22, s.r.o. /firmy/339411 99cc99 /firmy/339411/graf.graphml EUROPEAN FINANCIAL CONSULTING, s.r.o. /firmy/66929 708a35 /firmy/66929/graf.graphml BIO INVESTMENTS s. r. o. /firmy/345476 708a35 /firmy/345476/graf.graphml Group Z Investments, spol. s r. o. /firmy/345477 99cc99 /firmy/345477/graf.graphml I. BRISTOL, a.s. /firmy/70583 708a35 /firmy/70583/graf.graphml GASTRO INVEST, a.s. /firmy/107210 708a35 /firmy/107210/graf.graphml SLOVAK SOLAR ENERGY, s. r. o. /firmy/347574 708a35 /firmy/347574/graf.graphml KOMKM, s.r.o. /firmy/356791 708a35 /firmy/356791/graf.graphml Ing. Pavol Pecník /ludia/77723 3187C1 /ludia/77723/graf.graphml SLOVAKOFROST a.s. v konkurze /firmy/91339 708a35 /firmy/91339/graf.graphml SLOVAKOFROST a.s /firmy/231297 99cc99 /firmy/231297/graf.graphml Chirana Piešťany, a.s. /firmy/245591 99cc99 /firmy/245591/graf.graphml Sereďský mäsový priemysel, a.s. /firmy/11406 708a35 /firmy/11406/graf.graphml Ing. František Hodorovský /ludia/79031 3187C1 /ludia/79031/graf.graphml BELGOMET, s.r.o. /firmy/80409 708a35 /firmy/80409/graf.graphml Belgotex Carpets, spol. s r.o. /firmy/228842 99cc99 /firmy/228842/graf.graphml SLOVKARPATIA, s.r.o. /firmy/139931 708a35 /firmy/139931/graf.graphml ELAFINA, s.r.o. /firmy/156489 708a35 /firmy/156489/graf.graphml ENNEL, s. r. o. /firmy/187094 708a35 /firmy/187094/graf.graphml TLD, s. r. o. /firmy/256045 708a35 /firmy/256045/graf.graphml AQUA-SKI, s.r.o. /firmy/204999 99cc99 /firmy/204999/graf.graphml SKI Kubínska Hoľa, spol. s r.o. /firmy/244894 99cc99 /firmy/244894/graf.graphml OFZ, a.s. /firmy/36809 c4482c /firmy/36809/graf.graphml Ekofin consult, a.s. /firmy/278279 99cc99 /firmy/278279/graf.graphml SUERTINVEST, a.s. /firmy/160193 708a35 /firmy/160193/graf.graphml Tatry mountain resorts, a.s. /firmy/2685 708a35 /firmy/2685/graf.graphml Ing. Jaroslav Lehotský /ludia/145720 3187C1 /ludia/145720/graf.graphml SIMAKO a.s. /firmy/248568 99cc99 /firmy/248568/graf.graphml Topoľčianske strojárne, a.s. /firmy/14639 c4482c /firmy/14639/graf.graphml ELITEX Šurany a.s. /firmy/14553 c4482c /firmy/14553/graf.graphml VÚVT-Engineering, a.s. /firmy/2765 708a35 /firmy/2765/graf.graphml Finance - Advisory Group, s.r.o. /skrátený názov FA Group, s.r.o./ /firmy/213727 99cc99 /firmy/213727/graf.graphml UNIVERSUM-REAL, s.r.o. /firmy/20107 708a35 /firmy/20107/graf.graphml FA REALITY, s.r.o. /firmy/216256 99cc99 /firmy/216256/graf.graphml Turčianske pekárne a cukrárne a.s. /firmy/2778 c4482c /firmy/2778/graf.graphml OTF a.s. /firmy/2791 c4482c /firmy/2791/graf.graphml Universum-Invest House, o.c.p., a.s. /firmy/221678 99cc99 /firmy/221678/graf.graphml FIN & IN, s.r.o. /firmy/189292 99cc99 /firmy/189292/graf.graphml FIN ASSET MANAGEMENT, o.c.p., a.s. /firmy/223050 99cc99 /firmy/223050/graf.graphml FA TRADE, a.s. /firmy/40781 99cc99 /firmy/40781/graf.graphml FIN ASSET MANAGEMENT, a.s. /firmy/49901 708a35 /firmy/49901/graf.graphml FIN & IN, a.s. /firmy/71412 708a35 /firmy/71412/graf.graphml AGROINVEST - PORADENSKÁ, a.s. /firmy/251464 99cc99 /firmy/251464/graf.graphml ŽELING a.s. /firmy/91216 708a35 /firmy/91216/graf.graphml Capital Holding, s.r.o. /firmy/213728 99cc99 /firmy/213728/graf.graphml Investičný fond PSIPS plus, a.s. /firmy/221120 99cc99 /firmy/221120/graf.graphml Ing. Stanislav Jančošek /ludia/38842 3187C1 /ludia/38842/graf.graphml CHIROS, a.s., v likvidácii /firmy/11113 c4482c /firmy/11113/graf.graphml CHIRANA-PREMA HUMENNÉ, a.s. /firmy/16883 c4482c /firmy/16883/graf.graphml MEDMILK TRADE, a.s. /firmy/11639 99cc99 /firmy/11639/graf.graphml MAKOS Trade, s.r.o. /firmy/206041 708a35 /firmy/206041/graf.graphml STANCOM, spol. s r.o. /firmy/26757 c4482c /firmy/26757/graf.graphml Scobau-trade, s.r.o. /firmy/33277 99cc99 /firmy/33277/graf.graphml DREVOMAT, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov /firmy/240518 99cc99 /firmy/240518/graf.graphml MAKOS Servis, s.r.o. /firmy/40633 708a35 /firmy/40633/graf.graphml RENT CAPITAL, s.r.o. /firmy/67005 708a35 /firmy/67005/graf.graphml MEDIC CAPITAL, s.r.o. /firmy/226087 99cc99 /firmy/226087/graf.graphml CITY CLUB, s.r.o. /firmy/49671 708a35 /firmy/49671/graf.graphml SLOVPOS, a.s. /firmy/340095 708a35 /firmy/340095/graf.graphml AGRO TRADE & CONSULTING s.r.o. /firmy/62669 708a35 /firmy/62669/graf.graphml ACOMP, s.r.o. /firmy/35172 708a35 /firmy/35172/graf.graphml Real found Bardejov, s. r. o. /firmy/205411 708a35 /firmy/205411/graf.graphml SYNTHESIS TRADING SLOVAKIA s.r.o. /firmy/68366 708a35 /firmy/68366/graf.graphml CITY CAPITAL, s.r.o. /firmy/157514 708a35 /firmy/157514/graf.graphml MAŠINOEXPORT DONECK, s.r.o. /firmy/242271 99cc99 /firmy/242271/graf.graphml Slovenská kapitálová a konzultačná spoločnosťspol. s r.o. /firmy/37952 c4482c /firmy/37952/graf.graphml MEDIC PARK, s.r.o. /firmy/45996 708a35 /firmy/45996/graf.graphml MEDIC CONSULTING, s.r.o. /firmy/222258 99cc99 /firmy/222258/graf.graphml Kožiarske závody LM, a.s. /firmy/36238 c4482c /firmy/36238/graf.graphml PREMEX s.r.o. /firmy/2227 99cc99 /firmy/2227/graf.graphml CITY INVESTMENT GROUP, a.s. /firmy/68200 99cc99 /firmy/68200/graf.graphml Ing. Milan Kopčok /ludia/130824 3187C1 /ludia/130824/graf.graphml TermoMetalMont s.r.o. /firmy/63787 708a35 /firmy/63787/graf.graphml Ing. Ivan Lacko /ludia/286485 3187C1 /ludia/286485/graf.graphml Kresťanský investičný fond, a.s. v likvidácii /firmy/64056 708a35 /firmy/64056/graf.graphml Kresťanský investičný fond, a.s. /firmy/225562 99cc99 /firmy/225562/graf.graphml DOPTOP spol. s r.o. v likvidácii /firmy/10013 99cc99 /firmy/10013/graf.graphml DOPTOP, spol. s r.o. /firmy/245521 99cc99 /firmy/245521/graf.graphml VSŽ KERAMOSERVIS, a.s. Košice /firmy/5747 99cc99 /firmy/5747/graf.graphml KERAMOSERVIS VSŽ a.s. Košice /firmy/234433 99cc99 /firmy/234433/graf.graphml VSŽ KERAMIKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice /firmy/60097 99cc99 /firmy/60097/graf.graphml VSŽ ZOS, spol. s r.o. Košice /firmy/68638 99cc99 /firmy/68638/graf.graphml VIHORLAT akciová spoločnosť Snina /firmy/13895 c4482c /firmy/13895/graf.graphml Slovenská investičná poisťovňa, a.s. v skratke SIP, a.s. /firmy/225418 99cc99 /firmy/225418/graf.graphml SEKO Slovakia, a.s. /firmy/234942 99cc99 /firmy/234942/graf.graphml VSŽ DOLOMIT, akciová spoločnosť, Malá Vieska /firmy/212025 99cc99 /firmy/212025/graf.graphml METAL INVEST, a.s. Košice /firmy/211754 99cc99 /firmy/211754/graf.graphml SOFIAS a.s. /firmy/267855 c4482c /firmy/267855/graf.graphml ČLUZ - Slovakia, s.r.o. v likvidácii /firmy/39074 99cc99 /firmy/39074/graf.graphml ČLUZ - Slovakia, s.r.o. /firmy/248528 99cc99 /firmy/248528/graf.graphml AUTOhelp TATRY, s.r.o. /firmy/65043 708a35 /firmy/65043/graf.graphml LC, spoločnosť s ručením obmedzeným /firmy/238394 99cc99 /firmy/238394/graf.graphml ExecAir, s.r.o. /firmy/71030 99cc99 /firmy/71030/graf.graphml LC, s.r.o. /firmy/130095 c4482c /firmy/130095/graf.graphml S.T.B. MARKETING, s.r.o. /firmy/134337 708a35 /firmy/134337/graf.graphml BALLA, s.r.o. /firmy/145339 708a35 /firmy/145339/graf.graphml HC TERM Košice, s.r.o. /firmy/225487 99cc99 /firmy/225487/graf.graphml Ing. Miroslav Paulen /ludia/199774 3187C1 /ludia/199774/graf.graphml IB Austria Securities Bratislava a.s., o.c.p. /firmy/251595 99cc99 /firmy/251595/graf.graphml ISTROSTAV, spol. s r.o. /firmy/82261 99cc99 /firmy/82261/graf.graphml Istrostav, s.r.o. /firmy/250977 99cc99 /firmy/250977/graf.graphml ISTRO - RECOVERY, s.r.o. /firmy/114645 99cc99 /firmy/114645/graf.graphml ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. /firmy/236406 99cc99 /firmy/236406/graf.graphml ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii /firmy/115446 99cc99 /firmy/115446/graf.graphml ISTRORENT, s.r.o. /firmy/136403 99cc99 /firmy/136403/graf.graphml Ing. Terézia Mikulová /ludia/199813 3187C1 /ludia/199813/graf.graphml Východoslovenské tlačiarne, a.s. v likvidácii /firmy/253081 99cc99 /firmy/253081/graf.graphml Východoslovenské tlačiarne, a.s. /firmy/292053 708a35 /firmy/292053/graf.graphml INSPEKTA SLOVAKIA, a. s. /firmy/91874 708a35 /firmy/91874/graf.graphml INTENCIA s.r.o. /firmy/161570 708a35 /firmy/161570/graf.graphml Slovak Energy s. r. o. /firmy/179074 708a35 /firmy/179074/graf.graphml Melody Cargo Airlines, s. r. o. /firmy/324421 708a35 /firmy/324421/graf.graphml VST Košice, s.r.o. /firmy/301018 708a35 /firmy/301018/graf.graphml Ing. Boris Brňák /ludia/203195 3187C1 /ludia/203195/graf.graphml CREDITANSTALT INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. /firmy/251456 99cc99 /firmy/251456/graf.graphml SIBIS s.r.o. /firmy/287881 708a35 /firmy/287881/graf.graphml CREDITANSTALT INVESTIČNÝ FOND, a.s. /firmy/251500 99cc99 /firmy/251500/graf.graphml Ing. Jaroslav Papp /ludia/208052 3187C1 /ludia/208052/graf.graphml INDUSTRIAL ZONE KÚTNIKY, a.s. /firmy/45879 708a35 /firmy/45879/graf.graphml KLENOTY Bratislava a.s. /firmy/93824 c4482c /firmy/93824/graf.graphml Ing. Jozef Magyarics /ludia/746543 3187C1 /ludia/746543/graf.graphml STROJE A MECHANIZMY, a.s. /firmy/299535 99cc99 /firmy/299535/graf.graphml E.S.B.C., a.s. /firmy/282573 99cc99 /firmy/282573/graf.graphml SLK - INTERIER s.r.o. /firmy/21809 c4482c /firmy/21809/graf.graphml FAGUS, spol. s r.o. /firmy/50558 708a35 /firmy/50558/graf.graphml SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s. /firmy/335281 708a35 /firmy/335281/graf.graphml Ing. Marek Kolesár /ludia/260339 3187C1 /ludia/260339/graf.graphml Ing. Bartolomej Radi /ludia/436464 3187C1 /ludia/436464/graf.graphml Ing. Jaromír Klepoch CSc. /ludia/382326 3187C1 /ludia/382326/graf.graphml Ing. Bohumír Kóňa /ludia/300360 3187C1 /ludia/300360/graf.graphml Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o. /firmy/137735 708a35 /firmy/137735/graf.graphml CHAK SLK, spol. s r.o. /firmy/22965 99cc99 /firmy/22965/graf.graphml AGRO - MOVINO, spol. s r.o. /firmy/93934 99cc99 /firmy/93934/graf.graphml Ing. Jozef Kondrčík /ludia/390793 3187C1 /ludia/390793/graf.graphml MONTEX s.r.o. /firmy/213524 99cc99 /firmy/213524/graf.graphml Ing. Štefan Pásztor /ludia/382376 3187C1 /ludia/382376/graf.graphml FUNDAMENT - INVEST akciová spoločnosť FUNDAMENT - INVEST a.s. /firmy/221269 99cc99 /firmy/221269/graf.graphml Ing. Roman Skala /ludia/382386 3187C1 /ludia/382386/graf.graphml T. A. OLYMP spol. s r. o. /firmy/218832 99cc99 /firmy/218832/graf.graphml KOM - PAKT spol. s r. o. /firmy/218833 99cc99 /firmy/218833/graf.graphml Ing. Ivan Benda /ludia/242540 3187C1 /ludia/242540/graf.graphml CREDITANSTALT KAPITÁLOVÉ TRHY, a.s. /firmy/231573 99cc99 /firmy/231573/graf.graphml Tatra banka, akciová spoločnosť - v jazyku slovenskom Tatra bank - v jazyku anglickom , Tatra bank, Aktiengesellschaft - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka ,a.s. /firmy/232736 99cc99 /firmy/232736/graf.graphml SPOLOČNÁ ISTOTA, a.s. /firmy/93625 99cc99 /firmy/93625/graf.graphml Poštová banka, a.s. /firmy/91844 99cc99 /firmy/91844/graf.graphml IB Venture Capital Finance s.r.o. /firmy/130198 708a35 /firmy/130198/graf.graphml BRIK, a.s. /firmy/54421 708a35 /firmy/54421/graf.graphml WELLNESS CLUB, s.r.o. /firmy/120897 708a35 /firmy/120897/graf.graphml VENTURE PARTNERS, a.s. /firmy/122887 708a35 /firmy/122887/graf.graphml VENCORP SLOVAKIA a. s. /firmy/134140 c4482c /firmy/134140/graf.graphml VenCorp Slovakia a.s. /firmy/238842 99cc99 /firmy/238842/graf.graphml VENCORP DEVELOPMENT s.r.o. /firmy/137424 708a35 /firmy/137424/graf.graphml VENCORP MANAGEMENT, a.s. /firmy/137888 c4482c /firmy/137888/graf.graphml VENCORP RK, s.r.o. /firmy/150264 708a35 /firmy/150264/graf.graphml Hraničná Development s.r.o. /firmy/156617 708a35 /firmy/156617/graf.graphml KOBE DEVELOPMENT s.r.o. /firmy/160348 708a35 /firmy/160348/graf.graphml BYTY VINOHRADY s. r. o. /firmy/285630 99cc99 /firmy/285630/graf.graphml BYTY VINOHRADY, s.r.o. v likvidácii /firmy/346074 708a35 /firmy/346074/graf.graphml BYTY VINOHRADY 1 s. r. o. /firmy/307196 99cc99 /firmy/307196/graf.graphml BYTY VINOHRADY 1, s.r.o. v likvidácii /firmy/347374 708a35 /firmy/347374/graf.graphml DAK KB, s.r.o. /firmy/48358 708a35 /firmy/48358/graf.graphml Automotive Group SK, s.r.o. /firmy/107568 708a35 /firmy/107568/graf.graphml ENFER a.s. /firmy/107644 99cc99 /firmy/107644/graf.graphml Schlossgrund a.s. /firmy/164060 99cc99 /firmy/164060/graf.graphml ALKUNI, a.s. /firmy/104937 708a35 /firmy/104937/graf.graphml Ing. Silvia Czuczorová /ludia/260335 3187C1 /ludia/260335/graf.graphml Ing. Ivana Čirková /ludia/382391 3187C1 /ludia/382391/graf.graphml Ing. Emil Ďuriš /ludia/382392 3187C1 /ludia/382392/graf.graphml Ing. Stanislav Kadlec /ludia/382403 3187C1 /ludia/382403/graf.graphml Dipl. ek. Ľubica Masárová /ludia/382406 3187C1 /ludia/382406/graf.graphml Ing. Anton Maťašek /ludia/382408 3187C1 /ludia/382408/graf.graphml Ing. Alena Mazaniková /ludia/382411 3187C1 /ludia/382411/graf.graphml doc. Ing. Jana Sršnová CSc. /ludia/382425 3187C1 /ludia/382425/graf.graphml Ing. Michal Strehovský /ludia/382437 3187C1 /ludia/382437/graf.graphml Tibor Vass /ludia/382453 3187C1 /ludia/382453/graf.graphml Ing. Jozef Žucha /ludia/550483 3187C1 /ludia/550483/graf.graphml PhD. Avgoustis Avgoustinos /ludia/550484 3187C1 /ludia/550484/graf.graphml Počko, s.r.o. /firmy/253215 708a35 /firmy/253215/graf.graphml Juraj Ambruš /ludia/594274 3187C1 /ludia/594274/graf.graphml