Ing. Radovan Strapko

Adresa: Malinovského 4, Nové Mesto nad Váhom

Aktualizácia záznamu prebehla 10. decembra 2014.

Prepočítavanie blízkych ľudí a firiem…

viac informácií o foaf.sk Copyright © 2008–2014