Ing. Radovan Strapko

Adresa: Malinovského 4, Nové Mesto nad Váhom

Aktualizácia záznamu prebehla 20. apríla 2015.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2015